17 posturi vacante la Carei la Casa de bătrâni sau la casele din subordinea DGASP

• publicat la: 24 noiembrie 2015
17 posturi vacante la Carei la Casa de bătrâni sau la casele din subordinea DGASP

Persoanele care doresc să lucreze în administraţia publică şi în instituţii de stat  au oportunitatea să depună dosare de înscriere la zeci de posturi vacante în luna noiembrie. Printre instituţiile care pun la dispoziţie cele mai multe posturi se numără Consiliul Judeţean Satu Mare, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Satu Mare, Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, Filiala Teritorială Someş-Criş,Casa Județeană de Pensii Satu Mare, Şcoala Gimnazială din Săcăşeni, din Halmeu, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, Primăria Comunei Păulești sau la Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Satu Mare.

Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu sediul în Satu Mare organizează concurs de recutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de execuție, vacante, de consilier, clasa I, grad principal -1 post de medic veterinar în cadrul Laboratorului Sanitar Veterinar şi pentru Siguranţa Alimentelor Satu-Mare, Compartiment Sănătatea Animalelor.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent, în domeniul medicină veterinară – 5 ani vechime în specialitatea funcţiei;
 • operare P.C.

Concursul se va organiza conform calendarului următor

 • 21 decembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă;
 • 23 decembrie 2015, ora 14:00: proba interviu.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu sediul în Satu Mare, telefon 0261715956.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată, după cum urmează:

 1. C.I.A.S. ,,ALEXANDRU,, CAREI – Asistent medical principal;
 2. C.I.A.S. ,,ALEXANDRU,, CAREI – Asistent medical principal;
 3. C.I.A.S. ,,ALEXANDRU,, CAREI – Ingrijitor;
 4. C.I.A.S. ,,ȘANSA,, SATU MARE  – Asistent medical farmacie;
 5. C.I.A.S. ,,ȘANSA,, SATU MARE  – Asistent medical debutant (2 posturi);
 6. C.I.A.S. ,,ȘANSA,, SATU MARE – Asistent medical nutriționist;
 7. C.I.A.S. ,,ȘANSA,, SATU MARE  – Asistent medical fizioterapie;
 8. C.I.A.S. ,,ȘANSA,, SATU MARE  – Îngrijitor (2 posturi);
 9. C.I.A.S. ,,ȘANSA,, SATU MARE  – Infirmieră (11 posturi);
 10. C.I.A.S. ,,ȘANSA,, SATU MARE  – Muncitor necalificat I;
 11. C.I.A.S. ,,ȘANSA,, SATU MARE  – Instructor de ergoterapie principal;
 12. CĂMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE VIILE SATU MARE – Asistent Medical;
 13. C.I.A.P.H.M ,,SF.ANA,, CAREI – Infirmier;
 14. C.T.F. ,,SPERANȚA,VIOLETA, ANDREEA,, CAREI – Asistent medical;
 15. CR.R.P.H. ,,LUCIA,, SATU MARE – Asistent medical;
 16. C.R.R.H. SATU MARE    Infirmier;
 17. CTF ,,MARIA,, SATU MARE – Educator principal (2 posturi);
 18. C.T.F. ,,ȘTEFANIA,, OAR – Educator principal;
 19. C.S.R.N ,,SF.SPIRIDON,, SATU MARE –  Kinetoterapeut;
 20. C.I.A.P.H.M. ,,O VIAȚĂ NOUĂ,, SATU MARE –   Ingrijitor (2 posturi);
 21. C.I.A.P.H.M. ,,O VIAȚĂ NOUĂ,, SATU MARE – Referent I A;
 22. C.A.V.I.T.P.A.N.E, SATU MARE – Educator;
 23. C.R.R.N. ,,CRISTIANA,, CAREI – Asistent social debutant;
 24. C.R.R.N. ,,CRISTIANA,,CAREI – Înfirmier (4 posturi);
 25. CRRN ,,CRISTIANA,, CAREI – Asistent medical (4 posturi);
 26. CRRN ,,CRISTIANA,, CAREI -Asistent medical (2 posturi);
 27. CRRN ,,CRISTIANA,, CAREI – Medic specialist.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt

 • Asistent medical principal PL și M:
  • studii postliceale sanitare,
  • 5 ani vechime ca asistent medical,
  •  autorizație de liberă practică valabilă,
  •  examenul de grad principal.
  • diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durata de 5 ani sau echivalare de studii,
  • 5 ani vechime ca asistent medical,
  • autorizație de liberă practică valabilă,
  • examen de grad principal.
 • Ingrijitor:
  • studii generale.
 • Asistent medical farmacie:
  • studii postliceale sanitare-farmacie,
  • 6 luni vechime ca asistent farmacie,
  • autorizaţie de liberă practică valabilă.
 • Asistent medical debutant:
  • studii postliceale sanitare,
  • autorizație de liberă practică valabilă.
 • Asistent medical nutritionist:
  • studii postliceale sanitare  – specializarea nutriționist,
  • minim 6 luni vechime în specialitate,
  • autorizaţie de liberă practică valabilă.
 • Asistent medical fizioterapie:
  • studii postliceale sanitare –fizioterapie,
  • minim 5 ani vechime în specialitate,
  • autorizaţie de liberă practică valabilă.
 • Infirmieră:
  • studii generale,
  • minim 6 luni vechime în activitate,
  • curs de infirmiere.
 • Instructor de ergoterapie principal:
  • diplomă de bacalaureat,
  • minim 4 ani vechime în specialitate .
 • Asistent Medical:
  • studii postliceale sanitare,
  • minim 6 luni vechime în specialitate,
  • autorizaţie de liberă practică valabilă.
 • Infirmier:
  • studii generale,
  • minim 6 luni vechime în activitate,
  • curs de infirmiere.
 • Educator principal:
  • diplomă de licenţă ,
  • 5 ani vechime în specialitate.
 • Kinetoterapeut:
  • diplomă de licență în specialitate,
  • 6 luni vechime în specialitate.
 • Referent I A:
  • diplomă de bacalaureat,
  • 6 ani și 6 luni vechime în specialitate.
 • Educator:
  • diplomă de licență,
  • 6 luni vechime în specialitate.
 • Asistent social debutant:
  • diplomă de licență în specialitate,
  • aviz de exercitare a profesiei de asistent social.
 • Medic specialist:
  • diplomă de licență în medicină,
  • examen de medic specialist,
  • stagiu de rezidențiat terminat.

  Concursul se va organiza conform calendarului următor

 • 07 decembrie 2015: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 15 decembrie 2015, ora 12:00: proba scrisă;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Relatii suplimentare la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a Judeţului Satu Mare , Biroul Resurse Umane, telefon 0261768830.

 Mai aveţi la  dispoziţie 2 zile pentru a vă depune dosarul dacă sunteţi interest de un post de şofer la Serviciul de Ambulanţă Satu Mare.

Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Satu Mare organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, de șofer autosanitară II – Staţia Satu Mare – Compartimentul asistenţă medicală de urgenţă şi transport neasistat.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt

 • studii medii – diplomă de bacalaureat;
 • 3 ani vechime ca şofer profesionist;
 • permis conducere categoriile B şi C.

Concursul se va organiza conform calendarului următor

 • 26 noiembrie 2015, ora 15:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 15 decembrie 2015, ora 09:00: proba scrisă;
 • 18 decembrie 2015, ora 09:00: proba scrisă;
 • 23 decembrie 2015, ora 09:00: proba interviu.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Satu Mare, Str. Careiului nr, 26 A, Județul Satu Mare, telefon 0361/405.621.

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătăţiri Funciare Someş-Criş – Unitatea de Administrare Satu Mare caută muncitori calificaţi, dar şi absolvent de studii superioare. Se organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 38 posturi contractuale vacante, de muncitori calificaţi (electromecanici, electricieni, mecanici, instalatori) şi a unui post de inspector de specialitate IA.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt

 • 6 muncitori calificaţi, gradul I:
  • pentru absolvenţii de şcoală profesională: vechime minimă în meserie 4 ani;
  • pentru absolvenţii de şcoală tehnică: vechime minimă în meserie 3 ani;
  • pentru absolvenţii de cursuri de specializare liceală sau postliceală, licee industriale: vechime minimă în meserie 3 ani.
  • 9 muncitori calificaţi, gradul II:
   • pentru absolvenţii de şcoală profesională: vechime minimă în meserie 3 ani;
   • pentru absolvenţii de şcoală tehnică: vechime minimă în meserie 3 ani;
   • pentru absolvenţii de cursuri de specializare liceală sau postliceală, licee industriale: vechime minimă în meserie 2 ani.
  • 12 muncitori calificaţi, gradul III:
   • pentru absolvenţii dc şcoală profesională: vechime minimă în meserie 2 ani;
   • pentru absolvenţii de şcoală tehnică: vechime minimă în meserie 1 an;
   • pentru absolvenţii de cursuri de specializare liceală sau postliceală, licee industriale: vechime minimă în meserie 1 an.
  • 11 muncitori calificaţi, gradul IV:
   • pentru absolvenţii de şcoală profesională: vechime minimă în meserie 1 an;
   • pentru absolvenţii de şcoală tehnică: nu este necesară vechime în meserie;
   • pentru absolvenţii de cursuri de specializare liceală sau postliceală, licee industriale: nu este necesară vechime în meserie.
  • Inspector de specialitate IA
  • Nivelul studiilor: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul tehnic, ştiinţe inginereşti.
  • Vechime în specialitate – peste 5 ani

  Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 03 decembrie 2015 ora 14:00 termen limită de depunere a dosarelor
 • 10 decembrie 2015 ora 10,00 proba scrisă
 • 16 decembrie 2015 ora 10,00 proba interviu

Pentru postul de inspector, calendarul este următor:

  • 02 decembrie 2015, ora 14:00: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 09 decembrie 2015, ora 10:00: proba scrisă – Satu Mare, str. Decebal nr. 4;
  • 15 decembrie 2015, ora 10:00: proba interviu.

  Casa Județeană de Pensii Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior.

  Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Casei Județene de Pensii Satu Mare din Satu Mare, str. Vasile Lucaciu nr. 4-6, Județul Satu Mare, telefon 0261/706.829

Pentru cei interesaţi să lucreze ca inspector la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare, această instituţie organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă de inspector, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Execuţie Bugetară, Financiar, Contabilitate şi Administrare Fond de Garantare pentru Plata Creanţelor Salariale.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul AJOFM Satu Mare din municipiul Satu Mare, str. Ion Ghica nr. 36.

Şi Consiliul Judeţean Satu Mare pune la dispoziţie posturi vacante de director executiv, respectiv  de consilier juridic.

Consiliul Județean Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacantă de consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant – Serviciul juridic, contencios și secretariat.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs pentru cele 2 posturi sunt disponibile accesând pagina oficială. Relații suplimentare se obțin la sediul Consiliului Județean Satu Mare din Piața 25 Octombrie nr. 1, etaj. 6, camera 8, Biroul Resurse Umane, Salarizare, telefon: 0261/805.125.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv – Direcţia Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Satu Mare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

Casa Județeană de Pensii Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție vacantă, de consilier, clasa I, grad profesional superior.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Casei Județene de Pensii Satu Mare din Satu Mare, str. Vasile Lucaciu nr. 4-6, Județul Satu Mare, telefon 0261/706.829

 

Primăriile localităţilor Păuleşti şi Lazuri pun la dispoziţie posturi vacante de referenţi, consilieri sau  poliţişti locali.

Primăria Comunei Păulești, Județul Satu Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuție, vacante, după cum urmează:

 1. referent, clasa III, grad profesional principal – Compartimentul Contabil și Achiziții Publice;
 2. consilier, clasa I, grad profesional asistent – Compartimentul Autoritate Tutelară;
 3. polițist local, clasa III, grad profesional principal – Compartimentul Poliție Locală.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

comentarii

de inbujoratul la 25 noiembrie 2015 - 10:53

Abia astept sa le “selectez” dosarele,sa ramana cate una pe post,ca la primarie
Nem jol mondom polgarmester ur ?

de fane la 25 noiembrie 2015 - 18:04

Hai PSD-istilor, atacati posturile existente…ultima strigare! La concursuri pentru ocuparea posturilor sa nu uitati sa dati si adeziuni concurentilor.Examenul scris nu conteaza,doar interviul…..

de preot la 25 noiembrie 2015 - 18:18

cine strange adeziunile, unde trebuie du-se ca vrea si nevasta-mea directoare?

de Mukles la 28 noiembrie 2015 - 17:21

Nici cu ghitzuca al vostru nu mi-e ruşine aşa că marş la gară …

de burebista la 28 noiembrie 2015 - 19:38

mare suparare aVEti pe ghituca ca nu ati avut cu ce sa il prindeti la inghesuiala si praful s-a ales de sesizarile finului cu merele….cine a publicat amenda sau incriminarea de judecatorie a faptelor de care il acuzati??? are condamnare cumva pentru faptele de care l-ati acuzat??? inca va este rusine sa recunoasteti ca ati vrut sa scapati de el ca a fost liberal incoruptibil!
bravo liberali!!!
dati pe ei de comunisti rosii si verzi ca numai din furtisaguri traiesc!

Lasati un comentariu