AJOFM Satu Mare atestă/certifică gratuit întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție

• publicat la: 29 octombrie 2018
AJOFM Satu Mare atestă/certifică gratuit întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție

Persoanele juridice care desfășoară activități în domeniul economia socială pot obține de la agențiile județene  pentru ocuparea forței de muncă, un atestat  prin care li se recunoaște statutul de  de actor al economiei sociale și le oferă, în același timp, posibilitatea de a accesa fonduri europene pentru dezvoltare, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU).

În cadrul AJOFM Satu Mare funcționează Compartimentul de economie socială care atestă întreprinderile sociale și certifică întreprinderile sociale de inserție potrivit Legii 219/2015 privind economia socială.

Ce sunt întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție

Întreprinderile sociale pot fi societățile cooperative de gradul  I, cooperativele de credit, asociațiile și fundațiile, casele de ajutor reciproc ale salariaților, casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, societățile agricole și orice alte categorii de persoane juridice care respectă, cumulativ, conform actelor legale de înfințare și funcționare, definiția, principiile și criteriile economiei sociale.

Actele de înfințare și funcționare trebuie să conțină prevederi  prin care se demonstrează faptul că:

  • activitatea desfățurată are scop social
  • respectă principiile economiei sociale
  • respectă următoarele criterii:

– acționează în scop social și în interesul general al comunității,

– alocă minim 90% din profitul realizat scopului social și rezervei statutare,

– se obligă să transmită bunurile rămase în urma lichidării către una sau mai multe întreprinderi sociale,

– aplică principiul echității sociale față de angajați, asigurând niveluri de salarizare echitabile, între care nu pot exista diferențe care să depășească raportul de 1 la 8.

Întreprinderile sociale de inserție pot fi intreprinderile sociale în care sunt angajate permanent, în proporție de cel puțin 30%, persoane din grupuri vulnerabile, astfel încât timpul de lucru cumulate al acestor angajați să reprezinte cel puțin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților.

Încadrarea în categoria grupurilor vulnerabile poate fi dovedită cu ajutorul documentelor eliberate de autoritățile competente sau printr-o anchetă socială a serviciilor publice de asistență socială de la nivelul primăriilor, la cererea întreprinderilor sociale de inserție.

Informații suplimentare se găsesc pe site-ul AJOFM Satu Mare și la Compartimentul economie socială din cadrul AJOFM Satu Mare, tel.0261/770237, e-mail :ajofm@sm.anofm.ro.

Lasati un comentariu