In atenţia absolvenţilor promoţia 2016 care vor să se încadreze în muncă

• publicat la: 27 June 2016
In atenţia absolvenţilor promoţia 2016 care vor să se încadreze în muncă

Agentia Judeteană pentru Ocuparea Fortei de Muncă Satu Mare oferă servicii absolventilor promoției 2016 care se inregistrează, in termen de 60 de zile de la absolvire in vederea incadrării in muncă.

Pentru inregistrare ca persoană aflată in cautarea unui loc de muncă, absolventii vor depune următoarele documente:

1.actul de identitate, in original si copie;

2.adeverinta medicala cu mentiunea “ apt de munca”

3.actele de studii si calificare din care sa rezulte absolvirea formei de invatamant, in original si copie.(certificate sau diplome de absolvire)

Ca urmare a inregistrarii la agentie, absolventii beneficiaza de:

Informare si consiliere profesionala-ansamblu de servicii care are ca scop evaluarea si autoevaluarea  personalitatii in vederea orientarii  profesionale, instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca, tehnici  de prezentare la interviuri de angajare.

Medierea muncii-punerea in contact cu angajatorii care ofera locuri de munca vacante in accord cu pregatirea, aptitudinile si interesele lor.

Formarea profesionala-asigura initierea, calificarea, recalificarea, perfectionarea si specializarea in diferite meserii solicitate pe piata muncii.

Indemnizaţie de şomaj

Absolventii, care, intr-o perioada de 60 de zile de la absolvire, nu s-au incadrat in munca potrivit  pregatirii profesionale, sunt inregistrati la agentie sau punctele de lucru din raza de domiciliu, nu urmeaza o forma de invatamant, nu realizeaza venituri sau realizeaza venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta in vigoare, pot  solicita acordarea indemnizatiei de somaj.  

Lasati un comentariu