În atenția absolvenților de învățământ din promoția 2021

• publicat la: 19 mai 2021
În atenția absolvenților de învățământ din promoția 2021

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare informează absolvenții de învățământ din promoția 2021 că sunt așteptați să se înregistreze în evidențele instituției pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispoziție de agenția noastră în scopul integrării acestora pe piața forței de muncă.

Absolvenții instituțiilor de învățământ care se înregistrează în evidențele agenției de ocupare a forței de muncă Satu Mare și la punctele de lucru Carei, Negrești Oaș, Tășnad, Ardud și Turț, în raza cărora își au domiciliul, ca persoane aflate  în căutarea unui loc de muncă beneficiază de servicii gratuite de informare și consiliere profesională, medierea muncii, servicii de formare profesională, precum și de măsuri de stimulare a ocupării (prime).

Actele necesare pentru înregistrarea absolvenților în evidențele agenției teritoriale ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, sunt:

  • Actul de identitate;
  • Diploma de absolvire sau adeverința din care să rezulte data absolvirii;
  • Declarație pe propria răspundere privind starea de sănătate;
  • Acord de utilizare a datelor cu caracter personal.

Prin absolvent al unei instituții de învățământ se înțelege persoana care a obținut o diplomă sau un certificat de studii, în condițiile legii, în una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii.

Precizăm că înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă în termen de 60 de zile de la absolvire, este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii indemnizației de șomaj în cazul în care nu a reușit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale în termenul menționat.

În cazul absolvenților de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile se calculează din ziua următoare datei absolvirii studiilor stabilită prin reglementările normative în vigoare.

În situația elevilor care nu au situația școlară încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile se calculează de la data promovării examenului de corigență, dată înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ.

Pentru informații suplimentare privind acordarea indemnizației de șomaj vă puteți adresa atât agenției locale pentru ocuparea forței de muncă din Satu Mare cât și punctelor de lucru din județ.

Lasati un comentariu