Inspectoratul Şcolar sătmărean nu tolerează conduita imorală a dascălilor

• publicat la: 5 March 2013
Inspectoratul Şcolar sătmărean nu tolerează conduita imorală a dascălilor

În data de 8 februarie 2013, cotidianul „Gazeta de Nord-Vest” a publicat un articol referitor la anumite fapte săvârșite de domnul profesor Sabou Ioan de la Colegiul Tehnic „Traian Vuia” Satu Mare în incita sălii de sport a unității de învățământ.

În aceeași zi, prin adresa nr. 475, Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare a solicitat conducerii unității școlare constituirea unei comisii de cercetare a abaterilor prezumate săvârșite de domnul profesor Sabou Ioan, în conformitate cu prevederile art. 280 alin. 4 lit. a) din Legea Educației Naționale Nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Conducerea Colegiului Tehnic „Traian Vuia” Satu Mare a convocat Consiliul de administrație al unității pentru data de de 11.02.2013 (în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (5) din Regulamentul de Organizare și Funcționare al Unităților de Învățământ Preuniversitar, președintele Consiliului de administrație invită în scris cu 48 de ore inainte de ședință membrii CA și observatorii);

În Consiliul de administrație al ISJ din data de 11.02.2013 s-a constituit o comisie de monitorizare a activității comisiei de cercetare a abaterilor prezumate săvârșite de domnul profesor Sabou Ioan.

Tot în data de 11.02.2013, consiliul de administrație al Colegiului Tehnic „Traian Vuia” Satu Mare a numit o comisie de cercetare disciplinară a abaterilor prezumate săvârșite de domnul profesor Sabou Ioan, conform art. 280 alin. 5 lit. a) din LEN nr. 1/2011. Comisia a fost formată din 3 membrii, dintre care unul a fost reprezentantul organizației sindicale din care face parte persoana aflată în discuție, iar ceilalți doi au funcția didactică superioară celui care a săvârșit abaterea, conform art. 280 alin. (4) lit. a) din LEN nr. 1/2011.

În aceeași zi comisia a emis invitații la audieri persoanelor care ar fi putut furniza informații legate de activitatea desfășurată în sala de sport, precum și pentru domnul Sabou Ioan.

În perioada 13.02. – 28.02.2013 comisia de cercetare disciplinară a audiat toate persoanele care ar fi putut da informații în legătură cu acest caz: directorul unității școlare, administratorul unității, mecanicul de întreținere, agenți de pază, îngrijitori și contabila șefă.

Prin adresa nr. 541/14.02.2013 ISJ Satu Mare a solicitat Primăriei Municipiului Satu Mare realizarea unui audit financiar pentru elucidarea aspectelor privind închirierea sălii de sport. Menționăm că termenul limită pentru finalizarea acestui raport este data de 10 martie 2013;

În desfășurarea anchetei, comisia de cercetare a analizat probele puse la dispoziție de cotidianul „Gazeta de Nord-Vest”. Mulțumim pe această cale pentru sprijinul acordat în desfășurarea anchetei.

Comisia de cercetare a abaterii a întocmit un raport în care, luând în considerare toate declarațiile și informațiile culese pe parcursul audierilor consideră că:

-         Imaginile prezentate  au fost filmate în sala arbitrilor din incinta sălii de sport a unității de învățământ, lucru ce rezultă din fișierele media cât și din poze, având date din 2009, 2010, 2011;

-         În perioada cât a ocupat funcția de director adjunct a manifestat lipsă de respect față de colegi;

-         Prin faptele săvârșite, domnul profesor se face vinovat de încălcarea normelor de comportament, iar prin apariția în mass-media a înregistrărilor foto și video a dăunat intereselor învățământului și prestigiului unității școlare;

-         A avut o conduită neconformă cu etica și demnitatea profesiei de educator, a desfășurat activități incompatibile cu demnitatea funcției didactice încălcând normele de moralitate și cele ale deontologiei profesionale;

-         A încălcat următoarele prevederi legislative:

  • Art. 7 alin. (1) din LEN nr. 1/2011;
  • Art. 234 alin. (5) lit. c) din LEN nr. 1/2011;
  • Art. 273 alin. (3) din LEN nr. 1/2011;
  • Art. 280 alin. (1) din LEN nr. 1/2011.

Raportul a fost prezentat în Consiliul de administrație al unității școlare din data de 1 martie 2013 și se reține că faptele au fost săvârșite în perioada 2009, 2010, 2011; nu au fost implicați minori sau alte persoane din unitate, iar profesorul se face vinovat de încălcarea normelor morale și de etică profesională, adică a încălcat prevederile art. 7 alin. (1), art. 280 alin. (1) din LEN nr. 1/2011.

Este de menționat faptul că, deși în raportul comisiei de cercetare se precizează că au fost încălcate prevederile art. 234 alin. (5) lit. c) din LEN nr. 1/2011, Consiliul de administrație al unității a hotărât că nu au fost încălcate prevederile acestui articol.

Consiliul de administrație al unității a decis cu votul unanim al celor 8 membrii prezenți, din 9, aplicarea sancțiunii disciplinare prevăzute la art. 280 alin. (2) lit. d) din LEN nr. 1/2011, respectiv:,

-         Suspendarea pe o perioadă de 3 ani a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere, îndrumare și control;

-         Suspendarea pe o perioadă de 2 ani a dreptului de a se înscrie pentru obținerea gradelor didactice ori la un concurs pentru ocuparea unei funcții didactice superioare;

Conform art. 280 alin. (8) din LEN, profesorul are dreptul de a contesta în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei de sancționare, la Colegiul de disciplină al ISJ Satu Mare;

Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare, analizând raportul Comisiei de cercetare din cadrul unității de învățământ, precum și celelalte documente din dosarul pus la dispoziția inspectoratului în copie de către conducerea unității ( la solicitarea noastră expresă), consideră că:

  • Având în vedere normele legislative încălcate (Art. 7 alin. (1) din LEN nr. 1/2011; Art. 234 alin. (5) lit. c) din LEN nr. 1/2011; Art. 273 alin. (3) din LEN nr. 1/2011; Art. 280 alin. (1) din LEN nr. 1/2011), sancțiunea dată de Consiliul de administrație al unității este prea blândă în raport cu prejudiciul de imagine adus unității școlare, cadrelor didactice din unitate, precum și întregului corp profesoral din județ.

Conform art. 280 alin. (2) din LEN nr. 1/2011, se puteau acorda și alte sancțiuni, mergând până la desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. Chiar dacă faptele datează de mai bine de 6 luni, consecințele își fac efectul acum și sunt de natură morală și etică, dăunând deontologiei profesioanle și învățământului în general.

Vă informăm că, la aflarea deciziei de sancționare a profesorului de către Consiliul de administrație al unității, Comisia Județeană de Etică s-a autosesizat (CJE).

În cursul zilei de azi, CJE a avut prima întâlnire de lucru, urmând ca în cel mai scurt timp să aflăm punctul de vedere și recomandările acesteia, recomandări care vor fi aduse la cunoștința Consiliului de administrație al Colegiului Tehnic „Traian Vuia” Satu Mare.

Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare consideră că asemenea comportamente sunt intolerabile, neconforme cu deontologia profesională a unui cadru didactic și aduc prejudiciu de imagine întreg sistemului de învățământ românesc.

comentarii

de parinte la 10 March 2013 - 11:28

Socanta e tacerea asta
Dea dreptul suspecta a prof lor
Daco iei este sport
Daco iei altfel e
Sa te pui pe net sa nuti mai ajunga
Discretia
Ce bordel a devenit sala de sport
Sami dau copilul la scoala cu un asemenea specimen
Si nu iau facut mai nimic
Inadmisibil
Se comenteaza catel si purcel
Dar asta care ajuns si in portocalia nyimnic nyimnic………..

de vasile la 10 March 2013 - 12:12

la cum scrii … semeni cu fotbalistu agramat de carei cu veleitati de intelectual cand de fapt e doar groparul echipei victoria carei!

de ...... la 10 March 2013 - 13:33

corb la corb nu scoate ochii
iti place pozitia ai ?

de consilierscolarsalariat la 11 March 2013 - 08:05

elevii in weceu
profesorii in sala de sport
si se pun pe net ca sa se vada !
mai rau ca si ciinii d-le ca si ciinii

asta nu mai e carnaval,

ce cloaca ,ce bordel
scoala produce ,ce produce?

sotietate fara printipuri,
care va sa zica

(ore de religie ore de consiliere)
dar dijaba!

Lasati un comentariu