Rezultate Titularizare 2012

• publicat la: 7 August 2012
Rezultate Titularizare 2012

Azi, 7 august 2012, s-au afişat la afişierele centrelor de concurs şi la afişierul inspectoratului şcolar judeţean rezultatele obţinute de candidaţii care au participat la proba scrisă a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în 2 august.

Statistica participării la concurs şi a notelor la examenul scris arată astfel:

Înscrişi Prezenţi Eliminați Retrași Rezultate obţinute/tranşe de note
Note

mai mici de 5

Note

între 5 şi 6,99

Note

între 7 şi 10

739 585 1 25 135 193 230

De menţionat că o lucrare a fost anulată într-un centru regional de evaluare. De asemenea au fost 4 candidaţi care au obţinut nota maximă 10, la disciplinele profesori documentarişti, învăţător (în limba maghiară), limba şi literatura maghiară şi educatoare (în limba română) şi doi candidaţi au obţinut nota minimă 1, la disciplinele religie ortodoxă şi educatoare (în limba română).

Candidaţii nemulţumiţi de notele obţinute pot să depună contestaţii la inspectoratul şcolar judeţean în data de 7 august 2012 între orele 13-21 şi în 8 august 2012 între orele 8-14.

Rezultatele finale, după contestatii, se vor afişa în 10 august 2012.

Repartizarea  candidaţilor admişi la concurs se va desfăşura în data de 13 august 2012 pentru ocuparea posturilor publicate pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată (titularizare), respectiv în data de 16 august 2012, pentru ocuparea posturilor publicate pentru angajare cu contract de muncă pe perioadă determinată (suplinire), în şedinţe publice care se vor desfăşura la centrele de concurs.

Detalii la adresa http://titularizare.edu.ro/2012/ și pe site-ul ISJ Satu Mare www.isj.sm.edu.ro/isj/ secțiunea Resurse umane.

comunicat ISJ SM

Lasati un comentariu