Revista “Dacia nemuritoare”, numărul 12

• publicat la: 5 September 2014
Revista  “Dacia nemuritoare”, numărul 12

Semnalăm cititorilor noștri apariția revistei lunare  „Valahia – Dacia nemuritoare”. Aflată la numărul 12/2014, revista abordează subiecte fierbinți ale istoriei românilor, clarificând astfel unele subiecte controversate.

Amintim câteva titluri sugestive în acest sens:„ Vlahii de la Muntele Sinai’’ (prof. univ. dr. Nicu Vintilă’’ ,,Ctitorii Brâncoveneşti şi exemplara virtute creştină’’ ( prof. Maria Ionescu), ,,Harpia- temuta  sabie încovoiată a geto-dacilor nemuritori’’ (conf. univ. dr. George V. Grigore), ,,Sculptorul Constantin Brâncuşi, cel care a deschis o filială oltenească la Paris), semnat de scriitorul Dan Eugen Dumitrescu.

Pe pagina întâi apare un editorial interesant semnat de scriitorul Dan Eugen Dumitrescu intitulat ,,Blestemul pădurilor, blestemul apelor’’  în  care denunţă faptul că ,,350.000 de hectare de pădure s-au defrişat în ţara noastră  din anul 1990 până în prezent! O cifră colosală, iar ritmul tăierilor copacilor, al despăduririi ţării, nu a îngrijorat niciun guvern de până acum, înafară de a constata acest fapt de-a dreptul criminal şi de a realiza că şi din cauza acestui fapt se produc an de an inundaţii catastrofale cu victime omeneşti în România. Niciun prim –ministru sau vreun ministru de resort nu a fost cu adevărat interesat de păstrarea ,,aurului verde’’ sau vreo acţiune de reîmpădurire a zonelor unde s-au tăiat copaci, a zonelor deluroase şi golaşe ale albiilor râurilor, sau a zonelor din sudul ţării care pur şi simplu se deşertifică’’, susţine scriitorul Dumitrescu.

Deosebit de bine documentat este articolul ,, Mihai Viteazul în conştiinţa europeană’’ , în care autorul prof. Marin Alexandru Cristian evocă personalitatea complexă şi marcantă a lui Mihai Viteazul, spunând că Mihai Viteazul a fost comparat cu Ahile, Temistocle, Epaminonda, Hanibal, Belisarie, Inacu de Hunedoara şi cu Alexandru Macedon datorită priceperii sale în arta mânuirii armelor, precum şi a strategiilor surprinzătoare pe care le aplica în vederea obţinerii victoriilor sale. ,,Mihai Vodă’’ era considerat viteaz, vrednic, înflăcărat, măreţ, surprinzător, autoritar, abil, croit după chipul şi asemănarea tracului Alexandru Macedon.

Numărul 12 al revistei ,,Dacia nemuritoare’’ dedică ediţia din august comemorării a 300 de ani de la asasinarea la Istanbul a domnitorului Constantin Brâncoveanu, împreună cu cei fii ai săi, fapt care a cutremurat întreagă Europa Creştină.  Filosoful Ilie Gabra scrie semnează articolul ,, 2014. Anul comemorativ Constantin Brâncoveanu’’ în care relatează faptul că în duminica de 15 august 1714, exact în ziua în care voievodul Constantin Brâncoveanu împlinea 60 de ani, împreună cu cei patru fii ai săi şi ginerele său, au fost decapitaţi în piaţa publică Ialy Kloşc din Instanbul pentru apărarea credinţei întru Hristos şi implicarea sa în viaţa bisericească şi culturală a poporului român. Aşa cum aprecia Patriahul Bisericii Ortodoxe Române, domnitorul român ,,Era un voievod mare, un adevărat suveran şi nu putea să facă acest ultim act fără să aibă sentimentul măreţiei împlinite. Cât a durat execuţia, el a fost adevăratul  împărat al Constantinopolului, el, al doisprezecelea Constantin, ultimul bazileu, murind pentru Hristos, ca în prorocire.’’

Mai amintim continuarea unor articole iniţiate în numerele anterioare, precum ,,Femeile din Vechiul Testament’’ (IV), autor prof.dr. Irina Stejaru, ,,Problema Basarabiei în discuţiile româno-sovietice din timpul Războiului Rece (VII) scris de dr. Ion Constantin, Memorii ,, Târgu Mureş Decembrie 1989 -20 martie 1990(IV), autor Lazăr Lădariu, articolul scris de prof Dorin Mircea Istrate-,,Neamul nostru-Cei învechiţi în timp(3) de la rubrica ,, Trecători prin vreme’’(IV), ,,Ocna Telega’’(III), autor prof. Ilie Cristian,  ,,Eminescu-prima jertfă politică pe altarul Daciei Mari (VI), al autorului prof. Univ. dr. Aurel  David,  ,,Frăţia regilor geto-daci ce păzeau ţara cu ochii în patru’’(II), autor conf. Univ. dr. George V. Grigore, ,,Pericolul extremismului maghiar’’(V), autor conf. Univ.dr. G.D. Iscru şi şi articolul scris de prof. dr. Radu Raisa ,,Căluşarii, un joc trac ?’’ (VII).

Abonamente la această revistă se pot face prin Poşta Română,nr.catalog 19150.O puteţi cumpăra de la chioscurile de ziare.

Lasati un comentariu