Peste 230 de asistenţi maternali profesionişti in judeţ

• publicat la: 19 February 2013
Peste 230 de asistenţi maternali profesionişti in judeţ

La sediul  Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi pentru Protecţia Copilului (DGASPC) Satu Mare a fost prezentat astăzi bilanţul instituţiei pe anul trecut, de catre conducerea institutiei,noul director Octavian Apan si directorul economic,Marcela Pop.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului aplică, la nivelul judeţului, politicile şi strategiile de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi oricăror persoane aflate în dificultate.
Instituţia promovează respectarea drepturilor copilului şi în egală măsură, drepturile persoanelor adulte. De asemenea,  DGASPC oferă servicii specializate în domeniul asistenței sociale și protecţiei copilului, prin intermediul specialiştilor care îşi desfăşoară activitatea atât in serviciile de specialitate din aparatul propriu cât şi în serviciile specializate din subordine (asistenţi sociali, psihologi, consilieri juridici,  sociologi, logopezi, psihopedagogi, medici, etc).
DGASPC are în subordine 13 case de tip familial, 2 centre de plasament, 1 centru maternal, 1 centru de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane, 2 Centre de Îngrijire și Asistență, 2 Centre de Ingrijire si Asistenta pentru adulți cu handicap mintal, 2 Centre de Recuperare și Reabilitare pentru persoane cu handicap, 1 centru de criză, 1 centru de intervenție tehnică și întreținere.
La sfârșitul anului 2012, în evidențele DGASPC figurau 10942 de persoane cu handicap, dintre care 1042 sunt copii, iar restul de 9900 sunt adulți.  Din punctul de vedere al gradului de handicap,  cu handicap grav au fost înregistrate 4685 de cazuri, cu handicap accentuat – 5064 cazuri, cu handicap mediu -1059 cazuri, cu handicap ușor – 134 cazuri.
La finalul anului 2012 au fost înregistrați 228 de copii cărora li s-au oferit servicii rezidențiale de protecție în două centre de plasament modulare. 120 de copii sunt beneficiarii unor servicii rezidențiale de protecție în 13 case de tip familial, din care 9 case sunt pentru copii cu dizabilități și 4 case pentru copii fără dizabilități. 7 mame cu 13 copii beneficiază de protecția Centrului Maternal Lorena.
În cadrul serviciilor alternative de tip familial, 282 de copii se află în plasament la rude, 57 sunt în plasament la alte familii sau persoane, iar 450 de copii sunt în plasament la asistenți maternali profesioniști. La inceputul anului 2012, în cadrul Direcției  exista o rețea de 243 asistenți maternali profesioniști, iar la finele anului 2012, un număr de 235 asistenți maternali profesioniști.
Pentru anul 2013, DGASPC și-a propus:
- să cunoască mai bine problemele și oportunitățile existente în comunități prin realizarea inventarului la nivel comunitar
- să stimuleze crearea de rețele la nivel comunitar, formate din reprezentanți ai autorităților locale, referenți sociali, cadre didactice, profesioniști din diferite domenii, voluntari de toate vârstele,elevi, părinți, pensionari, care să analizeze cazurile de copii în risc de abandon și să găsească soluții eficiente și sustenabile de sprijinire a acestora pentru continuarea studiilor
- să sprijine rețelele comunitare create
- să sprijine formarea resurselor la nivel județean și comunitar prin formarea de formatori din rândul specialiștilor DGASPC
- să participare în parteneriat la proiectul “Înființarea unei rețele de centre de excelență în furnizarea serviciilor de reabilitare și integrare profesională pentru persoane cu dizabilități, ca grup vulnerabil pe piața muncii”-proiect cofinanțat prin Fondul Social European POSDRU în parteneriat cu Asociația Handicapaților Fizic Satu Mare.

 

redactia

Lasati un comentariu