Lipsă de personal la Cadastru.Pajiştile în discuţie

• publicat la: 25 June 2014
Lipsă de personal la Cadastru.Pajiştile în discuţie

Prefectul judeţului Satu Mare, dr. Eugeniu Avram s-a întâlnit miercuri, 25 iunie 2014, de la ora 14,00, în sala mică de şedinţe a Palatului Administrativ cu şefii instituţiilor publice din subordinea Ministerului Agriculturii dar şi cu reprezentanţi ai altor instituţii care colaborează cu acestea. Din partea Instituţiei Prefectului au mai participat subprefectul Altfatter Tamas, directorul de cancelarie al prefectului, Raul Băbţan, şeful Serviciului Monitorizare, Ramona Antonescu, consilierul Ioana Tulbu şi consilierul pe linie de afaceri europene, Mircea Ciocan. În sală au fost prezenţi directorii sau coordonatorii instituţiilor următoare: Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, Direcţia pentru Agricultură Satu Mare, Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Satu Mare, Oficiul de Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie, Agenţia Domeniilor Statului-filiala Satu Mare, Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare-filiala Satu Mare, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Electrica Distribuţie Transilvania de Nord-Sucursala Satu Mare, Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

În cadrul şedinţei de lucru s-au identificat şi analizat problemele punctuale ale fiecărei instituţii. Printre acestea s-au numărat lipsa de personal şi încărcătura cu care se confruntă Oficiul Judeţean de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, dar şi Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor. Un alt aspect sesizat în cadrul şedinţei se referă la reacreditarea laboratorului din cadrul Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Satu Mare pentru a veni în sprijinul producătorilor agricoli. În acelaşi timp s-a discutat despre semnarea unui protocol de colaborare între ANIF şi Electrica în privinţa întreţinerii şi pazei transformatoarelor din staţiile de pompare.

Pe de altă parte, conducerea Oficiului de Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie a solicitat sprijin din partea Instituţiei Prefectului pentru se  ridica în municipiul Satu Mare interdicţia de a creşte animale mici de către acele persoane care fac parte din Asociaţia Crescătorilor de Animale Mici. Conducerea instituţiei a mai solicitat sprijin pentru organizarea unei expoziţii de animale mari.

De asemenea, în cadrul aceleiaşi şedinţe conducerea Oficiului Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit a adus în prim plan problemele cu care se confruntă autorităţile publice locale beneficiare de fonduri europene, fapt pentru prefectul a solicitat organizarea unei întâlniri cu primarii unităţilor administrativ-teritoriale respective. De asemenea, s-a convenit ca în următoare perioadă să aibă loc o reuniune cu tinerii fermieri de succes din judeţul Satu Mare.

Prefectul judeţului Satu Mare, dr. Eugeniu Avram a solicitat colaborare între instituţiile din subordinea Ministerului Agriculturii pe tema gestiunii animalelor şi pajiştilor. În plus, reprezentantul Guvernului în teritoriu le-a explicat directorilor prezenţi că această întâlnire se va repeta lunar, iar cei prezenţi vor trebui să prezinte soluţiile identificate pentru rezolvarea unor probleme sau deficienţe.

“Vă rog pe fiecare să vă mobilizaţi colegii, colaboratorii să fie deschişi, transparenţi şi să dea dovadă de profesionalism în toate acţiunile lor. Sprijiniţi-i să se instruiască, să se formeze profesional în permanenţă. Eu vă asigur de tot sprijinul meu şi al Instituţiei Prefectului în dermersurile dumneavoastră legale îndreptate spre binele cetăţeanului” a declarat prefectul judeţului Satu Mare, dr. Eugeniu Avram.

Lasati un comentariu