Activitățile ITM în luna august. În zona Carei au fost controlați 8 angajatori

• publicat la: 11 septembrie 2019
Activitățile ITM în luna august. În zona Carei au fost controlați 8 angajatori

In cursul lunii august 2019, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat 78 controale, din care 51 controale în domeniul relațiilor de muncă (RM) și 27 controale în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM), fiind constatate 123 deficiențe pentru înlăturarea cărora s-au dispus în anexele proceselor verbale de control 123  măsuri pentru înlăturarea acestora. In zona Carei au fost controlați 8 angajatori (4 în municipiul Carei si 4 în alte localități din zonă).

I.       Cu ocazia celor 51 de controale în domeniul relaţiilor de muncă efectuate în luna august 2019 s-au aplicat în total 49 de sancţiuni contravenţionale, din care 10 amenzi în valoare totală de 91.100 lei și 39 avertismente, inspectorii de muncă dispunând 82 măsuri pentru înlăturarea neconformităţilor faţă de prevederile legale.

Pentru încălcarea unor prevederi ale Codului Muncii au fost aplicate 35 sancțiuni (8 amenzi și 27 avertismente), din care 4 amenzi în valoare totală de 80.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 15^1 referitoare la munca nedeclarată), 2 amenzi în valoare totală de 6.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 27 și 119 privind examenul medical la angajare și respectiv evidența orelor lucrate de salariați, 1 amendă pentru nerespectarea dispozițiilor privind acordarea repaosului săptămânal și 1 amendă de 300 lei pentru nerespectarea dispozițiilor privind garantarea în plată a salariului minim brut pe economie, precum și 27 avertismente pentru alte deficiențe.

Pentru încălcarea prevederilor H.G. nr. 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților în format electronic au fost aplicate 4 sancțiuni ( 1 amendă de 300 lei și  3 avertismente) și s-au dispus 17 măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

 

  1. II.              În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate 27 controale în cursul lunii august 2019, fiind constatate 41 deficiențe (neconformități față de prevederile legale). Au fost aplicate 41 sancțiuni contravenționale, din care 3 amenzi (în valoare totală de 23.000 lei) și 38 avertismente. Au fost dispuse în toate cazurile măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate.

III.       În cursul lunii august 2019 au fost eliberate 30 adeverințe de vechime în muncă în baza documentelor existente în arhiva ITM  și 5209  certificate/rapoarte cu informații extrase din baza de date REVISAL gestionată de Inspecția Muncii.  Au fost înregistrați 93 angajatori noi fiind preluate 94 registre (noi) de evidență a salariaților, cărora li s-au atribuit cont de utilizator și parole de acces în sistemul REVISAL.  În baza de date privind evidența zilierilor au fost preluate din copiile Registrelor cu zilieri depuse de beneficiari 7981  poziții (om-zile prestate  în luna august).

 

IV.          În cursul lunii iulie 2019 au fost înregistrate la I.T.M. Satu Mare 31 de petiții (sesizări), 23 de la persoane fizice și 8 de la persoane juridice, precum și 36 solicitări (scrise) de la alte instituții,  comunicându-se răspunsuri în scris la termenele prevăzute de Ordonanța nr. 27/2002 privind activitatea de soluționare a petițiilor și/sau, după caz, de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.

Pentru a asigura accesul rapid și ușor al cetățenilor la informațiile de interes public, precum și pentru îndrumarea angajatorilor și salariaților, informațiile postate pe site-ul instituției (www.itmsatumare.ro) sunt actualizate periodic .

 

Lasati un comentariu