Stimularea angajatorilor privind incadrarea in munca a elevilor si studentilor

• publicat la: 18 June 2014
Stimularea angajatorilor privind incadrarea in munca a elevilor si studentilor

Conform Legii nr. 72/2007 actualizată, privind stimularea încadrării în  muncă a elevilor şi studenţilor, angajatorii care încadrează în muncă  elevi şi studenţi pe perioada vacanţelor, beneficiază, pentru fiecare elev şi student, de un stimulant financiar lunar egal cu 50% din valoarea  indicatorului social de referinţă* al asigurărilor pentru şomaj şi stimulării ocupării forţei de muncă în vigoare, prevăzut de legea  nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea  ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

Perioada maximă de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrătoare în anul calendaristic respectiv.

Pentru a beneficia de stimulentul menţionat, angajtorii încheie cu AJOFM  Satu Mare o convenţie, în termen de 30 de zile de la data angajării  elevilor şi studenţilor aflaţi în perioada vacanţelor.

În vederea încheierii convenţiei, angajatorii depun  la agenţie o cerere  însoţită de următoarele documente:

1. Tabelul nominal cuprinzănd elevii şi studenţii încadraţi;

2.    Adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ prin care  se atestă că persoana are statut de elev sau de student şi urmează  cursurile într-o  formă de învăţământ de stat sau particular, înfiinţată  potrivit legii, cuprinzănd şi precizarea expresă a perioadei de vacanţă;

3.    Actul de identitate al elevului sau studentului;

4.    Copia contractului de muncă;

5.    Declaraţia pe propria răspundere că angajatorul nu se regăseşte în  una dintre următoarele situaţii:

-a—- a încadrat în muncă elevi şi studenţi anterior datei de începere a  vacanţelor stabilite potrivit Legii, pentru elevii şi studenţii respectivi;

- au beneficiat, pentru elevii şi studenţii respectivi, de stimulentul  financiar, pentru o perioadă de 60 de zile lucrătoare în cursul anului  calendaristic.

Angajatorii interesaţi se pot adresa pentru informaţii suplimentare  Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă Satu Mare, str. Ion Ghica,  nr.36.

De precizat că, diferenţa dintre stimulentul lunar acordat şi salariul  realizat se suportă de către angajator din fonduri proprii.

 

Lasati un comentariu