Parlamentul European insistă pentru interzicerea cianurii

• publicat la: 28 aprilie 2017
Parlamentul European insistă pentru interzicerea cianurii

Parlamentul European reia cu 566 voturi pentru și doar 8 împotriva solicitarea adresată Comisiei de a propune cât de curând posibil interzicerea completă a utilizării tehnologiilor de minerit pe bază de cianuri în Uniunea Europeană.

 

Parlamentului European a votat ieri o rezoluție [1] referitoare la punerea în aplicare a Directivei privind deșeurile miniere (2006/21/CE). Directiva reglementează gestionarea deșeurilor din industriile extractive și a fost adoptată în urma a accidentului major cu cianuri de la Baia Mare din 2000.

 

Directiva și modul în care aceasta este implementată de statele membre a făcut subiectul unei analize a Comisiei ENVI a Parlamentului European [1]. Acesta a concluzionat că punerea în aplicare a dispozițiilor și a inspecțiilor prevăzute de actul european este încă problematică. În practică dovezile disponibile demonstrează că instalațiile de categoria A (cum sunt iazurile de decantare cu substanțe toxice) sunt arareori inspectate sau funcționează în lipsa unor planuri de urgență în caz de accident [2]. Aceste două aspecte sunt extrem de relevante, deoarece în lipsa gestionării cu seriozitate a iazurilor de decantare, riscul activităților miniere asupra sănătății umane și a mediului rămâne foarte mare.

 

Rezoluția adoptată pe 27 aprilie 2017 de către Parlament subliniază și că, în perspectiva tranziției UE către o economie circulară, este necesară reducerea utilizării materiilor prime și încurajarea reutilizării și reciclării metalelor deja extrase.

 

“Directiva privind deșeurile miniere a rezultat ca urmare a accidentului de la Baia Mare. Votul puternic de ieri este o confirmare a faptului că măsurile luate până acum pentru prevenirea de noi accidente sunt  insuficiente. Faptul că până la acest moment istoria de la Baia mare nu s-a repetat este pur și simplu o chestiune de noroc. Totuși, sănătatea umană și a naturii nu ar trebui să fie supusă șanselor și de aceea deputații europeni au cerut ieri Comisiei interzicerea cianurii în cel mai scurt timp,” a declarat Roxana Pencea Brădățan din partea Mining Watch România.

 

„Parlamentul României are în lucru o propunere de lege care are drept scop interzicerea mineritului pe bază de cianuri. În lumina votului de ieri al Parlamentului European privind slaba punere în aplicare a directivei privind deșeurile miniere, acum este momentul să acționăm. Interzicerea cianurii în minerit nu este doar un răspuns responsabil, ci și o datorie în lumina sprijinului public copleșitor pentru interzicerea cianurii,” a declarat Ștefania Simion, consilier juridic Mining Watch.

Buletin de Carei

Lasati un comentariu