Impozit mărit cu 12% pentru clădiri reevaluate

• publicat la: 9 noiembrie 2010
Impozit mărit cu 12%  pentru clădiri reevaluate

Unul din Proiectele de Hotărâre de pe ordinea  de  zi  a ultimei şedinţe de consiliu  propune modificarea art.4 al HCL nr 83/2010 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale in anul fiscal 2011, mai exact scăderea impozitului  pe clădiri reevaluate. In fapt, se doreşte ca «  Stabilirea impozitului pe clădiri in cazul persoanelor juridice se va face prin aplicarea unei cote de 1,25% asupra valorii de inventar a clădirii inregistrată in evidenţa contabilă a contribuabillului ».

In şedinţa ordinară aferentă lunii  august  , la propunerea Comisiei Economice  , pentru  persoanele juridice s-a mărit  impozitul pe clădirile reevaluate cu 12%, aplicându-se o cotă de 1,4 % pentru  anul  2011  ,din valoarea de inventar,  faţă  de 1,25 % cât era in 2010.

Actualul Proiect de Hotărâre, iniţiat de consilierul Ciută Ilie şi introdus în şedinţa de consiliu din 29 octombrie, urmăreşte  revenirea  la cota  de 1,25 %   a impozitului pe clădiri.

Consilierul Ciută  argumentează  introducerea acestui Proiect de Hotărâre , considerând că decizia  anterioară nu a fost bine fundamentată  şi s-a luat o hotărâre in pripă care se va intoarce ca un bumerang  asupra bugetului local.

“Spun aceste lucruri având in faţă  o situaţie comparativă intre anii 2009 şi 2010. Dacă in martie 2009 , când aveam o cotă de 1,4 % aplicată clădirilor reevaluate , am incasat 850.569 lei , in 2010  , cu o cotă de 1,25% am incasat 946.590 lei;  in septembrie 2009 am incasat 1.328.334 lei comparativ cu sept 2010 – 1.470.660 lei .

Spuneam  anul trecut , când tot eu am propus scăderea de la 1,4% la 1,25% , că avem şansa să incasăm mai mult prin această reducere .Timpul mi-a dat dreptate , cifrele vorbesc de la sine.

Consider că nu este bine să mărim acest impozit deoarece firmele se confruntă cu  dificultăţi in această perioadă  iar   această măsură  poate avea efect contrar celui scontat.

Sunt convins că nu va trece acest  proiect de hotărâre, deoarece tot ceea ce propun, de regulă nu se aprobă de cei care sunt majoritari in acest consiliu, dar consider că se  face o mare greşeală prin  menţinerea acestei majorări.”

Reacţia primarului Kovacs  a fost promptă    “De ce vreţi să impovărăm oamenii  ? Cetăţenii nu au dreptul de a reevalua imobilele ci numai firmele. Comisia economică intrunită in luna august , a considerat că această povară e bine să fie impărţită şi de   firme  şi de populaţie”.

Nu de aceeaşi părere este consilierul Ciută, care atage atenţia vehement asupra  erorii in care se află primarul .” Nu inţelegeţi , confundaţi  valoarea de piaţă a unui apartament cu valoarea de evaluare.In ce priveşte impovărarea , nu aveţi dreptate, deoarece pentru acelaşi apartament de 2 camere , persoanele fizice plătesc 100 lei impozit iar persoanele juridice 700 de lei, oricine putând observa diferenţa. Atunci  unde vedeţi Dvs. nedreptate ?”

In ciuda argumentelor oferite, primarul Kovacs a indemnat consilierii să respinga acest proiect de hotărâre şi să se rămână  in continuare la impozit majorat.

Supus la vot, proiectul are doar 7 voturi favorabile, ale consilierilor PNL, ale consilierului PD-L Gherasim Ioan şi ale consilierului independent Papp Zsolt.

Cercetând situaţia existentă şi in alte oraşe, am remarcat că impozitul pe clădiri reevaluate este mult sub  cel aplicat la noi.Astfel, la Cluj Napoca valoarea acestui impozit este de 0,9 %  fapt ce este luat in calcul şi de către investitori atunci când decid unde să işi amplaseze  afacerea.

In cadrul aceleaşi şedinţe s-a stabilit amplasamentul statuii Sf.Florian, protectorul oraşului, amplasament situat in spatele monumentului, pe calea Armatei Române, pe spaţiul verde din imediata apropiere a primului bloc.

Lipsa Planului Urbanistic Zonal  pentru municipiul Carei  a dus la încărcarea ordinii de zi a şedintei cu diferite probleme de urbanism.

Peisajul turistic al oraşului se va îmbogaţi în viitorul apropiat cu un nou obiectiv.Pe strada Vasile Lucaciu, colţ cu strada 1 Decembrie 1918, clădirea existentă va fi renovată şi reamenajată pentru activităţi turistice şi comerciale.Mai exact, la parter vor fi spaţii comerciale şi unităţi de alimentaţie publică, urmând ca la etaj să se amenajeze spaţii de cazare.Clădirile existente vor fi renovate cu păstrarea aspectului arhitectural iniţial al construcţiilor , fiind vorba de o zonă protejată din punct de vedere al ansamblului urban.Clădirea de pe colţ va deveni Hotel Central iar cea de pe strada Vasile Lucaciu  se va numi Vila Karul şi va fi o unitate de 3 stele.Suprafaţa acestei viitoarei zone turistice este de 2040mp şi este proprietate privată.

Daniela Ciută

Lasati un comentariu