Rata șomajului depășește 2,2% în județ. Peste 3350 de șomeri

• publicat la: 26 iulie 2019
Rata șomajului depășește 2,2% în județ. Peste 3350 de șomeri

 La sfârșitul lunii iunie  în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Satu Mare erau înregistrați 3364  șomeri (din care 1505  femei), rata șomajului fiind de 2,28 % .

Comparativ cu luna mai 2019, când rata șomajului a fost de 2,33 %, în luna iunie 2019 acest indicator este în scădere cu 0,05 pp.

Din totalul de 3364 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Satu Mare, 348 erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 3.016 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 2.736  șomeri provin din mediul rural și 628  sunt din mediul urban.

Structura șomajului pe grupe de vârste se prezintă sugestiv astfel:

Grupa de vârstă

Stoc la finele lunii

Total

3364

< 25 ani

411

între 25-29

208

între 30-39

835

între 40-49

946

între 50-55

459

peste 55 ani

505

 

 

 

 

 

 

 

.

Șomerii cu studii primare și fără studii au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în   evidenţele AJOFM Satu Mare 60,88 % ,urmat de cei cu studii gimnaziale 26,16 %, iar 5,17 % au absolvit învățământ profesional. Șomerii cu nivel de instruire liceal reprezintă 5,41 % din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare sunt 2,11 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel:      1981 persoane foarte greu ocupabile, 1320  greu ocupabile, 32 mediu ocupabile, iar 31 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.

Informaţii detaliate despre structura şomajului la nivelul jueţului Satu Mare sunt afişate pe pagina de internet a AJOFM  Satu Mare la adresa www.satumare.anofm.ro.

 

Lasati un comentariu