Cursuri de ucenicie la locul de muncă. Condiții

• publicat la: 24 februarie 2023
Cursuri de ucenicie la locul de muncă. Condiții

Activitatea de ucenicie la locul de muncă este reglementată de Legea nr.279/2005.

Ucenicia reprezintă o formare profesională în baza unui contract de ucenicie.

Obiectivele formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă sunt:

  • Să ofere persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, posibilitatea de a obține o calificare în sistemul de formare profesională a adulților, care să permit ocuparea unui loc de muncă și continuarea învățării;
  • Să permit angajaților să își asigure forța de muncă calificată, de calitate, în funcție de cerințele proprii;
  • Să faciliteze integrarea socială a persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, în concordanță cu aspirațiile profesionale și cu necesitățile pieței muncii;
  • Să asigure un nivel de securitate adecvat persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, pentru a soluționa problema pieței de muncă segmentate;
  • Să contribuie la creșterea economică, crearea de noi locuri de muncă, coeziune socială și împlinire personală;
  • Să promoveze dialogul social și să contribuie la dezvoltarea parteneriatelor la nivel local.

Prin modificările aduse la Legea uceniciei nr.279/2005, se permite persoanelor cu studii primare să fie cuprinse în programe de pregătire pentru ucenicie la locul de muncă.

Prin ucenicie la locul de muncă, se urmărește obținerea unei calificări pentru tinerii cu vârsta de peste 16 ani, care doresc să se concentreze pe învățare pornind de la situațiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupații direct la locul de muncă.

Astfel, prin această formă de pregătire, tinerii pot dobândi competențe profesionale și un loc de muncă cu o durată între 6 luni și 3 ani, angajatorul asigurându-I ucenicului condițiile necesare pregătirii teoretice și practice.

Ucenicul poate fi supus unei perioade de probă care nu va depăși 30 de zile lucrătoare, iar salariul de bază lunar stabilit  în contractual de ucenicie este cel puțin salarul de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, în condițiile prezentei legi, beneficiază la cerere, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună pe toată durata programului de ucenicie.

 

Lasati un comentariu