Ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local

• publicat la: 24 August 2015
Ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local

Luni, de la ora 13,00, la Primaria Carei va avea loc sedinta Consiliului Municipal local.

Ordinea de zi

1.    Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate:,,RENAŞTEREA CENTRULUI CULTURAL – GARD ÎN FAŢA TEATRULUI DIN MUNICIPIUL CAREI,,
2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate:,,Revitalizarea grădinii aferente castelului Karoly din Carei în cadrul proiectului HURO1101/1.3.1/019- Suplimentare pentru construcţie vestiare şi plantări arbori,,
3.    Proiect de hotărâre privind completarea H.C.I, nr.13/2015 – aprobarea cofinanţării activităţilor suplimentare în cadrul proiectului HURO/1101/019/1.3.1 cu titlul :,,Revitalizarea comună a gradinilor istorice protejate din Carei şi Geberjen,,
4.    Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării clubului sportiv de drept public,,Club Sportiv Municipal Victoria Carei,,
5.    Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului Director al Fundaţiei Centrului de Promovare a Turismului Cultural,,Grof Karoly,,
6.    Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei pentru realizarea unor lucrări de întreţinere la Biserica Ortodoxă Ianculeşti
7.    Proiect de hotărâre privind atribuirea microbuzului marca OPEL MOVANO în folosinţa Liceului Tehnologic Simion Bărnuţiu Carei
8.    Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Carei
9.    Diverse

Lasati un comentariu