Cum trânteşte Legea 50/1991 şi OUG 34/2013 Primăria Carei

• publicat la: 24 iulie 2013
Cum trânteşte Legea 50/1991 şi OUG  34/2013 Primăria Carei

Dacă pentru majoritatea locuitorilor municipiului Carei  se aplică dispoziţiile Legii 50/1991,privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,nu acelaşi lucru este valabil pentru administratorii lacului din satul Ianculeşti ce aparţine de UAT Carei.Mai mult,pe păşunea pentru  care ianculeştenii vor plăti chirie si impozit primăriei Carei conform hotărârii CL din 10 iunie 2013,aceiaşi primărie construieşte două parcări,una la intrarea principală dinspre sat şi una in partea digului.De 23 de ani,în satul Ianculeşti nu a fost realizată nici o  lucrare de întreţinere sau modernizare a căilor de acces,a şcolii sau a căminului cultural dar se mobilizează forţă de muncă şi utilaje pentru zona de agrement lac Ianculeşti!

 Potrivit legii 50/ 1991, Autorizaţia de constructie (AC) reprezintă actul eliberat de administratia publică locală, in baza căruia solicitantul poate efectua lucrări de constructie.

Autorizaţia de construcţie este eliberată de Primărie – Serviciul de Urbanism din localitatea  in care se află terenul.

În ce priveşte zona lacului Ianculeşti,Primăria consideră că nu e nevoie de asemenea…acte pentru construcţiile din acest perimetru.

Prima ilegalitate s-a petrecut in cursul anului trecut,după ce Primăria a  preluat gestionarea lacului in urma expirării contractului de concesionare  al Asociatiei Pescarilor si Vânătorilor amatori din Carei.

Pe terenul din imediata apropiere a lacului,a apărut peste noapte o mică constructie de 10×9 mp ,ridicată fără autorizatie de construcţie.Mai mult,fundaţia  este de fapt amplasată înafara gardului ce delimitează zona de agrement,pe suprafaţa de păşunat a satului,teren care are o cu totul altă incadrare şi contravine total OUG 34/2013.

In urma intereventiei institutiei Prefectului,a fost constatată contravenţia,aplicată amenda contravenţională si au fost dispuse  măsuri pentru obtinerea  autorizatiei de constructie dar  datorita incadrării terenului in  categoria pajiştilor permanente incă  nu se poate acorda această autorizaţie.

De curând,tot în zona de agrement a lacului Ianculeşti,au început lucrări de amenajare la două  parcări ,una  la intrarea dinspre dig si alta la intrarea principală,in imediata apropiere a fundatiei  constructiei fără autorizaţie de care am amintit.Potrivit localnicilor şi celor constatatre în teren,fiecare dintre cele două parcări se intinde şi pe suprafaţa de păşunat pe care sătenii plătesc chirie şi impozit către Primăria Carei.

Contactat telefonic,ing.Sebastian Egli,sef birou Urbanism Carei afirmă ca nu are cunoştinţă despre aceste lucrări si că nu i s-a solicitat nicio autorizatie de constructie  şi nu a eliberat nici un certificat de urbanism pentru amenajarea parcărilor.In mod normal,persoanele care nu respectă  Legea 50/1991 privind  autorizarea lucrărilor de constructii sunt amendate cu sume cuprinse intre 1.000 si 10.000 lei,spune acesta.

După cum se vede in imagini,lucrările de amenajare sunt in stadiu  avansat  si la fel  de ilegale ca şi cele de înălţare a digului despre care am amintit in articolul Ianculeştiul,interzis la civilizaţie dar râvnit pentru terenuri.

In sedinta de consiliu din martie 2012,la preluarea in administrarea Primăriei a lacului Ianculesti,primarul Kovacs afirma că „Să nu facem prea mult caz de acest proiect. Viceprimarul şi cei doi consilieri ( n.r. – Leitner Robert şi Brem Arpad) se vor ocupa de administrarea proprietăţii de la Ianculeşti.

Potrivit celor declarate de Rakovski Francisc,managerul de proiect de amenajare a drumurilor agricole,printre care şi cele de pe raza satului Ianculeşti,administratorul lacului este Kiss Dejo ,cititor de contoare la APASERV SA,împreună cu  consilierul UDMR Leitner Robert.

Kiss Dejo este angajat cu normă intreagă la Apaserv SA iar cu Primăria Carei are incheiat un Contract de prestări servicii.

Amenajarea unei parcări pe o suprafaţă de teren ce aparţine de Primărie presupune solicitarea acordului Consiliului Local  concomitent cu solicitarea unui certificate de urbanism si a unei autorizaţii de construcţie,fapt ce lipseşte cu desăvârşire în acest caz.

Dacă suprafaţa face parte dintr-o păşune permanentă,atunci intră sub incidenţa Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2013    privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991,care  a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 267, din 13 mai 2013.
Eludarea  acestei legi de către  administratorul lacului,cu acordul tacit al primăriei Carei,
atrage răspunderea administrativă, contraventională, civilă sau penală, după caz.
De fapt,nu este pentru prima dată când executivul careiean încalcă legea,salarizarea si organigrama stufoasă a primăriei fiind de notorietate publică deja,doar că ulciorul nu merge de multe ori la apă si poate de această dată instituţiile abilitate se vor sesiza şi în cazul Primăriei Carei care încă este finanţată de  la bugetul de stat.

 Daniela Ciută

comentarii

de Horia Mărieș la 25 iulie 2013 - 15:24

Câteva bârfe în legătură cu subiectul tratat în articol.

1) Informatia legată de amenajarea a două parcări pe marginea lacului Ianculesti, parcări ce vor mușca evident din suprafața și așa văduvită deja de la 128,20 ha la 33,98 ha a pășunii comunale Ianculești pare să fie veridică fiind și documentată de fotografiile publicate în articol.

Neverosimil ni se pare faptul că șeful Biroului Urbanism din cadrul Primăriei Carei afirmă ca nu are nici o cunoştinţă despre aceste lucrări, că nu i s-a solicitat nici o autorizație de construcție şi că nu a eliberat nici un certificat de urbanism pentru amenajarea parcărilor. Parcă această Primărie din Carei ar fi “un sat fără câini”, nimeni nu știe nimic din cele pe care ar trebui să le știe în conformitate cu atribuțiile normale de serviciu pe care le au.

2) De unde au fost luați bănuții care au fost cheltuiți cu demararea lucrărilor pentru cele două parcări? Al cui este oare compactorul galben care se vede în două dintre fotografiile publicate în articol?

Din câte cunoaștem noi, și așa cum confirmă și managerul de proiect în articolul de mai sus, au fost demarate lucrările de amenajare/pietruire a drumurilor agricole în zonă, printre care şi cele de pe raza satului Ianculeşti, în total 22 km drumuri agricole din care au fost pietruiți deja 4 km, investiție de cca 4 milioane lei (RON), proiect finanțat în totalitate de F.A.D.R.

S-au sifonat oare niscaiva bănuți din respectivul proiect F.A.D.R. destinat pietruirii drumurilor agricole din zonă și au fost folosiți oare pentru începerea amenajării celor două parcări, sau au scos amatorii de pescuit bănuții din buzunărașul lor? Poate va răspunde cândva dl. Rakovski Francisc și la această nevinovată întrebare.

3) Nu cred că cititorul de contoare de la SC APASERV SA, numitul Kiss Dezsö, chiar dacă este (și?) administratorul lacului Ianculești și angajat de Primăria Carei pe baza unui contract de prestări servicii va avea vre-o responsabilitate în ce privește nerespectarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajiștilor permanente care a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 267, din 13 mai 2013 fiindca s-au inceput lucrarile de amenajare a celor doua parcari.

Mult mai (i)responsabili îi văd pentru eludarea prevederilor acestei ordonanțe de urgență a guvernului pe cei pe care primarul Kovács Jenö i-a nominalizat în ședința C.L. din 25 mai 2012 că “se vor ocupa cu administrarea proprietăţii de la Ianculeşti” și anume pe viceprimar și pe doi dintre consilierii locali din partea UDMR.

Cum anume, în ce fel, pe baza căror împuterniciri urmau să se ocupe de “administrarea unui lac piscicol” plin de crapi, carași, somni, știuci, și roșioare viceprimarul din partea UDMRKeiser Ludovic (de profesie maistru mecanic), consilierul local din partea UDMR Leitner Robert Atila (de profesie tehniciar dentar) și consilierul local din partea UDMR Brém Árpád Ștefan (de profesie croitor), numai gândirea profundă și extrem de adâncă a primarului Kovács Jenö putea să-și imagineze. Balta aia a fost castigata de UDMR la ultimele alegeri locale?

4) În finalul articolului se remarcă faptul că salarizarea și organigrama stufoasă a Primăriei Carei sunt deja de notorietate publică. Acestea vor fi însă de o mult mai mare notorietate, dacă realizatorul emisiunii TV “Dosar de Politician”, ziaristul Silviu Mănăstire va ajunge cât mai curând și pe la Primăria din Carei. O să încercăm noi să-i sugerăm sa faca acest lucru.

Nu de alta, dar recent Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (A.N.F.P.) din Bucureşti i-a chemat pe toţi primarii din judeţul Satu Mare la sediul instituţiei pentru a modifica organigramele unităţilor administrativ-teritoriale, astfel încât să corespundă Ordonanţei de Urgenţă nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordine, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor.

Până în data de 25 iulie toţi primarii din judeţ trebuie să depună cel puţin propunerile de modificare a organigramei existente acum.

Kovács Jenő a comentat prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 77/2013 exact ca si un baron-gróf local încrezut și arogant, făcând pe nebunul, fiindcă nu-i mai convine să mergă la Agenția Națională a Funcționarilor Publici (A.N.F.P.) așa cum a mers anul trecut, când sub nr. 1634598/07.05.2012 Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, prin preşedintele András Szakál Zsolt, cu rang de Secretar de Stat, fost membru UDMR, actual membru PDL, a acordat aviz favorabil Primăriei Carei pentru mărirea organigramei aparatului de specialitate a Primarului precum și a serviciilor şi instituţiilor subordonate Consiliului Local, astfel: funcţiile publice de conducere aprobate au fost 12, funcţiile contractuale de conducere aprobate au fost 17, deci un total de 29 de funcţii de conducere. Potrivit documentelor aprobate, inclusiv de către CL al Primăriei Carei prin H.C.L. nr. 64/25.05.2012, totalul funcţiilor publice in institutia primăriei s-a ridicat la 213.

Azi președinte la A.N.F.P. nu mai este fostul UDMR-ist vopsit apoi în PNL-ist, adică numitul András Szakál Zsolt, ci neangajatul politic (cel puțin până acum) Eugen Coifan, iar vicepreședinte este PSD-istul Mircea Jorj, oameni cu care, evident, UDMR-istul Kovács Jenő nu mai are nici un fel de texte comune, sau conversatii fiidca aceia sunt oameni pe care Kovács nu-i mai poate aburi/minți.

“Cine a ghicit aşa ceva să meargă şi să facă ce vrea. O consider o prostie şi un amestec în treburile administraţiei publice locale, dacă tot vorbim despre descentralizare. Noi hotărâm la Carei posturile, când, cum şi de ce. Bucureştiul, eventual, conform legii, avizează. Cum adică, primarii de comune, oraşe şi municipii să meargă la ANFP şi să stea la coadă la Bucureşti. Cine a ghicit prostia asta poate să meargă. Eu nu merg nicăieri. Le trimitem poate organigrama în format electronic. Noi avem şi măturători şi gardieni publici, şi personal responsabil cu întreţinerea drumurilor. Avem 169 de posturi aprobate. Nu avem toate posturile ocupate. Atâtea sunt în organigramă. Vreo 17 posturi nu sunt ocupate. Ce să mai reducem?! E incredibil ca în 2013 să se întâmple aşa ceva. Repet, cine a ghicit prostia asta să meargă şi să facă ce vrea”, a acuzat primarul Careiului, Kovács Eugen.

De data asta sunt total de acord cu numitul Kovács Eugen.

Da, “ESTE INCREDIBIL CA ÎN 2013 SĂ SE ÎNTÂMPLE AȘA CEVA!”

Este incredibil ca în 2013, un oraș de peste 20.000 de locuitori să fie condus de un individ ca și primarul Kovács Jenö, care este extrem de departe de a fi un intelectual de cafenea, ba chiar dimpotrivă.

Băgați totusi f. bine la căpățână careienilor: “Noi hotărâm la Carei posturile, când, cum şi de ce” a cuvântat foarte iritat baronul-gróf local Kovács, așa că ciocul mic dragi prietini és barátok, fiindcă s-ar putea ca individul să se supere și atunci va fi vai și amar de noi!

de functionar la 25 iulie 2013 - 15:33

jeno se lauda pe unde poate ca are spatele asigurat de pesedisti si mai ales de dragnea si ponta si de aici limbajul arogant iar la noi striga si ne umileste yilnic cu aerele lui de mare grof medieval!!!!
lajos vine si ridica condica dupa ce lipseste cu saptamanile si apoi toarna la urechea primarului ceea ce el nu poate exprima in fata subalternilor din cauya lipsei de pregatire!!!!
e un agramat si un capcaun care injura ca un birjar si ameninta pe toata lumea care nu ii canta in struna!!!!!
au luat la bani cu lopata si baga in posturi toate fatucile si cunostintele iar unii nici nu dau pe la servici dar iau salar!!!!!
numai la scolile maghiare se fac plati la zi iar unde sunt directori romani se asteapta cu jumatatea de an pentru decontari!
toti suntem terorizati de ciuma udemerista din primarie!!!!!

de reka la 25 iulie 2013 - 18:19

pescuitul este numai paravan ca de acolo se aduce multi bani pentru paertidul tulipanilor

de opinia la 25 iulie 2013 - 20:26

angajatul kiss dezso cum poate avea doua servicii la stat????
a schimbat guvernul PONTA legea si nu am aflat nimik?????
pentru cei doi analfabeti care conduc primaria e prea greu sa citeaSCA O LEGE????

de crapul la 26 iulie 2013 - 16:35

au ajuns urmasii grajadarilor si slugilor grofului sa conduca orasul si o fac cum stiu ei mai bine!!!!
luand de la altii ca tot au gena de la stramosii migratori!!!!
nobilii maghiari au fost incalecati de servitori si vedem rezultatul.
intelectualii maghiari sunt marginalizati si calcati in picioare de fotbalisti impiedicati in exprimare si purtare!

de PAVEL la 27 iulie 2013 - 12:54

LA PRIMARIA CAREI PROIECTELE EUROPENE SUNT MODIFICATE DUPA INTERESUL PRIMARILOR IAR FONDURILE DE DECONTEAZA CUM VOR EI ASA CA CE MAI CONTEAZA O LEGE DOUA IN PLUS LA FENTAT!
NICI UNUL DIN PROIECTELE ACCESATE NU A FOST RESPECTAT IAR LUCRARILE SUNT DE RAHAT SI VOR TREBUI REFACUTE IN SCURT TIMP.
PREFECTURA PUTEA REZOLVA DIN CONDEI PROBLEMA LA PASUNE LA IANCULESTI DAR FOSTUL SUBPREFECT DIN CAREI ARE ALTE INTERESE.

de careian la 28 iulie 2013 - 20:10

ce face DNA ..SATU – MARE de ce nu se sesizeaza sa faca niste controale la prinarie sa vada cat se fura cu pavajele din carei ..cum se pun pavaje unde loc. consilieri…MAXIM….ciuta ..oprea…..si cum isi bat joc de alti locatarii

de caraian la 28 iulie 2013 - 20:25

cand ciuta isi facea firma in 1991,kovacs statea in chirie si ducea mobila de la crasna in ungaria si tot nu i-au ajuns gentile diplomat cu marci ca tot a dat faliment cu 4 firme personale.pana si pe soferul de la crasna l-a bagat in mismasuri ca sa poata scoate banii si tot degeaba ca tot falit este si tot primar cu salaru taiat avem ca nu e in stare sa isi plateasca datoriile;
ciuta ilie are casa lui si nu una si sunt pe numele lui nu ca la primar si masinile lui si sunt in declaratia de avere asa cum nu are nici primaru nici fotbalistu cu sogor tinerel.
ca sa isi poata cumpara masina primaru ia din banii de la fundatia de turism local ca pana nu plateste datoriile nu poate ave nimik pe nume.
jeaba se tot strofoaca si pune botu la comisioane din proiectele europene date la firme de casa ca si aia din satmar sau aia din marghita ca tot pirlit ramane si tot schimba la firme ca sa le piarda urma ca nu e in stare pe puterile lui sa le tine numa daca ia din banii statului.
puteti scrie ce vreti voi ca se poate vedea in oras ce si cum la fel cum toti am vazut masinile ce aduceau pavaju de la piata cand se lucra la pavaj si se punea in casa de pe caplenilor de pe numele nevestei de primar ca el nu are cum avea ceva pe nume ,mai rau ca rromii care stau la locuintele sociale ca macar aia sunt trecuti in evidente da un primar sa stea in chirie la anii lui….prost trebe sa fii lucrat la firmele lui daca nu a fost in stare sa isi faca ceva in viata.inafara de datorii si de ….miute

Lasati un comentariu