Divorţ pe cale notarială

• publicat la: 17 ianuarie 2011
Divorţ pe cale notarială

Micu – Elena Minerva, notar public,membru al Colegiului Director al Camerei Notarilor publici Oradea a avut amabilitatea să ne precizeze câteva prevederi legale in materie de divorţ.
Potrivit legii 202/2010 privind unele măsuri pentru acceleraea soluţionării proceselor(“Mica Reformă”) prin care s-a modificat şi completat Codul familiei, incepând din data de27 decembrie  2010,au intrat in vigoare dispozitiile privind posibilitatea desfacerii căsătoriei,cu acordul părţilor ,prin divorţ pe cale notarială.
Competenţa este a  notarilor publici dacă ambii soţi sunt de acord cu desfacerea căsătoriei iar  soţii nu au minori născuţi din căsătorie sau adoptaţi.
Cererea se adresează notarului public de către ambii soţi , aceştia  trebuind  să precizeze  ce nume vor purta după desfacerea căsătoriei.
Divorţul este in competenţa notarului public care işi are sediul in circumscripţia Judecătoriei in raza căruia s-a incheiat căsătoria sau soţii au avut  locuinţă comună.
După pronunţarea  divorţului ,părţile pot conveni pe calea partajului şi la impărţirea bunurilor comune dobândite sub durata căsătoriei tot pe cale notarială.
Termenul de soluţionare a divorţului pe cale notarială este de 30 zile de la inregistrarea cererii.

redactia

Lasati un comentariu