165 de ani de la naşterea pr. Ioan Buteanu,fiu al Careiului

• publicat la: 27 March 2013
165 de ani de la naşterea pr. Ioan Buteanu,fiu al Careiului

Se spune în popor că oamenii născuţi în zi de sărbătoare sunt binecuvântaţi. O adevărată binecuvântare pentru limba română şi neamul românesc trăitor pe plaiurile ardelene a fost prepozitul  Ioan Buteanu născut de Bunavestire, pe 25 martie 1848.

Pentru a scoate din uitare această uriaşă personalitate culturală născută la Carei, Direcţia de Cultură şi Sport Carei în colaborare cu Biblioteca Municipală Carei şi Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” Carei au organizat un eveniment comemorativ cu prilejul împlinirii a 165 de ani de la naşterea lui Ioan Buteanu-prepozitul.

Invitat special a fost dr.Viorel Câmpen, bibliotecar la Biblioteca Judeţeană Satu Mare.

Evenimentul a debutat cu un cuvânt de bun venit rostit de prof. Marius Rusu, director adjunct al instituţiei gazde. Momentul comemorativ a continuat cu o scurtă descriere a perioadei în care prepozitul profesor şi-a desfăşurat activitatea profesională realizată de bibl. Nicoleta Latiş de la Biblioteca Muncipală Carei. Cei prezenţi au putut afla astfel că Ioan Buteanu şi-a început activitatea profesorală la scurt timp după înfiinţarea Societăţii Literare Române (1 aprilie 1866), precursoarea Academiei Române, dintre ai cărei membrii se numărau ardelenii Timotei Cipariu, Gavril Munteanu şi Geoge Bariţiu.. Unele dintre primele sale obiective ale instituţiei nou înfiinţate au fost realizarea unei gramatici a limbii române şi a unui dicţionar al limbii române în ideea realizării unităţii teritoriale a românilor prin demonstrarea unităţii de limbă şi cultură. Având în vedere că Ioan Buteanu se afla în corespondenţă cu George Bariţiu, două dintre scrisorile lor păstrându-se până în zilele noastre, putem presupune că a contribuit la elaborarea normelor ortografice şi  gramaticale ale limbii române. Buteanu a îmbrăţişat curentul etimologist ciparian, dar cu multe concesii fonetismului.

Dr. Viorel Câmpean a descris personalitatea lui Ioan Buteanu într-un PowerPoint care a prezentat imagini cu omul de cultură, dar şi cu locurile pe care le-a binecuvântat cu activitatea sa.

Fiu al Careiului, a făcut studiile primare în localitatea natală. Liceul şi studiile teologice le-a urmat la Oradea, absolvindu-le în 1867, respectiv în 1871. Perioada studiilor orădene a însemnat debutul lui Buteanu în viaţa culturală românească. După absolvirea studiilor, alături de cariera de preot, îşi începe prodigioasa activitatea didactică bine refectată în scrierile sale.

Activitatea preotului şi profesorului Ioan Buteanu se desfăşoară într-o perioadă de răstrişte a limbii române pe teritoriul Transilvaniei de astăzi. Învăţământul românesc în limba română era mereu ostracizat de administraţia austro-ungară a acelor vremuri, şcoala românească de atunci fiind organizată îndeosebi în şcoli confesionale. Fiind o fire conciliantă, Ioan Buteanu face concesii de conjunctură acceptând candidatura pentru Parlamentul de la Budapesta, fiind ales ca deputat de Beiuş în detrimentul kossuthystului Bartha Francisc. Ca preot a suferit şi eliminarea celor 12 teologi români de la Seminarul romano-catolic din Oradea  din februarie 1912. În 29 mai 1912 a fost prezent la adunarea de protest împotriva alipirii parohiilor greco-catolice româneşti la Episcopia de Hajdudorog.

Activitatea didactică a lui Ioan Buteanu este reflectată de studiile şi articolele pe care le publică atât în presa vremii cât şi în Anuarul liceului beiuşan. Printre acestea enumerăm: Monografia Stâna de Vale, Gramatica limbii române, amândouă publicate în 1887 la Gherla, Sistema divizbilităţii numerilor, apărută la Beiuş în 1901. În Anuarul  liceului din Beiuş publică articolele: Despre u finl şi înjumătăţit (1885/ 1886), Câteva observaţiuni la chestiunea ortografiei (1886/1887), O privire fugitivă asupra institutului nostrum (1889/1900). S-a numărat printre întemeietorii despărţământului „Astrei” de la Beiuş.

Ioan Buteanu a trecut la cele veşnice la 24 aprilie 1914, fiind înmormântat la Oradea. La finalul prezentării, dr. Viorel Câmpean a propus celor prezenţi organizarea unei manifestări de mai mare amploare anul viitor cu prilejul comemorării centenarului morţii celui care a fost un strălucit fiu al Careiului, Ioan Buteanu.

Nicoleta Latiş

Lasati un comentariu