Titularizare 2012

• publicat la: 31 July 2012
Titularizare 2012

Conform calendarului de organizare și desfășurare a  concursului de  ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Satu Mare, în 2 august 2012 de la ora 10, se va desfășura proba scrisă. Accesul candidaților în sala de concurs se face în intervalul 800-900.

Lista posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Satu Mare pentru care se organizează concurs a fost afișată începând cu data de 30 martie 2012 la afișierul ISJ, în fiecare centru de examen, pe site-ul ISJ Satu Mare http://www.isj.sm.edu.ro/isj/index.php?option=com_content&task=view&id=99 și la adresa http://titularizare.edu.ro/2012/.

La nivelul județului s-au constituit la propunerea directorilor de unități școlare care au posturi vacante/rezervate, 54 centre de concurs, din care 26 de centre au arondate cel puțin două unități școlare, iar 28 unități de învățământ au organizat concursul în mod independent.

Înscrierea candidaților s-a făcut în centrele de examen în perioada 2-12 aprilie 2012. Pentru cele 711 posturi din care 128 titularizabile și 583 netitularizabile, s-au înscis 896 candidați. Dintre aceștia au participat la probele practice/inspecțiile speciale la clasă, în perioada 2 mai – 8 iunie 2012, 739 candidați. Un număr de 5 candidați au primit note mai mici de 5 la inspecția specială la clasă/proba practică, 23 de candidați au obținut note între 5 și 6,99, 358 candidați au obținut note între 7 și 9,99, iar 353 candidați au obținut nota 10.

Inspectoratul școlar monitorizează organizarea și desfășurarea în bune condiții a concursului în centrele de examen.

Lasati un comentariu