Absolvenţii de învăţământ din promoţia 2014 vor fi luaţi în evidenţă de AJOFM Satu Mare

• publicat la: 16 June 2014
Absolvenţii de învăţământ din promoţia 2014 vor fi luaţi în evidenţă de AJOFM Satu Mare

Conducerea A.J.O.F.M. Satu Mare consideră că este un moment important să transmită un mesaj absolvenților.

Este sfârșitul anului școlar și mulți tineri ies de pe băncile școlilor și vor dori să muncească. Tocmai de aceea vrem  să vă informăm că avem  măsuri care să vă ajute, care să vă sprijine în demersul de a găsi un loc de muncă. Este un pas extrem de important. De multe ori, începutul unei cariere determină întreaga viață profesională.

Trebuie, în primul rând, să veniți la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și să vă înregistrați. Numai înregistrându-vă veți putea beneficia de toate prevederile și facilitățile oferite de legislația în vigoare.

Astfel, absolvenţii de învăţământ din promoţia 2014 se pot adresa la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Satu Mare sau la Punctele teritoriale de lucru din Carei, Negrești Oaș, Tășnad, Ardud și Turț de care aparțin cu domiciliul, în termen de 60 de zile de la data absolvirii, pentru a fi luaţi în evidenţă ca persoane în căutarea unui loc de muncă. În conformitate cu prevederile legale, absolvenţii de învăţământ, în vârstă de minim 16 ani care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu reuşesc să se încadreze în muncă, potrivit pregătirii profesionale, pot beneficia de acordarea indemnizaţiei de şomaj precum şi de alte servicii oferite de către AJOFM.

Conform OMEN nr.3818/03.06.2013 privind structura anului școlar 2013-2014 cursurile claselor care finalizează un ciclu de învățământ, respectiv clasa a XII –a filieră teoretică, tehnologică și vocațională  se finalizează în data de 31.05.2014.

Astfel, din data  01.06.2014, proaspeții absolvenți se pot înregistra ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

Se consideră că absolventul nu a reuşit sau nu a putut să se încadreze în muncă, dacă face dovada că în perioada de 60 de zile de la data absolvirii, s-a înregistrat la agenţie / la punctul de lucru ori la alți furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de munca, în vederea medierii pentru încadrarea în muncă. În cazul în care absolvenţii nu se înregistrează la AJOFM ori la alt furnizor de servicii specializate în termen de 60 de zile de la absolvire, în vederea medierii pe un loc de muncă vacant,  pierd dreptul de a primi indemnizația de şomaj.

Absolvenții care se adresează agenției pentru un loc de munca si care în termen de 60 de zile nu își găsesc un loc de muncă potrivit pregătirii profesionale, pot solicita acordarea indemnizației de șomaj prin prezentarea următoarelor acte: actul de absolvire a formei respective de învățământ, în original și în copie; declarația pe proprie răspundere a absolvenților că nu urmează o formă de învățământ la data solicitării dreptului; adeverință eliberată de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocupării forței de muncă, prin care se certifică data înregistrării persoanei în evidențele proprii, dacă absolventul s-a adresat unui furnizor de servicii, acreditat conform legii precum și o adeverință medicală de unde rezultă că este apt de muncă.

Indemnizaţia de șomaj se acordă absolvenților  o perioadă de 6 luni şi este o sumă fixă, lunară, al cărei cuantum reprezintă 50% din valoarea indicatorului social de referinţă,în vigoare la data stabilirii acesteia și se acordă o singură dată, pentru fiecare formă de învăţământ absolvită.

 

Lasati un comentariu