800 de ani de atestare documentară a satului Hotoan

• publicat la: 1 octombrie 2013
800 de ani de atestare documentară a satului Hotoan

Preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare, Adrian Ştef a participat duminică, 29 septembrie la sărbătorirea a 800 de ani de atestare documentară a satului Hotoan, în cadrul căreia a fost dezvelit şi o placă memorială.

   La invitaţia primarului Marius Andrei Roca, la eveniment au mai participat consilieri locali, conlilieri judeţeni, din partea prefecturii consilierul Ciocan-Maior Mircea, invitaţi din partea Bibliotecii Judeţene, a Muzeului Judeţean, deasemena şi fii ai satului, cărora li sa oferit titlul de cetăţean de onoare al satului Hotoan. După slujba religioasă a avut loc discursurile oficialităţilor şi invitaţilor.

  În discursul său Preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare a declarat:

 „Puține așezări, nu doar de pe plaiurile sătmărene, ci din întreaga țară, se pot mândri cu o asemenea vechime, ca și Hotoanul. Opt veacuri de existență neîntreruptă reprezintă în primul rând, expresia unei continuități splendide, a tenacității unor oameni care și-au servit prin jertfă și credință, neamul și biserica.Cu toate că nu este un sat prea mare, Hotoanul a înscris pagini de aur în marea carte a spiritualității sătmărene, prin celebra ”Cronică de la Hotoan” a ilustrului preot – cărturar, Vasile Pătcașiu, care de-a lungul întregii sale vieți a prezentat în pagini memorabile, evenimentele cele mai importante din această zonă.

   Animat de un înalt spirit patriotic, Vasile Pătcașiu, a stat aici, în această câmpie, ca un far călăuzitor în lupta de emancipare a românilor. Se cuvine acum, la ceas de mare sărbătoare, să-i aducem prinosul nostru de recunoștință, acestui înflăcărat patriot. Tot Hotoanul a dat literaturii române pe unul dintre cei mai interesanți poeți interbelici ardeleni, Valentin Strava, cel care a evocat atât de măiastru, poezia câmpiei.

   Iată că acest sat românesc are destule temeiuri să se mândrească acum cu străluciții săi înaintași. Trebuie apoi să remarc faptul că sunt demni de cea mai sinceră apreciere, oamenii care știu să-și respecte înaintașii și să-și celebreze trecutul, așa cum sunt și cei care s-au implicat astăzi pentru realizarea acestui eveniment unic” – a declarat Adrian Ştef.

   Evenimentul a continuat în căminul cultural, unde a avut loc o festivitate dedicată sătenilor şi oaspeţilor.

Lasati un comentariu