În atenția copiilor beneficiari de pensii de urmaș cu vârsta peste 16 ani

• publicat la: 10 septembrie 2021
În atenția copiilor beneficiari de pensii de  urmaș cu vârsta peste 16 ani

Copiii urmași în vârstă de peste 16 ani beneficiază de pensie de urmaș, în condițiile legii, dacă  urmează studiile într-o formă de învățământ organizată potrivit legii,  până la terminarea acestora,  fără a depăși vârsta de 26 de ani.

Ca urmare, Casa Judeţeană de Pensii vine în sprijinul copiilor urmaşi în vârstă de peste 16 ani, reamintindu-le că au obligaţia să prezinte la Casa Judeţeană de Pensii o adeverinţă din care să rezulte că, în anul şcolar 2021-2022, urmează o formă de învăţământ organizată potrivit legii. Adeverinţa se va depune la instituţia noastră însoţită de copia actului de identitate, cuponul de pensie sau copie de pe decizia de pensie, de luni până joi între orele 900-1300.

Potrivit prevederilor art. 114 alin. (2) din Legea 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, în situația copilului, beneficiar al unei pensii de urmaș, în condițiile prevăzute la art.84. lit. b), care nu face dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs.

Copiii urmași elevi, în vârstă de peste 16 ani au obligația să prezinte adeverința din care să rezulte că în anul școlar în curs, urmează o formă de învățământ potrivit legii,  data scadentă de depunere a adeverinței fiind data de 25 septembrie a anului în curs. În cazul nedepunerii adeverinței menționate, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie a anului în curs se reține de la plată potrivit procedurii.

Totodată, menționăm că, întrucât anul universitar începe cu 1 octombrie și, în consecință, studenții beneficiari de pensie de urmaș, în vârstă de până la 26 de ani, sunt în imposibilitatea prezentării până la data de 25 septembrie a dovezii privind continuarea studiilor, într-o primă fază, aceștia au obligația ca până la data menționtă(25 septembrie), să depună la sediul Casei Judetene de Pensii Satu Mare o declarație pe propria răspundere în acest sens.

În cazul nedepunerii declarației pe propria răspundere în sensul continuării studiilor, până la data de 25 septembrie, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie va fi reținută de la plată, potrivit procedurii.

De asemenea, facem precizarea că, studenții urmași care au depus declarația pe propria răspundere, au obligația ca până la data de 25 octombrie a anului în curs, să prezinte Casei Județene de Pensii Satu Mare, adeverința în original sau copie/electronic, din care să rezulte că, în anul universitar în curs, urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii.

În situația neprezentării adeverinței, prin care se face dovada continuării studiilor, până la data de 25 octombrie a anului în curs, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie va fi reținută de la plată, potrivit procedurii.

În cazul prezentării adeverinței prin care se face dovada continuării studiilor,  în copie/electronic, dacă până la data de 25 decembrie a anului în curs, nu se prezintă originalul adeverinței, pensia de urmaș se suspendă începând cu prima zi a lunii următoare, respectiv cu data de 1 ianuarie a anului următor.

Lasati un comentariu