Se preiau cererile pentru Bilete de tratament balnear

• publicat la: 16 februarie 2018
Se preiau cererile pentru Bilete de tratament balnear

Prin Ordinul nr. 1157/15.02.2018, s-au aprobat ,,Criteriile de acordare ale biletelor de tratament “, acestea putând fi accesate pe site-ul Casei Judeţene de Pensii Satu Mare la adresa www.cjpsatumare.datec.ro.

Menţionăm faptul că, atribuirea biletelor de tratament se face în limita numărului de locuri asigurate în unităţi de tratament din proprietatea CNPP precum şi în alte unităţi de profil contractate.

În acest an a început deja preluarea cererilor pentru acordarea biletelor de tratament. Anunţăm pensionarii că  biletele vor fi repartizate pe 19 serii de tratament, prima serie începând în data de 20.02.2018,  durata sejurului fiind de 16 zile, iar a tratamentului balnear  de 12 zile. Solicitanţii biletelor de tratament balnear dovedesc îndeplinirea criteriilor de acordare ale acestora cu următoarele documente:

  • cererea tip de acordare a biletului de tratament;
  • actul de identitate (copie) valabil la data depunerii cererii;
  • ultimul cupon de pensie;
  • recomandare de la medicul de familie
  • adeverinţă cu veniturile brute din luna anterioară-în cazul salariaţilor

Cererile însoţite de actele aferente se depun la Compartimentul Bilete de tratament din cadrul Casei Judeţene de Pensii.

În cursul unui an calendaristic, unei persoane i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear. Biletele nevândute în urma alocării automate de către CNPP în sistem informatic  pot fi valorificate de către Casa Judeţeană de Pensii până în momentul începerii sejurului.

Lasati un comentariu