ANUNȚ DELGAZ GRID SA

• publicat la: 17 august 2022
ANUNȚ DELGAZ GRID SA

DELGAZ GRID SA, cu sediul în municipiul Târgu Mureș, str. Pandurilor nr. 42, județul Mureș, în calitate de titular al proiectului: ”Înlocuire post de reglare cu stație de reglare de sector, cu capacitate de 3750 mc/h, la intersecția str. C-tin Mille și Nicolae Iorga, loc. Carei, jud. Satu Mare”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul menționat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare, din municipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, la următoarea adresă de internet: http://apmsm.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

Lasati un comentariu