Ce este Intreprinderea Socială de Inserție?

• publicat la: 15 mai 2017
Ce este Intreprinderea Socială de Inserție?

Conform Legii nr.219/2015,intreprinderea socială de inserție este întreprinderea  socială care:

  • Are permanent cel puțin 30% din personalul angajat aparținând grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajați reprezintă cel puțin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților,
  • Are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor și șomajului prin inserția socioprofesională a persoanelor defavorizate.

Intreprinderile sociale de inserție au obligația de a asigura, pentru persoanele angajate, care fac parte din grupul vulnerabil, măsuri de acompaniament care să asigure inserția profesională și socială.

Măsurile de acompaniament pot fi:

  • Informarea, consilierea, accesul la formele de pregătire profesională, adaptarea locului de muncă la capacitatea persoanei, accesibilizarea locului de muncă în funcție de nevoile persoanelor, precum și alte măsuri care au ca scop sprijinirea inserției profesionale și sociale

Prin grup vulnerabil se înțelege, persoane sau familii care sunt în risc de a pierde capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai.

Apartenența la grupul vulnerabil se dovedește prin acte eliberate de autorități sau alte categorii de persoane juridice cu competențe în domeniu.

Statutul de întreprindere socială de inserșie se certifică prin acordarea mărcii sociale.

Marca socială cuprinde certificatul care atestă statutul de intreprindere socială de inserție,cu o valabilitate de 3 ani de la data emiterii,precum și un element specific de identitate vizuală.

Întreprinderile sociale de inserție pot fi finanțate din surse publice sau private, naționale ori international.

Întreprinderile sociale de inserție, care angajează tineri cu risc de marginalizare socială, astfel cum sunt aceștia definiți in Legea nr. 76/2002

Privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, sunt considerate angajatori de inserție și beneficiază de facilitățile prevăzute de lege pentru această categorie de angajatori.

Întreprinderile sociale de inserție pot beneficia de măsuri de sprijin, de natura ajutorului de stat,ce vor fi aprobate prin acte specific, cu respectarea prevederilor comunitare și naționale în materie de ajutor de stat.

 

Buletin de Carei sursa AJOFM

Lasati un comentariu