Sancțiuni și avertismente acordate de ITM

• publicat la: 21 martie 2022
Sancțiuni și avertismente acordate de ITM

In perioada 10.03.2022-16.03.2022, s-a desfăşurat Campania Naţională de verificare a modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, precum şi verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea şi executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară activităţi în staţiile de distribuţie a carburanţilor auto cod CAEN-4730.

  1. Control Relații de muncă

Cu ocazia campaniei desfăşurate în perioada 10.03-16.03.2022 au fost verificaţi 21 de angajatori în domeniul relaţiilor de muncă, inspectorii de muncă dispunând 22 măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale şi s-au aplicat 2 sancţiuni sub formă de avertismente. Principalele deficienţe constatate în domeniul relaţiilor de muncă au fost: nu s-au acordat 48 de ore libere consecutiv, nu s-au negociat sporurile, nu se face dovada aducerii la cunoştinţa salariaţilor a prevederilor regulamentului de  ordine interioară, lipsă contract colectiv de muncă, nu s-a acordat zi liberă în zilele de sărbătoare legală, nici compensare.

II.Control securitate și sănătate în muncă

Cu ocazia campaniei desfăşurate în perioada 10.03-16.03.2022 au fost verificaţi 20 de    angajatori în domeniul  securităţii şi sănătăţii în muncă, cu un nr. total de lucrători 860, nr. lucrători de la locul de muncă controlat 206, inspectorii de muncă dispunând 23 de măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale şi s-au aplicat 23 de  sancţiuni sub formă de avertismente. Principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost: lipsă instrucţiuni scrise, emise de angajator, privind folosirea surselor de foc deschis şi fumatul la locurile de muncă, cablul electric plasat la sol, neprotejat, în zona de acces a lucrătorilor comerciali, existând riscul de accidentare prin împiedicare, angajatorul nu face dovada prelucrării fişelor cu date de securitate, puse la dispoziţia lucrătorilor, pentru EIP acordate nu există un document care face dovada acestui lucru, certificatul de examinare „in situ” expirat, controlul medical periodic neefectuat la unii lucrători, consemnare necorespunzătoare a instruirii în fişe, semnalizare de securitate incompletă, nu este autorizată activitatea de comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule

Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecţiei Muncii atât prin lege cât şi prin      Programul Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pentru anul 2022, aprobat de Inspectorul General de Stat, se impune intensificarea acţiunilor de control privind verificarea respectării prevederilor legale care reglementează relaţiile de muncă şi securitatea şi sănătatea în muncă.

 

Lasati un comentariu