Finanțări ale Primăriei Carei pentru activități non profit. Cultelor religioase li se alocă dublul sumei pentru sport, cultură și asistență socială împreună

• publicat la: 26 aprilie 2022
Finanțări ale Primăriei Carei pentru activități non profit. Cultelor religioase li se alocă dublul sumei pentru sport, cultură și asistență socială împreună

Primăria Carei anunță reducerea timpului pentru pregătirea proiectelor ce beneficiază de finanțare nerambursabilă din fonduri publice potrivit Legii 350, invocând articolul 20. Astfel, depunerea proiectelor poate avea loc doar în perioada 26 aprilie- 10 mai 2022.

Pentru Cultură și sport se vor aloca 100 mii lei, pentru Culte religioase 300 mii lei iar pentru Asistență socială, 50 de mii de lei.

Adică pentru Cultele religioase se alocă dublul sumei prevăzute pentru Cultură, sport și asistență socială împreună.

Condițiile pentru obținerea finanțării se pot consulta pe site-ul Primăriei Carei, accesând

https://www.municipiulcarei.ro/regulament/

 

Articolul 20

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene poate solicita autorităților administrației publice locale să elaboreze sau să modifice o documentație de urbanism sau de amenajare a teritoriului, în vederea aprofundării, detalierii sau aplicării unor prevederi cuprinse în programele strategice sectoriale ale Guvernului, precum și pentru respectarea intereselor generale ale statului.(la 06-07-2009, Art. 20 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 242 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 460 din 3 iulie 2009, prin înlocuirea denumirii „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor” cu denumirea „Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței”. )

Secţiunea a 2-a Atribuțiile autorităților administrației publice județene(la 11-02-2011, Titlul Secțiunii a 2-a a Cap. III a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 7 din 2 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 111 din 11 februarie 2011. )

Adresa Primăriei Carei este nedatată, fără număr de înregistrare și nepostată pe pagina oficială așa cum se postează acțiuni de prindere de hoți de către poliția locală.

Menționăm că Primăria Carei plătește angajați la un Departament de informare și comunicare precum și doi consilieri personali la cabinetul primarului care prestează tot activități de presă.

 

Buletin de Carei

Lasati un comentariu