Legea 279/2005 înlocuită cu Legea 164/2017 privind ucenicia la locul de muncă. Avantaje pentru angajatori

• publicat la: 16 November 2017
Legea 279/2005 înlocuită cu Legea 164/2017 privind ucenicia la locul de muncă. Avantaje pentru angajatori

Angajatorii care doresc să organizeze  activități de ucenicie au îndatorirea să comunice  agențiilor pentru ocuparea forței de muncă în a căror rază își au sediul, respective domiciliul, locurile de muncă vacante care pot fi ocupate prin incheierea de contracte de ucenicie.

             Contractul de ucenicie este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinată, în temeiul căruia o persoană fizică, denumită ucenic, se obligă să se pregătească profesional și să muncească pentru și sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obligă să îi asigure plata salariului și toate condițiile necesare formării profesionale.

             Durata contractului de ucenicie se stabilește în funcție de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mica de :

       .      12 luni in cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2;

  • 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare  unei calificări de nivel 3;
  • 36 de luni în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competențelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4

Ucenicia la locul de muncă se organizează pentru nivelurile de calificare 2, 3 și 4, stabilite conform prevederilor Hotărârii guvernului nr.918/2013 privind aprobarea Cadrului national al calificărilor, cu modificările ulterioare.

Conform noilor modificări , angajatorul care încheie un contract de ucenicie, în condițiile prezentei legi, beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, de o sumă în cuantum de 1.125 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de șomaj în limita fondurilor alocate cu această destinație.

Contractele de ucenicie încheiate potrivit prevederilor Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, aflate în derulare la data intrării ăn vigoare a prezentei legi, își produc efectele până la expirarea duratei pentru care au fost încheiate, potrivit legislației în vigoare la data încheierii lor.

Lasati un comentariu