Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului

• publicat la: 7 April 2011
Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a iniţiat procesul de actualizare al Planului Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului (PNAPM).

Acesta va cuprinde un portofoliu de proiecte realizate de către instituţii, agenţi economici sau alte persoane interesate.

Propunerile de proiecte, la nivelul judeţului Satu Mare, vor fi colectate de către APM Satu Mare. Acestea vor fi transmise Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca pentru centralizare la nivel regional, ca apoi centralizarea la nivel național să se efectueze de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

Pentru buna desfăşurare a procesului de completare, colectare şi transmitere a fişelor pentru propunerile de proiecte, APM Satu Mare pune la dispoziţia persoanelor interesate fişa pentru propunerea de proiect PNAPM în format Word, instrucţiunile de completare a Fişei și lista codificării directivelor.

Acestea se găsesc pe pagina web a agenţiei: (http://apmsm.anpm.ro), la domeniul Dezvoltare Durabilă, secţiunea Planificare de mediu, pagina privind Planul Naţional de Acţiune pentru Protecţia Mediului.

APM invită toate autorităţile şi instituţiile publice locale, organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de învăţământ sau cercetare, agenţii economici, alte persoane fizice sau juridice interesate, să facă propuneri de proiecte pentru PNAPM.

Propunerile de proiecte vor fi de importanţă naţională şi pot viza oricare din domeniile de mediu descrise în Fişa pentru propunerea de proiect PNAPM;

În ceea ce privește propunerile de proiecte de investiţii, se vor primi numai cele ale căror valoare minimă este de 210.000 lei. Excepţie fac propunerile de proiecte referitoare la conştientizare şi educaţie ecologică.

Agenţiile Regionale şi Judeţene pentru Protecţia Mediului, prin personalul responsabil pentru Planificare de Mediu, acordă sprijinul necesar pentru completarea fişelor pentru propunerile de proiecte PNAPM.

Adresa de e-mail unde vor fi trimise fişele pentru propunerile de proiecte este office@apmsm.anpm.ro . Propunerile de proiecte realizate vor fi transmise către APM Satu Mare, până în 15 mai 2011.

Ultima actualizare a PNAPM a fost realizată în anul 2007. Documentul a fost aprobat de către Comitetul Interministerial pentru coordonarea integrării domeniului protecţiei mediului în politicile şi strategiile sectoriale la nivel naţional în anul 2008.

redactia

Lasati un comentariu