Concurs pentru postul de secretar al Primăriei Carei

• publicat la: 7 octombrie 2017
Concurs pentru postul de secretar al Primăriei Carei

Mai aveţi la dispoziţie 19 zile pentru a vă înscrie la concursul pentru postul de secretar al Primăriei Carei, rămas vacant de mai mulţi ani.

Ultimul  concurs pentru acest post a avut loc în 24 noiembrie 2014 la Instituţia Prefectului Satu Mare în organizarea ANFP. S-au înscris atunci la concurs pentru postul de secretar al UAT Carei   5 persoane: Macovei Gori, Opriţoiu Adela Crina, Svet Cristian Ioan, Anca Demian şi Grigoraş Maria. Din comisia de examinare au făcut parte 3  persoane din cadrul Prefecturii Satu Mare iar din partea  Primăriei Carei,ing.Dorel Oprea şi geolog  Kiss Istvan,şef Serviciu Resurse Umane. La acea dată concursul a fost suspendat după ce în urma depunerii contestaţiilor nu s-a mai întrunit Comisia de reevaluare a lucrărilor,unul dintre membrii săi de la Carei  fiind plecat din localitate. Interimatul a fost deţinut până de curând de către Anca Demian dar aceasta va ocupa un post de judecător în urma admiterii sale la concursul din Magistratură.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al municipiului Carei, judeţul Satu Mare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiinţelor juridice sau administrative;

  • studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 3 ani.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

08 noiembrie 2017, ora 10:00: proba scrisă;

  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile și trebuie să conţină:

  • copia actului de identitate;
  • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată;
  • copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
  • copia carnetului de muncă sau adeverinţă care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate;
  • cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere);
  • adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
  • declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Bibliografia necesară în vederea susţinerii concursului poate fi parcursă aici.

Relaţii suplimentare cu privire la acest concurs se pot obţine la sediul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici din bd. Mircea Vodă, nr. 44, bloc M17, tronsonul III, sectorul 3, Bucureşti, precum şi la numărul de telefon 0374/112.726.

 

Lasati un comentariu