Actele pentru pensia de urmaş se depun până în 4 octombrie

• publicat la: 27 September 2013
Actele pentru pensia de urmaş se depun până în 4 octombrie

          Casa Judeţeană de Pensii aduce la cunoştinţa copiilor  beneficiari de pensie de urmaş  care au împlinit sau împlinesc vârsta de 16 ani şi urmează cursurile anului şcolar 2013-2014, faptul că sunt obligaţi să depună la Casa Judeţeană de Pensii Satu Mare, până în data de 4 octombrie 2013, adeverinţa şcolară eliberată după începutul anului şcolar sau universitar, în original, însoţită de un cupon de pensie.         

    Actele se pot depune la sediul Casei Judetene de Pensii Satu Mare, str. V. Lucaciu nr 4-6, de luni până joi între orele 900-1500, iar vineri între orele 900-1400, la camera 6.

          Copiii beneficiari de pensie de urmaş care urmează cursurile institutiilor de invăţământ superior sunt obligaţi să prezinte adeverinţa din care să rezulte că frecventează o formă de învăţământ în  anul universitar 2013-2014, eliberată după începutul anului universitar, însoţită de un cupon de pensie, în perioada 1 – 4 octombrie.

  „Nedepunerea dovezii, respectiv a adeverinţei de elev sau student, după caz, până la termenul limită anunţat, atrage suspendarea plăţii pensiei de urmaş” – atenţionează Eugenia Sabou , director al CJP Satu Mare.       

      În situaţia copiilor urmaşi aflaţi în continuare la studii, cu vârsta cuprinsă  între 16 şi 26 de ani, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs dacă nu fac dovada continuării studiilor într-o formă de învăţământ organizată potrivit legii.          

Lasati un comentariu