2013- un An plin de realizări la Consiliul Județean Satu Mare

• publicat la: 20 December 2013
2013- un An plin de realizări la Consiliul Județean Satu Mare

Anul 2013 a fost un an plin cu realizări la Consiliul Județean Satu Mare, după cum reiese din ultima conferință de presă susținută.A fost un an în care s-au continuat proiectele începute, s-a încercat restabilirea valorilor naţionale şi au fost începute proiecte noi în sănătate, infrastructură și cultură.

Au fost continuate evenimentele deja consacrate cum ar fi: Gala Laureaţilor, Sâmbra Oilor – ediţia a 57-a, Festivalul Codrenesc Oţeloaia - ediţia a 57-a, Mitingul Aviatic – ediţia a VI-a, Festivalul Mămăligii şi a Pălincii, Recitatio – ediţia a VII-a, Festivalul Folcloric al Naţionalităţilor Bogdand – ediţia a 23-a.

Anul 2013 a fost un an în care s-a încercat restabilirea valorilor naţionale,dorindu-se întărirea sentimentului identităţii naţionale şi în acelaşi timp consolidarea sentimentului demnităţii naţionale, astfel că a fost sărbătorită cu mare fast Ziua Imnului, Ziua Drapelului, Ziua Eroilor Neamului, Ziua Independenţei,Ziua Veteranilor de Război, Unirea Principatelor, Ziua Naţională a României.

În ceea ce privește domeniul sănătăţii, în anul 2013 a fost realizată reabilitarea Ambulatoriului II de pe strada Gheorghe Lazăr. Lucrările au fost recepţionate în data de 11.11.2013 iar valoarea investiţiei este 6.428.794,43 lei inclusiv TVA.

Deasemenea s-au reabilitat secţii în Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare:Pediatrie – etaj 5, locaţia 1, Chirurgie infantila – etaj 5, locaţia 1, Psihiatrie Cronici – parter, locaţia 2, Bloc operator Ortopedie – etaj 2, locaţia 1,  Hol principal Computer Tomograf – parter, locaţia 1, Gastroenterologie – etaj 4, locaţia 1, Interne I – etaj 3, locaţia 2, Dermatologie – etaj 1, locaţia 2, Corp T.E.S.A –în execuţie, Medicina Legală – în execuţie, strada Ady Endre, Nefrologie – în execuţie, sponsorizare. A mai fost amenajată fosta secţie de obstetrică –ginecologie, pentru secţia de pediatrie în localitatea Tăşnad, recepţionată la data de 11.02.2013,valoarea investiţiei fiind de 933.208,92 lei, inclusiv TVA.

S-au făcut reparaţii capitale la instalaţia de încălzire din cadrul obiectivului Reabilitare,consolidare şi echipare SJU, la imobilul situat în Municipiul Satu Mare, P-ţa Eroilor Revoluţiei nr. 2-3 – monument istoric, recepţionat în data de 14.06.2013,valoarea investiţiei fiind de 331.566 lei inclusiv TVA. Au fost montate, furnizate şi puse în funcţiune 2 ascensoare electrice pentru bolnavi în valoare de 372.000 lei cu TVA, din care realizat în 2013 – 198.400 lei cu TVA. A fost realizat studiul geotehnic, expertiză tehnică, documentaţiile necesare obţinerii avizelor, proiect tehnic, autorizaţia de construcție pentru acces la Spitalul Judeţean de Urgenţă Satu Mare, valoarea serviciilor de proiectare 51.367,86 lei cu TVA. Se lucrează la eficientizarea energetică a SJU I, fiind realizate până în prezent proiectul tehnic şi documentaţie de avizare a  lucrărilor de intervenţie cu o valoare a serviciilor de proiectare de 62.480 inclusiv TVA. Deasemenea a fost elaborată documentaţia tehnico-economică pentru  reabilitarea Ambulatoriului I, amenajare laborator şi supraînălţare cu o valoare a  serviciilor de proiectare de 81.034 lei cu TVA.

Un alt domeniu foarte important a fost întotdeauna infrastructura rutieră. Anul  acesta s-a realizat întreţinerea curentă şi periodică a drumurilor judeţene de pe raza judeţului Satu Mare (plombări cu mixtură asfaltică cu decapare mecanizată și  manuală, plombare cu emulsie și criblură mecanizat, întreținere drumuri județene  pietruite) în valoare de 8.272.788,26 lei, Lucrări de pietruire a drumurilor  judeţene de pământ pe DJ 193A intravilan Solduba și Hodișa - 684.480,00 lei, în  domeniul siguranţei circulaţiei (indicatoare rutiere, marcaje rutiere)- 104.201,11  lei, Cosire mecanizată pe DJ 193 Satu Mare-Borlești-lim. jud. Maramureș, DJ 194 Satu  Mare-Lazuri-Bercu-Frontieră Ungaria, DJ193A  Satu Mare-Solduba,  DJ194A Intersecție DJ 194C-Micula – 2.500,00 lei şi întreţinere curentă pe timp de iarnă a drumurilor  judeţene, 2012-2013, aferentă lunilor noiembrie 2012 – martie 2013 – 5.092.264,32  lei.

Din totalul reţelei de drumuri judeţene de 833 de kilometri s-au făcut plombări pe o suprafaţă de 610 kilometri. În 14 februarie a fost aprobat proiectul de hotărâre pentru modernizarea porţiunii de  drum dintre Marghita şi Tăşnad, proiect finanţat din fonduri europene. De o atenţie deosebită din partea Consiliului Judeţean Satu Mare a avut-o drumul naţional  Odoreu-Medieş-Apa, drum de o importanţă deosebită şi am făcut mult lobby pentru  centura Sătmarului – aici amintim aprobarea indicatorilor tehnico-economici de către Guvernul Ponta în data de 4 decembrie.

Au fost inițiate s-au implementate și alte proiecte din finanțare europeană,cooperare transfrontalieră sau prin programul național de dezvoltare locală.

În sectorul turismului amintim dezvoltarea zonei turistice „Luna Şes –Negreşti Oaş,judeţul Satu Mare”, modernizare DC75 şi drum acces (etapa I.,inclusiv stratul de bază din mixturi asfaltice AB2 din etapa II), canalizare, aducţiune apă: finalizarea lucrărilor de modernizare a drumului comunal DC 75 Luna Şes. Valoarea investiţiei:18.490.133 lei, inclusiv TVA,  din care s-au plătit 13.562.808,74 lei cu TVA , rest  de plată 4.927.324,48 lei. Începând cu luna iunie 2013, lucrările sunt finanţate prin PNDL.

Tot în scop turistic am organizat şi desfăşurat concursul „Cea mai curată şi bine  gospodărită comună din judeţul Satu Mare”. Scopul concursului este de a antrena instituţiile publice, locuitorii unităţilor administrativ teritoriale pentru  realizarea obiectivelor de gospodărire a localităţilor prin valorificarea cât mai  eficientă a potenţialului uman şi material din judeţ. Criteriile de evaluare au fost  axate pe protecţia mediului şi gospodărirea apelor, infrastructură, activitate economică, sănătate publică, asistenţă socială, învăţământ, cultură, sport,înfrăţirea sau asociera cu alte localităţi, participarea populaţiei la competiţie,implicarea consilierilor locali în acţiunile întreprinse, pază şi ordine publică.

Ziua Judeţului Satu Mare – prima ediţie în 2013, 24 iunie.  Protectorul Judeţului Satu Mare este Sfântul Ioan Botezătorul.  Toate localităţile din judeţ au fost prezente în perioada acestor evenimente cu standuri la care şi-au etalat  obiceiurile, tradiţiile şi bunătăţile culinare. Ziua Judeţului Satu Mare e un  eveniment de înaltă ţinută, o îmbinare între tradiţii, cultură, gastronomie, produse  tradiţionale, istorie şi voie bună.

În anul 2013 am susţinut Grupul de Acţiune Locală Someş – 150.000 lei .Tot aici trebuie amintite „Dealurile Sătmarului”. Am început procesul cu reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi ai producătorilor de vin din judeţ în  vederea înfiinţării zonei de indicaţie geografică „Dealurile Sătmarului”, pentru că vrem să ne valorificăm cele 1000 de hectare cultivate.   Deasemenea, vrem înfiinţarea unei podgorii la nivelul judeţului Satu Mare şi o linie de îmbuteliere  destinată producătorilor mici.

O acţiune de amploare a Consiliului Judeţean Satu Mare a fost în 2013 şi acţiunea de  plantare. Sub sloganul „Plantăm pentru un judeţ mai verde”  am plantat aproximativ  125.000 puieți de stejar pedunculat, stejar roșu, frasin, paltin, plop, gorun,salcâm. Au fost alături de noi în această campanie şi le mulţumim Agenției pentru Protecția Mediului Satu Mare,  Direcției Silvice Satu Mare, Ocoalelor Silvice şi  tuturor voluntarilor.

În ceea ce privește cultura a fost aprobată documentația tehnico-economică în faza  Studiu de fezabilitate pentru obiectivul investiții pentru Biblioteca Județeană Satu  Mare. Consiliul Judeţean Satu Mare, în anul 2013, a alocat banii pentru reabilitarea casei memoriale Ady Endre, sat Ady Endre, casa memorială  Vasile Lucaciu,localitatea Apa, faţada casei în care a murit Vasile Lucaciu, strada Vasile Lucaciu,Satu Mare, cuptoarele dacice din Medieşu Aurit şi Monumentul Ostaşului Român dinCarei.

Deoarece Guvernul şi-a asumat răspunderea pentru proiectul legii descentralizării unor competenţe privind stabilirea unor măsuri de  descentralizare a unor competenţe exercitate de unele ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a unor măsuri de reformă privind administraţia publică prin procedura asumării răspunderii, vor intra în subordinea Consiliului Judeţean:

Direcţia Agricolă cu tot patrimoniul aferent, Direcţia Judeţeană pentru Cultură,Palatele Copiilor din Satu Mare cu filiale în Tăşnad, Carei şi Negreşti Oaş, Agenţia  pentru Protecţia Mediului Satu Mare cu patrimoniul aferent, Direcţia de Sănătate  Publică Satu Mare, Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport, cu sediul instituţiei  şi cu taberele aflate în localităţile Livada, Tarna Mare şi Vrăticel, Hotelul Sport,Competenţe în turism, cu o structură nouă în cadrul Consiliului Judeţean şi  Competenţele  Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură cu patrimoniul aferent.

Proiectele începute în acest an vor continua și vor fi inițiate altele, printre care  reabilitarea unor drumuri județene și reabilitarea parcului Balnear Beltiug.

.

Lasati un comentariu