Plantare de puieți în comuna Tiream. Se caută voluntari

• publicat la: 31 martie 2023
Plantare de puieți în comuna Tiream. Se caută voluntari
Marți, 04.04.2023, va avea loc o acțiune de plantare de puieți în comuna Tiream ca parte a proiectului „Plantăm păduri pentru viitor!”. 
 
Voluntarii sunt bineveniți! Acţiunea de plantare va începe la ora 10.00, pe terenul în suprafață de 3,95 ha aparținând comunei Tiream, urmând a fi plantați 19.750 de puieți de salcâm. Cei care doresc să participe la acţiune în calitate de voluntari sunt așteptați la ora 9.30 la sediul Primăriei Tiream de unde se va pleca spre terenul care urmează a fi împădurit.
 
Proiectul „Plantăm păduri pentru viitor!” este implementat de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Județul Satu Mare și finanțat de către Fundația Pădurea de Mâine prin Programul Comunitățile Pădurii de Mâine. Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea comunităților forestiere din Județul Satu Mare, inclusiv prin promovarea gestionării responsabile a pădurilor și complementar cu creșterea respectului față de natură prin educarea tinerei generații privind importanța pădurilor pentru un viitor mai curat, iar terenurile împădurite se află în proprietatea Comunei Păulești (5 ha) și a Comunei Tiream (3,95 ha).

Fundația Pădurea de Mâine promovează rolul pădurii în lupta cu schimbările climatice prin proiecte de împădurire și reîmpădurire, educație și conștientizare, dezvoltare comunitară sau susținerea inovării în domeniul silviculturii durabile. Fundația s-a constituit în anul 2019 pentru a crește anvergura programului de reîmpădurire cu același nume lansat în 2017. Până acum, Pădurea de Mâine a plantat peste un million de puieți pe terenuri cu dificultăți de regenerare din zece județe. Programul multianual de granturi nerambursabile Comunitările Pădurii de Mâine susține dezvoltarea durabilă a comunităților forestiere și se va desfășura în perioada 2022-2031, în limita resurselor financiare disponibile. Mai multe: www.padureademaine.ro.

Vă așteptăm cu drag să participați la această acțiune alături de organizatori și voluntari!

Lasati un comentariu