Consilier nou,taxe noi şi un nou împrumut

• publicat la: 12 februarie 2013
Consilier nou,taxe noi şi un nou împrumut

Începând de luni,11 februarie 2013,formaţiunea UDMR Carei  are din nou 11 consilieri prin validarea mandatului lui Roman Adrian.Deşi nu figura ca  următorul pe lista de consilieri a UDMR Carei depusă pentru alegerile locale din iunie 2012,Roman Adrian a fost validat datorită demisiei lui Csaikos Szabolcs din organizaţia locală a UDMR .

In ce priveşte stabilirea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul 2013 si termenul lor de aplicabilitate,decizia consilierilor a fost  conditionată de existenţa arieratelor la Primăria Carei,mai mari de 90 de zile.Astfel,conform unei ordonante de Guvern,pentru a preveni viitoare  arierate, autorităţile locale cu arierate  vor proceda la o creştere a  ratelor de taxare pe proprietate în acord cu inflaţia.

La propunerea consilierului Ilie Ciută,pentru luna ianuarie rămâne majorarea de 3% a taxelor si impozitelor locale,conform celor stabilite in luna noimbrie 2012,urmând ca abia de la 1 februarie să se aplice majorarea de 16%,fapt agreat de toti consilierii locali.

Pe ordinea de zi a şedintei extraordinare de luni,11 februarie a figurat şi contractarea unui împrumut de peste 2,2 milioane lei  pentru plata arieratelor înregistrate la data de 31 ianuarie 2013.

Potrivit Guvernului Ponta,autorităţile locale care înregistrează arierate la 31 ianuarie vor fi obligate să reducă volumul datoriilor cu cel puţin 85% în următoarele două luni, până la 31 martie, în caz contrar Trezoreria va limita plăţile din contul acestora (cu excepţia plăţilor pentru achitarea salariilor, stingerea arieratelor, a cheltuielilor cu hrana din instituţiile de asistenţă socială). Decizia este motivată de Guvern prin necesitatea deblocării activităţii furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de recuperat bani de la autorităţile administraţiei publice locale şi încadrarea în prevederile acordului stand-by dintre România şi FMI.

Astfel, administraţia locală va avea posibilitatea să se împrumute din Trezorerie( cu dobanda de 5%si perioada de rambursare de 5 ani) cu suma necesară achitării arieratelor, cu obligaţia de a începe rambursarea, în tranşe lunare egale, în luna imediat următoare după contractarea împrumutului.

Aspectele sesizate de consilierii USL vizează sumele datorate de către Primăria Carei diveselor societati si institutii.Consilierul Bujor Păuşan il interpelează pe primarul Kovacs in legătură cu valoarea unor facturi restante către anumite  firme,făcând in special referire la DGASPC Satu Mare (914.329 lei),Asociatia Puffi(52.439 lei),Dominium SM(95.000 lei),Edilrom srl(59.000 lei),Pominova srl Carei(21.814 lei),Nord Constructii Carei(117.009 lei)  sau la Episcopia Romano Catolică SM(188.873) care “a refuzat să ajute oraşul, intr-un anume moment,cu clădirea in care funcţiona Clubul Elevilor,aceasta fiind si la ora actuală goală iar copii au trebuit să se mute in spatii necorespunzătoare”.

Am discutat la sedinta de comisie despre aceste sume datorate de către Primărie si sincer,mi se par destul de ridicate.Chiar nu putem găsi ceva soluţii de reducere a acestor servicii,ca să nu mai aruncăm banii pe geam? Cum au fost negociate aceste contracte in urma cărora suntem buni de plată ? Fără supărare dar primăria este percepută la ora actuală in oraş ca”  rău platnic” datorită datoriilor pe care le are la magazinele şi firmele  din oraş” a afirmat consilierul Păuşan.

Potrivit celor declarate de primarul Kovacs ,acesta şi-a propus ca la următoarea sedinţă de consiliu să vină cu propuneri concrete pentru preluarea de către Consiliul Local a  gestionării problemei câinilor fără stăpân deoarece sumele datorate Asociatiei Puffi i se par prea mari.Asociatia de protectie a animalelor fără stăpân Puffi desfăşoară activităţi de voluntariat de mai multi ani,implicându-se efectiv in reducerea numărului de maidanezi de pe străzile oraşului prin sterilizarea lor si prin asigurarea unui adăpost.

Desi a asolicitat in numeroase rânduri un spatiu adecvat,problema nu a fost rezolvată favorabil nici până in prezent.Hrana câinilor de la adăpostul provizoriu in care funcţionează la ora actuală este provenită din donaţii  ca şi cea de la  Centrul  Social cunoscut ca si Căminul de Bătrâni de unde putinele resturi  de la bucătărie ajung la patrupezii orfani in baza unui contract intre cele două societăţi.

Revenind la problema arieratelor,consilierul Ilie Ciută face apel la primarul Kovacs pentru a gestiona mai eficient fondurile locale şi pentru a lua măsurile ce se impun mutării in noul sediu al Primăriei.

Dacă obţinem acest imprumut vom ajunge la zi cu plata datoriilor către Dominium Satu Mare.Faceţi in aşa fel ca să reusim să ne şi mutăm in noul sediu deorece  chiria pe  spatial actual a crescut .Am mai primit si acei 800 de mii de lei de la Guvern in luna decembrie tot pentru plata arieratelor,mai avem de plătit la Apaserv inca 7oo de mii de lei.Am să votez totuşi acest proiect numai pentru ca numeroasele  firme  să isi poată primi banii dar pe viitor se impune mai multă atentie in gestionarea fondurilor oraşului”a dorit să precizeze consilierul Ciută.

După reducerea volumului de arierate cu 85% în maximum două luni, autorităţile locale trebuie să diminueze lunar volumul datoriilor cu cel puţin 3%-5%, calculat la soldul lunii anterioare, sub sancţiunea sistării fondurilor centrale din impozitul pe venit şi din alte surse bugetare.

La şedinta de luni,11 februarie a luat parte şi noul delegate sătesc al satului Ianculesti,Ciprian  Chiorean care a dorit să ia cuvântul si să exprime dorinţa sătenilor de a se renunţa la proiectul de impădurire pe terenul lor de păşunat.

Daniela Ciută    

 

comentarii

de Horia Mărieș la 12 februarie 2013 - 13:55

Aș face și eu apel la primarul Kovacs pentru ca să gestioneze mai eficient fondurile locale. Numai că primașul ăsta nu este în stare să gestioneze nimic, nici măcar propriile sale firme, așa că apelul este în zadar, nimerește în gol. Parcă s-ar vorbi cu un perete.

de stelu la 12 februarie 2013 - 17:34

daca noul consilier i contabilu de la fostele firme lesinate a sefului apoi grele zile vin pentru primarie…puneti oameni buni bani deoparte ca nu se stie cu astia dupa halu in care au adus orasu nostru

de Horia Mărieș la 12 februarie 2013 - 19:12

“La şedinta de luni, 11 februarie a luat parte şi noul delegat sătesc al satului Ianculesti, Ciprian Chiorean care a dorit să ia cuvântul si să exprime dorinţa sătenilor de a se renunţa la proiectul de împădurire pe terenul lor de păşunat.”

Noul delegat sătesc are nevoie de ajutor. Măcar de sugestii, de sfaturi, dacă nu poate fi ajutat cu altceva. De exemplu cu sprijin politic din partea unui grup majoritar de consilieri locali.

Ca să fiu și mai direct, cred că ianculeștenii au nevoie azi de un avocat bun profesionist, cinstit și cât de poate de … ieftin. În nici un caz nu trebuie să apeleze la avocatul consilier județean Mărginean Èva Maria fiindcă dânsa nu posedă nici una din cele trei calități susmenționate. Cunoaștem noi prea bine ce-i poate pielea.

Asta dacă ianculeștenii vor să aibă în final câștig de cauză în fața primarului Kovács Jenö, care într-un interviu acordat în data de 7 februarie a.c. în ziarul local numit vocea UDMR-ului, scribului ștefangheorghist Boros Ernö, a scos la iveală toată fierea cea verde pe care o are ridicată până în gât și toată ura sa nesecată împotriva celor ce locuiesc în cartierul careian numit Ianculești. Mai ales în ce privește tema “pășunea comunală” (legelö) din Ianculești ce se vrea a fi împădurită de primar pentru ca să se creeze acolo o zonă verde de agrement, lângă lacul ce este umplut periodic cu pește importat din HU pe banii contribuabililor, de anumiți consilieri locali, care, nu-i așa, n-au altă treabă în Consiliul Local al Primăriei Municipiului Carei, și primesc chiar și indemnizații pentru asta, decât să mângâie din când în când crăpcianii cei grași pe spinare.

Revenind la chestiunea serioasă.

Așa cum rezultă din lucrarea “Plasa Carei, jud Sălaj, 1937, apărută în editura Librăria și Tipografia “Cultura” Societate Cooperativă Carei, 1938, sub îngrijirea dr. Ioan German (Gherman?) pretorul plășii Carei, la pagina 67, cităm:

“Colonia Ianculești (este) așezată pe hotarul comunei urbane Carei (sic!). Colonia se compune din 99 capi de familie, moți veniți din Munții Apuseni, cu loturi de câte 12 jug. cat. pământ arător, plus câte 700 stg. p. loturi de casă și *** 222 jug. cat. pășune comunală ***. Colonia posedă și o pădure comunală de 50 jug. în hotarul comunei Foieni. Colonia este încadratî din punct de vedere administrativ orașului Carei, formând un cătun, situat la 5 km. depărtare.”

Nu sunt avocat, dar cred că pașii normali ce ar trebui făcuți, dacă nu s-au făcut cumva până acum, ar trebui să fie:

1. De verificat în Cartea Funciară Carei dacă există o foaie de proprietari membri ai unui composesorat sau a unei alte forme de coposesorat în devălmășie, cu proprietari de terenuri cu vegetație forestieră și pășuni situate în raza fostei colonii Ianculești. Tabelul proprietarilor asociației de pășune din comuna Ianculești s-ar putea să se găsească și la Arhivele Naționale – Serviciul Județean Satu Mare. În plus, de întrebat bătrănii. Cine n-are bătrâni, să-și cumpere.

2. Foștii membrii ai composesoratului sau moștenitorii acestora pot solicita la Judecătoria Carei autorizarea funcționării unei asociatii, să-i spunem Composesoratul Foștilor Urbarialiști din Ianculești, ca persoană juridică, cu durata de funcționare nedeterminată, scopul și obiectul de activitate fiind prevăzute într-un cct de constituire și într-un statut al asociației, care sociație să fie înscrisă în registrul privind persoanele juridice de la Judecătoria Carei.

3. Scopul si obiectul de activitate principal al ssociației înființată în baza Legii nr. 1/2000 ar consta în *** luarea în posesie, organizarea, administrarea si exploatarea pădurii și a pășunii stapânite în devălmășie ***, care au aparținut membrilor asociați si care constituie patrimoniul asociației, identificat în CF nr. xxxx Carei.

4. Nu știu dacă a mai fost formulată anterior și înregistrată la Primăria Municipiului Carei sau la comisiile locale si, respectiv, comisiile județene, in conditiile si cu procedura stabilite de Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, vre-o cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru asociaţia composesorală Ianculești, nu știu dacă termenul legal pentru depunerea cererii a expirat sau nu, dacă se mai poate face ceva în privința reconstituirii sau nu, dar este bine de reținut în context și esența din Art. 26 Legea nr. 1/2000

(1) Formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetatie forestiera, pasunilor si fanetelor, obsti de mosneni in devalmasie, obsti razesesti nedivizate, composesorate, obsti de cumparare, paduri graniceresti, paduri urbariale, comune politice, cooperative, alte comunitati si forme asociative cu diferite denumiri, li se va elibera un singur titlu de proprietate, la solicitarea reprezentantului legal al acestora, cu mentiunea la titular, dupa caz: obste de mosneni, obste de razesi, composesorat, paduri graniceresti, alte asociatii si forme asociative cu denumirea localitatii respective.
(2) Formelor asociative li se va restitui in intregime suprafața avută în proprietate.
(2 indice 1) In cazul in care forma asociativă a fost in devalmasie, fara specificarea cotei-parti pentru fiecare asociat deposedat, suprafata ce se restituie se stabileste in cote-parti egale, in limitele prevazute la alin. (2).
(2 indice 2) Suprafata restituită formelor asociative cuprinde numai terenurile pentru care s-au formulat cereri.

In fond și la urma urmei, cine știe, poate se va găsi în Carei și vre-un avocat bun profesionist dar și bun la suflet, care să-i ajute pe vecinii din cartierul Ianculești, voluntar, “pro bono”, adică fără să le perceapă vre-un onorariu în această problemă. Cinstit vorbind, cam așa ar fi finomșag, cam așa s-ar cădea să se petreacă lucrurile între vecini buni. Sau între pescari buni.

de Horia Mărieș la 12 februarie 2013 - 20:11

P.S.

*** 222 jug. cat. pășune comunală Ianculești *** = 127,7388 hectare.

*** 50 jug. pădure comunală Ianculești *** = 28,77 hectare.

Un iugăr cadastral (1600 stânjeni pătrați; 57,54 ari = 0,5754 ha).

de Vio la 15 februarie 2013 - 11:11

pentru firmele pretene de la primerie se platesc rapid facturile dar daca esti roman poti sa astepti mult si bine pana isi pune primarul semnatura pe ordinele de plata.
pominova nu e firma trecuta pe numele baiatului lui adorian seful de la spatii verzi ????
cum se face ca primaria cumpara pomisori si alte cele de la firma sefului de la spatii verzi???

de nero la 15 februarie 2013 - 20:49

dreptu-i ca l-a adus pe vecinu de pahar si acum il forteaza pe amaratu de baiat de gindele mare expert la invartit scaunele dupa cifrele experte..sa intre pe gatu larg deschis al tulipaneilor???.
dupa ce din fondurile trimise de ponta a luat masina de la bacau cica se pregateste jena de marea ciordeala dupa ce intra imprumutu de la trezorerie ca tot a adus la masa consilierilor pe contabilu de la firma de scaune de unde nu mai da salar la el.

de Oti la 18 februarie 2013 - 09:25

adica se face un nou imprumut ca sa se plateasca din banii nostri serviciile pentru firmele prietene primariei?
sau a pus ochii sefu pe alta masina???…ca poate nu toti din famiglia au cu ce se fali..daca tot e pe deajeaba si statu roman da si la minoritati ca pe urma minioritatile sa critice viata grea pe care o duc…pe bani umflati cu sacu de la poporu roman.

de rosugalbenalbastru la 18 februarie 2013 - 09:36

Asta a fost motivul pentru care consilierii udmt au ales tot ungur de viceprimar desi romanii sint peste 40 la suta din oraseni?
Sa se poata lua bani cu nemiluita si noi sa nu avem nici macar un cuvant de spus?
Kelemen vine la Carei cu toti fomistii si manaca la cantina sociala pe banii orasului adica si ai romanilor si la 15 martie se fac sarbatori grotesti tot pe banii orasului da pentru veteranii de razboi nu se da o cupa de sampanie si un sandvis macar la 1 decembrie de catre primarie ca doar e pirosfeherzold si nu suporta neamul de romani !!!
Rusine!!!Sse simt bine etnicii maghiari cu asemenea comportamente ale sefilor lor????

de cenzor la 18 februarie 2013 - 13:27

pentru ce a fost primita amenda de la castel de 30 de miliarde anul trecut???de ce platim noi greselile primariei?
ar fi corect ca cei care au gresit sa plateasca si nu sa se ia mereu credite pe care tot cetatenii le platesc.;mai ales ca daca nu aveam datorii nu trebuiau nici marite taxele cu 16%;

de gyuri la 18 februarie 2013 - 13:33

dati pace la jeno si nu mai tot scrieti de el ca iara plange apoi pe la consilieru personal; cxa sa scrie la ziaru unguresc si sa se bage in seama ..ca ii cam miroase’ca la firmele lui pe care a dus la falimentul.
mai binye ar face carte de munca la oamenii de la scauneyele!

de Horia Mărieș la 18 februarie 2013 - 17:52

@cenzor la 18 February 2013 – 13:27

“pentru ce a fost primita amenda de la castel de 30 de miliarde anul trecut???”

Sunt curios si eu sa aflu. Deocamdata oficial stiu numai de una de 800.000 lei (RON).

30 de miliarde de lei vechi = 3.000.000 lei (RON).

Iar între cei 800.000 lei recunoscuți oficial (proces recent ptr anularea amenzii, câștigat deocamdată de Primăria Carei la Curtea de Apel Oradea, dar sentința este supusă recursuluu) și 3.000.000 este o mică-mare diferență.

Î.1: Care-i deci adevărul cu acestă cifră de 30 mld care se tot vehiculează pe aici pe la comentariile din B. de C.?

Î.2: Cunoaște cineva subiectul, dar ca lumea?

de marinaru' la 18 februarie 2013 - 19:29

Da ,apelati la STS ! buton 5 !
da inaintie asezati-va pa scaun !!!!

de Horia Mărieș la 18 februarie 2013 - 19:34

@marinaru’ la 18 February 2013 – 19:29

STS, buton 5 ?????

STS-5 was the fifth NASA Space Shuttle mission and the fifth flight of the Space Shuttle Columbia.

de Horia Mărieș la 21 februarie 2013 - 03:51

Am așteptat ca @marinaru’ (la 18 February 2013 – 19:29) să mă lămurească și pe mine ce este de fapt cu misterul celor 30 de miliarde.
Nu vrea. O să mor așa cum sunt. Adică prost.

Dacă zvonul este adevărat, în sensul că Primăria Carei a fost sancționată cu o amendă de 30 mld. lei vechi, atunci asta nu poate fi decât urmare descoperirii unor nereguli legate de atribuirea contractelor de execuție, în urma unor licitații. Nu m-ar mira ca treburile să stea exact așa, fiindcă în oraș obiceiurile astea se învață din fragedă tinerețe. Sunt practicate și de cei care au fost invitați ca nuntași la măritișul Ebei.
Da ați ghicit, este vorba de europarlamentarul E. Bă.

A se vedea comunicatul mai jos. Se apropie oare DNA Serviciul Teritorial Oradea și de Primăria Carei? N-ar fi exclus.
Ba ar fi chiar cazul.

http://www.pna.ro/faces/comunicat.xhtml?id=3872

de andrea la 24 februarie 2013 - 15:09

cu acest ultim consilier famiglia incompetentilor adunati de jenika e aproape completa;dupa falimentul celor patru sociatati de mobile urmeaza primaria carei care a ajuns cosul de gunoi al orasului-loc de munca pentru toti complexatii care nu pot lucra in alta parte in frunte cu analfabetul cocotat pe scaunul de copilot de unde de lectii de injuraturi birjeresti la subordonati;
un frustrat care nu a reusit nimic cu firmele sale terorizeaza lumea in primarie!!!igy van kisocsem butucska lajcsika…mai dati careva la el ceva ore de scris si citit si poate luati de ziua lui un manual cu bunele maniere ca prea isi baga limba in /mocirla/

de soldatii la 26 februarie 2013 - 17:11

vinitura de eglioaia si cu vinitura de jeno distrug orasu si taie dupa cum le vine la mana…nu dijaba o cumparat reanultu de la bacau de unde vine cocoana iasta nenorocita!!!!
astia ne taie tot orasu in bucati SATITI OAMENI BUNI!!!!!!
jegosilor… nu va mai ajung banii…. cu ei in gura sa stati si la cimitir!!!!!

de tulnicu la 27 februarie 2013 - 23:38

jaful de la primarie cine il va plati dupa ce dispar sugativele ale doua de la udmru?????
la unguri le trebe steag ca sa aibe cu se-nveli dupa ce ii lasa jeno in krugol

de Horia Mărieș la 1 martie 2013 - 12:39

Ultima postare pe portalul de cacao al Primăriei Municipiului Carei referitoare la ședințele Consiliului Local este de prin luna noiembrie 2012, mai precis H O T Ă R Â R E A Nr. 154/2012 adoptată în în şedinţa ordinară din data de 9 noiembrie 2012. Azi în RO a sosit primăvara, suntem deja în data de 1 martie 2013, e soare și frumos pe afară, toate peszerikile quinte, doar Primăria Carei vrea să ne facă să credem prin postările de pe site-ul propriu că ne aflăm în luna noiembrie a anului trecut, adică în prag de iarnă grea.

Nici nu este de mirare, știut fiind faptul că la Primăria din Carei toate se respectă, toate se rezolvă – de exemplu în ziua de 7 martie a.c. se va organiza cu mare fast tradiționalul borverseny á la Nagykároly și vor fi din nou sponsorizați de către Primăria Carei sugativele vesele locale ale Sfântului Orban – doar legile în vigoare nu.

De exemplu, conform legii, secretarul Primăriei Carei este obligat să de ocupe cu afișarea locală, inclusiv cu postarea pe site-ul Primăriei Carei, a tuturor hotărilor Consiliului Local, iar primarul și alții din cadrul Primăriei sunt obligați conform legii să-și reactualizeze la începutul fiecărui an declarațiile de avere și de interese.

Credeți că-i doare undeva pe respectivii de legile în vigoare? Nici vorbă.

Aiurea, pe portalul primăriei se lăfăie și azi cu mare mândrie proletară declarația de avere a primașului ing. Eugen Kovács Jenöke datată 24 iulie anul de grație 2008.

Suntem în anul 2013, stimabile Eugen Kovács Jenö, asta dacă cumva încă n-ați aflat din altă parte până acum, și nu în anul 2008! Atunci erați încă un om bogat, aveați până și o Dacie cumpărată în anul 1988, adică toată rugină fiindcă avea deja 20 de ani. Restul averii palpabile, adică imobilul (casa/vila/palatul/hogeacul, cum vreți Dvs. să-i ziceți) cu suprafața construită de 417 mp și terenul aferent de 4.100 mp de pe Kaplony u. 10-es szám, era trecut deja pe numele tineretului UDMR-ist de mare perspectivă în politichia locală numit Kovacs Monica Silvia, asta ca să nu poată fi confiscat de către fisc. Na jol van igy is, și nea Nicu îl voia urmaș pe Nicușor.

Poate se sesizează nițeluș și Domnul Prefect, deși nu cred că dânsul sau colaboratorii dânsului au timp să citească astfel de comentarii rătăcioase ca acesta, apărute în B. de C.

Nu de alta, dar verificarea trebușoarei ăsteia, adică a celei tratate atât de tare în batjocură de Eugen Kovács Jenö, cum ar fi cea cu declarațiile de avere, adică cu reactualizarea lor anuală, este chiar unul din joburile Prefectului județului Satu Mare și nu al altuia.

În rest s-auzim numai de bine și să ne iubim ca frații.

de Horia Mărieș la 1 martie 2013 - 18:55

@maics la 1 March 2013 – 17:47

DEX bengos, -oasă, bengoși, -oase, adj. (adol.) excelent, formidabil, grozav.
Sursa: Argou (2007)

Înțeleg din Argou (2007) că nici nu trebuie să mă supăr, apelativul este chiar onorant. Merci.

“ce e atatea taxe si impozite?” E atâtea că e mai mult de două.

La guvernarea USL nu mă pricep, eu sunt specilizat doar în matrapazlâcurile făcute zilnic de primașul Jenöke.

Te deranjează tare rău chestia asta, nene ppdekkist? Hai, fi ți matale cinstit măcar o singură dată si spune-ne!

de Horia Mărieș la 2 martie 2013 - 05:40

@Vio la 15 February 2013 – 11:11

DA. Treburile necurate stau exact așa este cum ați bănuit: SC Pominova SRL, Garden Center Carei, Adresa: str. Mihai Viteazu, nr. 107, 445100 Carei, jud. Satu Mare, Administrator: Adorján Csaba.

Asta-i una din firmele prietene primașului Jenoke? Ce aveți d-le cu Garden Center – Carei? Ei sunt “iubitori de natură şi frumos şi doresc să aducă în viaţa oricărui om un colţişor de natură unde să se poată savura o clipă de relaxare departe de stresul cotidian. Ei transformă spaţiul de lângă dvs. într-o oază de verdeaţă pe placul şi după preferinţele fiecăruia de la un simplu gazon până la o grădină în cele mai variate stiluri, oferindu-vă servicii de amenajare a spaţiilor verzi.” Așa își fac reclamă pe net.

Dl. Adorján senior este cumva șeful de la Spații Verzi, adică un angajat al Primăriei Municipiului Carei?

Si ce dacă, vedeți cumva vre-un conflict de interese, adică vre-o legătură între seful de la spații verzi și administratorul Pominova? Poate nici nu-și vorbesc unul altuia, poate-s certați, poate nici nu se mai cunosc.

Iar SC Pominova SRL este firma căreia Primăria Municipiului Carei îi datorează (facturi restante) 21.814 lei?

Cumva pentru acțiunea veche numită tăierea trandafirișor, a tufelor de tuia și a copacilor de pe străzi de anul trecut?

Oare de la fima asta se aprovizioneaza Primăria pentru popularea cu plante exotice a serei din incinta Parcului Dendrologic si pentru completarea vegetației din Parcul Dendrologic stiut fiind faptul că În perioada 01.09.2012 – 31.12.2013 Primăria Municipiului Carei, în parteneriat cu Asociaţia „Jót s Jól” din Géberjén (Ungaria), derulează proiectul HURO/1101/019/1.3.1 CARGEREVIT – “Revitalizarea comună a grădinilor istorice protejate din Carei şi Géberjén”, finanţat în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013?

Obiectivele principale ale proiectului sunt revitalizarea comună a grădinilor istorice protejate din jurul Castelului Károlyi din Carei şi conacul Jékey (Géberjén). Grădina istorică protejată din Carei are o suprafaţă de 8.99 hectare, iar cea din Géberjén – 1.42 hectare. Bugetul total al proiectului este de 967.183,14 Euro, din care 742.258,14 Euro sunt alocaţi Primăriei Municipiului Carei.

Păi doar nu credeați că din pleașca picată din cer (sau de la cei 500 de locuitori ai satului Géberjén), de 742.258,14 Euro, cei care asudă din greu pe la spațiile verzi ale Primăriei Municipiului Carei n-o să-și facă niscaiva parte grasă? Cu sau fără Pominova Carden Center Carei?

Adevărul este că dacă s-ar umple tot orașul cu Picea Pungens, cu Abies Nordmanniana, sau chiar și cu Thuja occidentalis Smaragd nici n-ar arăta așa de rău.

Domnule Vio, Vă rog frumos să nu mai fiți atât de naiv. O fi vorba de un cu totul alt Adorján.

Între timp m-am vindecat și eu: când este vorba de Primăria și primașul de Carei, nu mai sunt naiv de loc.

În rest, s-auzim numai de bine și să ne iubim ca frații.

de sica la 4 martie 2013 - 21:19

saptamanal chiolhanuri peste chiolhanuri in castel..pe bani publici…sosesc la mobile care mai de care mai patinate de vreme si de…euroi grei din pusculita premariei …basca si pliantele pentru cioara de vultur cu furt de articole de la acad marius porumb au fost platite tot de jena careiana….ca din buzunaru lui din pantalonii pe care i freaca in masina cumparata pe fundatia care ytrebuia sa promoveze turismul careian in orasul condus de unu cu salar taiat pentru datorii si care sta in casa copiilor ca nu e in stare sa aiba si el una la anii lui

de cineva la 4 martie 2013 - 21:55

In ziarul careiul si jurlul lui, la care mare redactor este unu vinos (a se citi boros) sunt amintite marile relizari ale guru-ului de Carei, jeno, si cat de urat din partea celor de la USL ca minimalizeaza marile realizari (licitatii trucate pentru a scoate din faliment firma pretenilor, sau pentru a da de lucru la alte firme ale pretenilor, sau marea Marcons, care se pricepe si la reabilitare teatru si pus pavaje si la de toate ca este de-a pretenilor). Nu spune nimic de faptul ca primaria are niste datorii de ti se zbarleste parul pe picioare. Nu mai spun nici de faptul ca toate aceste datorii vor fi platite de careieni, de nepotii si stranepotii lor, indiferent de apartenenta etnica. arata bine totul, doar peste tot e santier si nicaieri nu este sfarsit nimic. parca e un guzgan ce scormoneste peste tot dupa comoara lui aladin ca doar asta il va mai ajuta sa aduca bani pentru preteni.

de Marcel la 6 martie 2013 - 16:29

la prosta aia cu emisiunile de dimineata nu se gaseste nimeni sa ii spuna ca Baraolt nu e in Oltenia????
cine o plateste sa debiteze atatea prostii pe minut????

de Marcel la 7 martie 2013 - 09:19

din putul gandirii unui prezentator de la RadioTransilvania CAREI:,,noi aicea facem si pamflet.Sebi,cum se numeste emisiunile alea?…,,
prostu daca nu-i fudul parca nu e prost destul!
PARINTI! nu va lasati copii sa asculte emisiunile agramatei care stalceste limba romana ca poate o iau de buna pe coana prezentatoare!

cine o plateste sa debiteze atatea prostii pe minut????

de ascultator la 7 martie 2013 - 09:30

trebuia sa spuneti si varianta corecta ca sa o ajutati pe viitor sa nu mai greseasca!
aceasta este…sebi cum se numesc emisiunile alea….adica emisiunile fiind la plural trebuie facut acordul cu verbul pentru a respecta regulile corecte de exprimare

de Marcel la 7 martie 2013 - 10:39

din acelasi put al gandirii profunde a coanei de la RadioTransilvania Carei mai iese o perla:faza cu arborarea steagului de catre oltenii din Baraolt cica a fost o gluma dupa ce de dimineata era doar la stadiul de pamflet!
… dupa ce ca la geografie ti-ai etalat talentele ai tinut neaparat sa le arati si pe cele ale exprimarii in limba romana pe care o schingiuiesti fara pic de mila…daca ar durea prostia asta….

cine o plateste sa debiteze atatea prostii pe minut????

de Marcel la 8 martie 2013 - 09:32

La Multi Ani Doamnelor si domnisoarelor din Carei!
Sa aveti parte de o primavara frumoasa alaturi de cei dragi voua!
Cel mai frumos dar pe ziua de azi ramane insa absenta agramatei de la emisiunea de dimineata care ,,nu mai vrea sa vorbeste cu noi,,.
Vreau sa cred ca nu solicita lectii de exprimare de la EBA.
Multumim Sebi pentru aceasta zi relaxanta!

Lasati un comentariu