Din ianuarie IMM-urile pot depune proiecte pentru sistemele de comerţ electronic şi alte soluţii on-line pentru afaceri

• publicat la: 20 decembrie 2011
Din ianuarie IMM-urile pot depune proiecte pentru sistemele de comerţ electronic şi alte soluţii on-line pentru afaceri

Ministerul Comunicaţiilor si Societăţii Informationale anunţă lansarea in data de 5 ianuarie 2012 a apelului de proiecte pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii on-line pentru afaceri (Operatiunea 3.3.2 „Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii on-line pentru afaceri” din cadrul Domeniului Major de Interventie 3 „Sustinerea e-economiei”, Axa III „Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele privat şi public”,POSCCE).

Obiectivele specifice operatiuni sunt:

– dezvoltarea comertului electronic şi incurajarea intrării IMM-urilor pe piaţa serviciilor si vânzărilor on-line;

– extinderea utilizării aplicaţiilor de instruire on-line;

– optimizarea afacerilor companiilor utilizând mijloace specifice TIC.

Beneficiarii eligibili ai acestei operatiuni sunt IMM-urile (definite conform Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completările ulterioare, infiintate in temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările si completarile ulterioare).

Bugetul total alocat apelului de proiecte este de 168 milioane lei. Valoarea maxima a finantarii nerambursabile acordate este de 2.300.000 lei, iar cea minima de 45.000 lei.

Inregistrarea propunerii de proiect se va realiza on-line la adresa www.fonduri.mcsi.ro, in mod continuu, incepând cu5 ianuarie 2012 ora 9,00 si se va incheia in 29 iunie 2012 ora 14.00. In termen de maxim 5 zile lucrătoare de la inregistrarea on-line, solicitantii trebuie să depună dosarul complet la sediul MCSI cu respectarea tuturor detaliilor cuprinse in Ghidul solicitantului pentru această operaţiune.

Lasati un comentariu