În atenţia absolvenţilor promoţia 2015 care vor să se angajeze

• publicat la: 18 August 2015
În atenţia absolvenţilor promoţia 2015 care vor să se angajeze

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Satu Mare oferă servicii absolvenţitor care se înregistrează, în termen de 60 de zile de la absolvire în vederea încadrării în muncă. Pentru inregistrare ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, absolvenţii vor depune următoarele documente:

1.actul de identitate, in originat şi copie;

 2.adeverinţa medicală cu menţiunea ” apt de muncă”

3.actele de studii şi calificare din care să rezulte absolvirea formei de învăţământ, in original si copie.

Ca urmare a înregistrării la agenţie, absolventii beneficiaza de:

 

 Informare şi consiliere profesională-ansamblu de servicii care are ca scop evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale, instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă, tehnici de prezentare la interviuri de angajare.

Medierea muncii-punerea în contact cu angajatorii care oferă locuri de muncă vacante în acord cu pregătirea, aptitudinile şi interesele lor.

 Formarea profesională-asigură iniţierea, calificarea, recalificarea, perfecţionarea şi specializarea în diferite meserii solicitate pe piaţa muncii.

 Indemnizaţie de şomaj

Absolvenţii, care, într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale, sunt inregistraţi la agenţie sau punctele de lucru din raza de domiciliu, nu urmează o formă de învăţământ, nu realizează venituri sau realizeaza venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj. Aceasta se acordă timp de şase luni şi este de  250 1ei.

Completarea veniturilor salariale

Absolvenţii înregistraţi la agenţie, care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni beneficiază de o primă de încadrare în valoare de 500 lei. Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la data  angajării. Absolvenţtii, care primesc îndemnizaţie de şomaj, şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, în perioada de acordare a indemnizaţiei, beneficiază de o sumăa egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, daca nu s-ar fi angajat.Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajării.

Prime de mobilitate

-prima de încadrare-absolvenţii care, în perioada în care li se acordă indemnizaţia de şomaj, se încadrează în muncă într-o localitate situate la o distanţă mai mare de 50 de km de localitatea de domiciliu, beneficiază de o primă de încadrare egală cu de două ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data acordării.

-prima de instalare -absoventii care, in perioada in care li se acordă indemnizaţia de şomaj, se incadrează intr-o alta localitate şi ca urmare a acestui fapt îşi schimbă domiciliul, primesc o primă de instalare egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data instalării.

Atât prima de  încadrare, cât şi prima de instalare se restituie integral de către angajat dacă încetează raporturile de muncă din motive imputabile lui într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă.

Lasati un comentariu