Scrisoare deschisă a Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş

• publicat la: 31 octombrie 2014
Scrisoare deschisă a Forumului  Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş

Domnule Prim Ministru,
Declaraţiile primarului municipiului Sf. Gheorghe Antal Arpad si articolele de presă  referitoare la cedarea către Primăria Sf. Gheorghe a ultimului poligon al Armatei Române  din judeţul Covasna, regiune cu potenţial separatist pe criterii etnice datorat extremistilor   maghiari din rândul cărora face parte si Antal Arpad, îngrijorează profund comunitatea
românească din judeţele Covasna, Harghita si Mures.
Aceste declaraţii fac parte dintr-un sir de demersuri întreprinse în acest sens, în  ultimii ani, de către administraţia publică locală, controlată perpetuu de UDMR. Astfel, la  15 martie 2010, la iniţiativa primarului orasului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad (UDMR),implicat ulterior în scandalul steagurilor secuiesti, s-au strâns semnături pentru scoaterea  Armatei Române din oras. În localitate au fost amplasate panouri bilingve, care îndemnau  localnicii de a semna pentru susţinerea înaintării unei adrese către autorităţile centrale în  vederea trecerii diverselor obiective ale Armatei Române în administrarea locală a  municipiului. „Primarul îndeamnă locuitorii orasului să sprijine iniţiativa de preluare a  terenurilor si clădirilor aflate în patrimoniul Armatei Române”, se putea citi pe panourile  amplasate în mai multe zone din oras.
În spiritul adevărului, subliniem faptul că terenul pe care este amplasat poligonul  MApN de la Sfântu Gheorghe, înfiinţat prin decret regal, nu a fost naţionalizat în perioada  comunistă. Poligonul a fost constituit prin exproprieri, după 1921, si plătit în totalitate de  Statul Român. În perioada interbelică, când a fost folosit de Centrul de Instrucţie al  Infanteriei din Sfântu Gheorghe, poligonul era mult mai mare, fiind restrâns în ultimii ani la  70 de hectare.
Ca reprezentanţi ai zecilor de organizaţii românesti care reprezintă pe cei 400.000 de   români din cele trei judeţe, considerăm că prin cedarea poligonului Armatei Române către  un Consiliu local care nu respectă si nu reprezintă interesele celor circa 12.000 de români  care locuiesc în municipiul Sfântu Gheorghe vor fi afectate atât interesele românilor din  Sfântu Gheorghe cât si siguranţa naţională.
Considerăm că prin cedarea si desfiinţarea structurilor militare din această regiune cu   potenţial separatist, într-un moment în care experienţa Ucrainei arată când de importantă  este pentru integritatea teritorială si pentru stabilitatea zonei păstrarea si întărirea structurilor  militare în zone cu potenţial de conflict naţionalist-extremist, este o gravă eroare care nu se  justifică decât prin interese/complicităţi politicianiste de care Domnule Prim Ministru nu vă
credem capabil.
Cu autoritatea si responsabilităţile ce vă revin pe linia asigurării siguranţei naţionale,vă rugăm să solicitaţi răspunsuri urgente la următoarele întrebări, din partea conducerii  Ministerului Apărării Naţionale.
Se cunoaste la Ministerul Apărării Naţionale că una din strategiile Budapestei în  bazinul carpatic, cu precădere în Covasna si Harghita. o reprezintă eliminarea structurilor  militare si a facilităţilor si bazelor militare, strategie pusă în aplicare prin intermediul   UDMR care permanent aflată la guvernare a determinat fiecare guvern al României la
asemenea cedări în schimbul voturilor în Parlament sau în alegeri ?
Dacă răspunsul este afirmativ, cedarea ultimului poligon militar din judeţul Covasna,poate fi considerată un act de înaltă trădare al demnitarilor si militarilor care eventual au  acceptat această cedare ?
Se cunoaste la nivelul Ministerului Apărării Naţionale că se intenţionează mutarea  obeliscului eroilor sovietici din parcul central al municipiului în poligonul militar în scopul  eliberării amplasamentului pe care în perioada 1940–1944 a fost înălţat monumentul „steagul patriei” (maghiare)?
Se cunoaste de către Ministerul Apărării Naţionale cum va arăta monumentul care va fi edificat pe acest amplasament odată eliberat?
Daca acest monument, si avem informaţii certe în acest sens, este unul profund  antiromânesc si defăimător pentru România si eroii Armatei Române care s-au jertfit pentru  eliberarea primului oras românesc din Transilvania ocupată de Ungaria hortisto-fascistă,este în mod rusinos conducerea actuală a Ministerului Apărării Naţionale si a Armatei
Romane complice prin trădare la un act profund antiromânesc?
În consecinţă Domnule Prim Ministru vă rugăm să vă aduceţi aminte de cele pe care  le-aţi promis la Adunarea Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita si Mures,din martie 2010, de la Topliţa, să luaţi în considerare interesele naţionale dar si interesele  românilor din cele trei judeţe si să cereţi Ministrului Apărării, Mircea Dusa, să renunţe la iniţierea Hotărârii de guvern prin care se cedează Poligonul Armatei Române de la Sfântu Gheorghe, care pentru noi românii din cele trei judeţe este mai mult decât un poligon, el reprezentând la nivel simbolic prezenţa Statului Român într-o zonă în care simbolurile  românesti si ale Statului sunt din ce în ce mai puţin prezente.
Sfântu Gheorghe, 27 octombrie 2014

Consiliul Director al FCRCHM  Presedinte, Prof. univ. dr. Ioan Sabău – Pop
Notă: o scrisoare cu conţinut asemănător a fost înaintă: Presedintelui României, Consiliului Suprem
de   Apărare a Ţării ,  Statul Major General al Armatei Române

Lasati un comentariu