Stimularea angajatorilor privind încadrarea în muncă a studenţilor şi elevilor pe durata vacanţelor şcolare

• publicat la: 8 May 2015
Stimularea angajatorilor privind încadrarea în muncă a studenţilor şi elevilor pe durata vacanţelor şcolare

Conform Legii nr. 72/2007 actualizată, privind stimularea încadrării în muncă a elevilor și studenților, angajatorii care încadrează în muncă elevi și studenți pe perioada vacanțelor beneficiază, pentru fiecare elev și student, de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă în vigoare, prevăzută de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor de șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

Perioada maximă de acordare a stimulentului financiar este de 60 de zile lucrătoare în anul calendaristic respectiv. Pentru a beneficia de stimulentul menționat, angajatorii încheie cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare o convenție în termen de 30 de zile de la data angajării.

În vederea încheierii convenției, angajatorii vor depune la agenție o cerere însoțită de următoarele documente:

–    Tabelul nominal cuprinzând elevii și studenții încadrați;

–    Actul de identitate al elevului sau studentului;

–    Copia contractului de muncă;

–  Adeverința eliberată de instituția de învățământ prin care se atestă că persoana are statut de elev sau de student și urmează cursurile într-o formă de învățământ de stat sau particular, înființată potrivit legii, cuprinzând și precizarea expresă a perioadei de vacanță.

Angajatorii interesați să beneficieze de aceste stimulente financiare se pot adresa pentru informații la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, strada Ion Ghica nr. 36.

Lasati un comentariu