Evaluarea efectivelor la speciile de animale sălbatice strict protejate în județul Satu Mare

• publicat la: 10 mai 2021
Evaluarea efectivelor la speciile de animale sălbatice strict protejate în județul Satu Mare

Ca urmare a atribuţiilor ce revin autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi silvicultură în realizarea studiilor speciale de evaluare a stării resurselor biologice din flora şi fauna sălbatică ce se exploatează şi se valorifică în diferite scopuri economice şi sociale, la nivel de județ se întreprind  acțiuni necesare pentru evaluarea efectivelor la speciile de animale sălbatice strict protejate, respectiv: urs brun, lup, pisică sălbatică.

Gestionarii fondurilor cinegetice din județul Satu Mare: Direcţia Silvică Satu Mare, Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Satu Mare, Asociaţia de Vânătoare Silvatica, Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor Certeze, Asociația de Vânătoare Ținutul Haiducilor și Asociația de Vânătoare Valea Bercului organizează, până în 28.05.2021, acţiuni de colectare a datelor de prezență în teren.

La activitatea de evaluare pot participa şi reprezentanţi județeni ai autorității publice centrale care răspunde de agricultură, reprezentanți ai unităților administrativ–teritoriale pe raza cărora se află fondurile cinegetice și un reprezentant al proprietarilor de terenuri, precum şi reprezentanţi ai administratorilor ariilor naturale protejate, acolo unde fondurile cinegetice se suprapun peste arii naturale protejate.

Această evaluare se face la nivelul fiecărui fond cinegetic pe care se regăsesc carnivorele mari (urs brun, lup, pisică sălbatică) cu scopul de a se stabili efectivele reale ale acestor specii şi în funcţie de nivelul pagubelor și a conflictelor înregistrate, a situaţiei efectivelor reale comparative cu cele optime, tendinţa şi structura populaţiei se vor face propuneri de plafon maxim de intervenţie pentru sezonul de vânătoare 2021 – 2022.

Prin aceste măsuri de management se urmăreşte menţinerea populaţiilor de carnivore mari la un nivel optim care să le asigure supravieţuirea în cadrul ecosistemelor din judeţul Satu Mare.

Programul după care se derulează acţiunile planificate poate fi consultat  pe site-ul APM Satu Mare http://apmsm.anpm.ro secţiunea Biodiversitate/subsecţiunea Evaluări carnivore.

Lasati un comentariu