Documentaţia necesară pentru încadrarea într-un grad de handicap

• publicat la: 19 martie 2013
Documentaţia necesară pentru  încadrarea într-un grad de handicap

 

Update:comunicat h13,00

La Serviciul de Evaluare Complexă a persoanelor cu grad de handicap, în acest an, din data de 3 ianuarie şi până în data de 13 martie 2013 şi-au despus dosarul pentru evaluare şi reevaluare în grad de handicap 1040 de persoane. Conform Ordinului nr.762/31.08 2007 al Ministerului Muncii, Familiei şi Incluziunii Sociale şi a Ordinului 1992/19.11.2007 al Ministerului Sănătăţii Publice, 79 de dosare au primit un certificat din care reiese că diagnosticul nu s-a încadrat în criteriile medico-psihosociale, adică au fost respinse.

 

Noua conducere a Directiei de Asistenţă Socială si de Protecţie a Copilului din subordinea Consiliului Judeţean Satu Mare ,doreşte imbunătăţirea procesului de comunicare cu cetăţenii judetului,initind in acest sens actiuni prin care să  facă cunoscute principalele probleme pe care le intâmpină in incercarea de a oferi cele mai bune soluţii pentru serviciile pe care le oferă.

Având în vedere numărul mare de solicitări, înregistrate la D.G.A.S.P.C. Satu Mare, venite din partea unor sătmăreni, referitoare la încadrarea într-un grad de handicap, am constatat că există persoane cu handicap grav, care nu beneficiază de prevederile legale. Motivul principal este legat de faptul că aceste persoane nu cunosc legislaţia sau nu ştiu la cine să se adreseze pentru a-şi întocmi documentaţia necesară în vederea evaluării complexe, pentru încadrarea într-un grad de handicap.

Pentru a  contracara această stare de fapt, vă informăm că persoanele, care au probleme grave de sănătate, trebuie să se adreseze mai întâi Serviciului social, existent în cadrul Primăriei de care aparţin cu domiciliul, pentru a primi informaţiile şi formularele necesare în vederea întocmirii dosarului.

În conformitate cu H.G./430/2008, art 6, alin.(4), pentru încadrarea în grad de handicap, sunt necesare următoarele documente în vederea întocmirii dosarului, care va fi analizat ulterior de către Serviciul de evaluare complexă:

a) cerere-tip de evaluare complexă;

b) copie de pe documentele de identitate;

c) documente medicale;

d) ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, potrivit modelului-cadru prevăzut în anexa nr. 6.

(5) Documentele medicale menţionate  sunt:

a) referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;

b) scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5, numai în situaţia primei prezentări la serviciul de evaluare complexă;

c) investigaţii paraclinice solicitate de serviciul de evaluare complexă.

(6) Cererea-tip de evaluare complexă, însoţită de documentele necesare prevăzute la alin. 4.a se depune de către persoana solicitantă la registratura primăriei din localitatea de domiciliu/reşedinţă sau la registratura DGASPC Satu Mare.

 

comentarii

de de un cetatean la 19 martie 2013 - 15:52

Din pacate persoanele bolnave, si persoanele cu handicap ,respectiv copiii cu handicap ,sint tratati cu indiferenta de catre niste indivizi platiti din bugetul statului .Acesti indivizi ,incompetenti ,,,nu toti numai uni dintre ei,,,Sint niste oameni cruzi si fara suflet incapabili sa se gindeasca cu inima de om.Din acest motiv foarte multe persoane cu hanicap sufera din cauza abuzurilor comise in potriva drepturilor persoanelor cu handicap.

Lasati un comentariu