Efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior

• publicat la: 2 July 2014
Efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior

În Monitorul Oficial al României nr.449 din 19 iunie 2014 s-a publicat  Hotărârea nr.473 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a  prevederilor Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior.

Prezentele Norme metodologice reglementează punerea în aplicare a  prevederilor Legii 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior.

Beneficiarii legii sunt absolvenţii de învăţământ superior care au diplome  de licenţă sau echivalenta şi, la debut în profesie, se angajează cu contract individual de muncă pe un post conform specializării absolvite.

Angajatorii care încadrează absolvenţii de studii superioare la debutul în  profesie sunt obligaţi să comunice agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază îşi au sediul, locurile de muncă vacante care pot fi ocupate de către aceşti absolvenţi. Formularul de raportare este cel prevăzut în anexa nr.1 la Normele Metodologice de aplicare a Legii  nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.174/2002 cu menţiunea că la rubrica ,,Observaţii” se adaugă şi termenul ,,stagiu”.

 

Lasati un comentariu