Bilanțul activităților Inspectoratului de Jandarmi. 3781 misiuni specifice, nicio acțiune de ultraj

• publicat la: 18 January 2019
Bilanțul activităților Inspectoratului de Jandarmi. 3781 misiuni specifice, nicio acțiune de ultraj

Anul 2018, pentru I.J.J Satu Marea reprezentat  un an greu, încărcat cu misiuni, dar cu rezultate pozitive pe mai multe paliere. Principalele obiective pe care le-am avut în activitatea noastră au vizat :

-  Asigurarea eficienţei şi eficacităţii misiunilor de ordine publică  şi a capacităţii operaţionale a structurilor de intervenţie antiteroristă şi acţiuni speciale ale unităţii.

-  Creşterea gradului de siguranţă a obiectivelor, bunurilor şi transporturilor din competenţa unităţii;

- Creşterea performanţei în activitatea de selecţie, încadrare personal, formare profesională şi documentare, precum şi asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a personalului unităţii;

- Menţinerea gradului de pozitivitate al imaginii  Jandarmeriei Satu Mare.

Din punct de vedere al resursei umane, în anul 2018 unitatea a pierdut prin trecere în rezervă 3 subofiţeri şi 1 personal contractual, dar unităţii i-au fost repartizaţi din şcolile de subofiţeri 8 tineri, au fost încadraţi direct 2 subofiţeri, au sosit prin transfer de la alte unităţi alţi 6 subofiţeri şi au mai fost încadrate 2 funcţii de personal contractual. Astfel s-a reuşit acoperirea deficitului de personal, crescând gradul de încadrare de la 87% la 91.47 %.

În anul 2018, pentru rezultate deosebite în activitate 10 cadre militare (7 subofiţeri şi 3 ofiţeri) au fost avansaţi înaintea expirării stagiului minim în grad, iar 1 subofiţer a fost sancţionat pentru comiterea unei abateri disciplinare.

Activitatea de recrutare a candidaţilor a fost una rodnică, fiind selecţionaţi pentru instituţiile militare de învăţământ 25 candidaţi,  din care 7 candidaţi au fost declaraţi admişi la Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni.

Din punct de vedere al mobilităţii, în anul 2018 unitatea a efectuat casarea a şase autovehicule din dotare, dar a primit  patru autoturisme Dacia Duster şi un microbuz  de transport efective 8+1 locuri, gradul de înzestrare fiind de aproximativ 65%.

 

În cifre, activitatea structurilor Jandarmeriei sătmărene poate fi  sintetizată astfel:

Au fost executate un număr de  3781  misiuni specifice la care s-au folosit 14969 jandarmi, care pot fi defalcate astfel:

  • 2810 misiuni de menţinere a ordinii publice;
  • 314   misiuni de asigurare a ordinii publice din care 16 manifestări dedicate Centenarului Marii Uniri;
  • 212   acţiuni de restabilire a ordinii publice;
  • 223   acţiuni executate în cooperare cu alte instituţii(A.N.P.A. Satu Mare, Direcţia Silvică Satu Mare, Biroul pentru Imigrări, I.S.C.T.R. Satu Mare, I.S.U. Satu Mare, I.T.M. Satu Mare, S.C. Transurban S.A.) ;
  • 8   acţiuni în cooperare pentru efectuarea unor acte procedurale (S.C.C.O. Satu Mare, Biroul Teritorial D.I.I.C.O.T. Satu Mare şi D.G.A. Satu Mare);
  • 228 misiuni de verificare şi  punere in aplicare a mandatelor de aducere.

 

În cadrul misiunilor de menţinere a ordinii publice în sistem integrat, conform planului de cooperare încheiat între I.J.J. Satu Mare şi I.P.J. Satu Mare pe linia menţinerii ordinii şi liniştii publice, au fost executate 1660 misiuni de menţinere a ordinii publice în sprijinul Poliţiei pentru prevenirea şi combaterea faptelor antisociale şi creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor, precum şi în  zonele de protecţie şi zonele de supraveghere a focarelor de pesta porcină africană.

Au fost organizate şi executate 661 misiuni de menţinere a O.P. prin patrule independente în mediul urban şi au fost executate 192 misiuni de patrulări independente  în mediul rural, pentru prevenirea furturilor de produse agricole şi pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice la târgurile de ţară din zona de competenţă.

În zona instituţiilor de învăţământ preuniversitar, au fost executate 212 misiuni pe timpul desfăşurării examenelor de bacalaureat, sesiunea I şi II, precum şi asigurarea siguranţei elevilor îndeosebi pe timpul sosirii şi plecării de la şcoală (unităţile de învăţământ preuniversitar din zona centrală a municipiului Satu Mare, oraşele Negreşti Oaş şi Tăşnad).

În anul 2018, la nivelul I.J.J. Satu Mare au fost constatate un număr de 183 fapte de natură penală, din care 17 constatate în mod independent şi 166 în comun cu Poliţia.

Pe timpul executării misiunilor specifice, în perioada analizată, nu a fost înregistrată nici o infracţiune de ultraj îndreptată împotriva personalului operativ al I.J.J. Satu Mare.

În domeniul constatării contravenţiilor şi aplicării sancţiunilor contravenţionale, personalul I.J.J. Satu Mare a constatat şi aplicat un număr de 2119 sancţiuni contravenţionale din care 1627 sunt amenzi, iar 492 sunt avertismente scrise.

În anul 2018 au fost puse în executare 227 mandate de aducere emise de instanţe sau parchete.

 

Ca elemente de noutate, putem vorbi despre două aspecte:

În anul 2018 a fost redactat şi depus la BRCT Suceava un proiect transfrontalier, redactat în comun cu  o Unitatea Militară  din cadrul Gărzii Naţionale Ucrainene, pentru Creşterea siguranţei cetăţeanului în regiunea transfrontalieră. În cadrul proiectului se doreşte: îmbunătăţirea nivelului de instruire a personalului structurilor partenere, prin efectuarea de exerciţii comune şi transferarea bunelor practici şi creşterea capacităţii operaţionale a structurilor implicate prin dotarea acestora cu materiale specifice.

De asemenea, ofițerul psiholog al unităţii noastre a participat în perioada 16-20.04.2018 la stagiul de mobilitate derulat la Ministerul de Interne din Republica Cehă (Praga) alături de ofițer psiholog din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Porolissum” al judeţului Sălaj. Participarea a fost posibilă în urma  participării la procesul de selecţie organizat de către Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, pentru a lua parte la mobilităţile finanţate prin Programul Erasmus în cadrul proiectului „EuRoPsychAssist”, program menit să contribuie la creşterea calităţii serviciilor de prim-ajutor psihologic acordate de către psihologii din Ministerul Afacerilor Interne persoanelor care au fost expuse la situaţii cu potenţial psiho-traumatizant,

Programul a presupus întâlniri cu ofițeri din Ministerul de Interne din Republica Cehă, prezentarea și cunoașterea reciprocă a activităților specializate care vizează cadrul general și acordarea serviciilor de prim ajutor psihologic persoanelor care au fost expuse la situații cu potențial psihotraumatizant; practicile de lucru și aspectele metodologice, serviciile de suport acordate persoanelor afectate de stimuli stresori cu intensitate crescută sau care au fost expuse unor experienţe vulnerabilizante cu potenţial de a perturba echilibrul psihologic, precum şi pentru prevenirea instalării unor tulburări psihice de nivel clinic (reacţie acută la stres, sindrom de stres postraumatic).

 

Pentru anul 2019 ne-am propus : Creşterea performantei activităţilor operative, Creşterea operativităţii structurilor unităţii în scopul realizării unei reacţii adecvate în situaţii de stări excepţionale şi în situaţii de urgenţă şi Iniţierea demersurilor specifice, pentru înfiinţarea dispeceratului zonal de monitorizare la nivelul unităţii, în vederea trecerii treptate la executarea misiunii de pază şi protecţie prin procedeul de supraveghere şi intervenţie, la obiectivele din responsabilitate.

 

  Concluzii

În concluzie apreciem că activitatea desfăşurată de Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare în anul 2018 a fost organizată şi desfăşurată pentru îndeplinirea obiectivelor asumate având la bază atribuţiile ce revin Jandarmeriei Române pe palierele de asigurare şi restabilire a ordinii publice, paza şi protecţia obiectivelor, bunurilor, valorilor şi produselor cu caracter special, precum şi cooperarea cu alte instituţii ale statului cu atribuţii în asigurarea securităţii naţionale şi a ordinii şi siguranţei publice.

Cu această ocazie dorim să le transmitem cetăţenilor, că vom acţiona în continuare pentru realizarea şi îndeplinirea tuturor direcţiilor de acţiune şi obiectivelor ce ne revin, dorind astfel să ne aducem contribuţia la asigurarea siguranţei cetăţenilor, paza şi protecţia obiectivelor, bunurilor şi valorilor precum şi asigurarea unui climat de ordine şi siguranţă publică în zona de responsabilitate.

Lasati un comentariu