4 medici sancţionaţi în urma neregulilor concediilor medicale

• publicat la: 26 iulie 2010
4 medici sancţionaţi în urma neregulilor concediilor medicale

Potrivit celor declarate pentru www.buletindecarei.ro de dna Similar Marcela, purtător de cuvânt al CJAS Satu-Mare , acţiunile de control ce s-au desfăşurat în perioada 17mai – 11iunie, au vizat modul de acordare a concediilor medicale, dar şi eliberarea certificatelor de concediu medical.

Au fost efectuate un număr de 117 controale din care 62 la medicii prescriptori şi 55 la beneficiarii de certificate de concedii medicale. De asemenea au fost verificate un număr de 309 certificate de concedii medicale eliberate începând cu data de 17 mai 2010. În cazul medicilor prescriptori care au convenţii încheiate cu Casa de Asigurări de Sănătate Satu Mare s-au verificat următoarele:

-existenţa dovezii calităţii de asigurat eliberată de angajator, din care să reiasă numărul de zile de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12 luni necesară pentru eliberarea  certificatului de concediu medical;

-corectitudinea înscrierilor în certificatele de concedii medicale şi urmărirea completării tuturor rubricilor şi existenţa declaraţiei pe propria răspundere privind reşedinţa unde pot fi gasiţi pe toată perioada valabilităţii concediului medical şi a faptului că au luat la cunoştinţă condiţiile pentru eliberarea concediului medical.

În urma verificărilor efectuate de echipele de control, 4 medici au fost sancţionaţi contravenţional, valoarea totală a amenzilor fiind de 20.000Ron. Abaterile au constat în inexistenţa sau neconformitatea unor documente prevăzute de lege. Mai precis la fişa pacientului nu exista ataşată adeverinţa de la angajator din care să reiasă numarul zilelor de concediu de care pacientul a beneficiat în ultimele 12 luni precum şi nerespectarea modalităţilor de prescriere conform Ordinului 430/2010 iniţiat de Ministerul Sănătăţii care prevede noi reguli referitoare la acordarea concediilor medicale de către specialişti cu privire la:
• certificatul de concediu medical, acesta putând fi acordat de medicul curant din spital în cazul în care durata internării asiguratului este de 2 sau mai multe luni calendaristice;
• data acordării certificatelor medicale „în continuare”, care nu poate fi mai mare decât data la care se termină valabilitatea certificatelor de concediu medical acordate anterior pentru aceeaşi afecţiune;
• acordarea certificatelor de concediu medical cu retroactivitate de 24 de ore – în situaţia imposibilităţii prezentării asiguratului la medic – însă numai în cazul certificatelor de concediu medical „iniţial” etc.

În privinţa beneficiarilor de concedii medicale 9 dintre aceştia nu au fost găsiţi la adresa declarată, aceştia nu vor mai primi banii aferenţi pe zilele în care au lipsit de la serviciu şi li se întocmi procesul verbal de constatare. Aceştia au la dispoziţie de la data comunicării un termen de 30 de zile pentru a face contestaţie.

Tot mai multe cereri pentru cardul european de sănătate

Cardul european de asigurare de sănătate dă posesorului dreptul să beneficieze, în caz de necesitate, de asistenţă medicală în locul în care se află, în aceleaşi condiţii ca şi asiguraţii sistemului public de sănătate din ţara – gazdă, nemaifiind necesară o altă asigurare de sănătate pe durata călătoriei.

Până la data de 30.06.2010 au fost eliberate 3153 de carduri europene.

Pe categorii de asiguraţi:

-salariaţi 988 cereri

-liber profesionişti 114

-persoane fără venit 209

-copii 456

-pensionari invaliditate 286

-pensionari limită de vârstă 608

-coasiguraţi 133

-studenţi 190

Total 2984, restul de 169 se încadrează în alte categorii de asiguraţi precum şi salariaţi, pensionari, coasiguraţi.

În anul 2009 până la aceeaşi dată s-au eliberat 2549 carduri, prin urmare numărul solicitărilor a crescut considerabil.

Solicitanţii cardului european de sănătate au nevoie de :

-cerere tip completată

-copie după actul de identitate

-adeverinţă de la angajator, în cazul salariaţilor

-adeverinţa de la unitatea şcolară unde frecventează cursurile în cazul studenţilor şi elevilor

– cupon de pensie în cazul pensionarilor.

Cardul se eliberează în aproximativ 7 zile.

Andrada Vasile

Lasati un comentariu