Campanie Naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată

• publicat la: 11 februarie 2022
Campanie Naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată

In perioada 25.01 – 31.01.2022, s-a desfăşurat Campania Naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatori care desfăşoară activitatea în domeniul depozite cod CAEN 5210 din cadrul Programului Cadru de Acţiuni al Inspecţiei Muncii pe anul 2022.

Această clasă include:

– activitatea de expoatare a spatiilor de depozitare pentru toate tipurile de marfuri:
– silozuri de cereale, depozite generale de marfuri, depozite frigorifice, rezervoare (tancuri de depozitare) etc.

Inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Satu Mare au efectuat un număr de 14 controale din acest domeniu de activitate, fiind constatate un număr de 4 deficiențe pentru înlăturarea cărora s-au dispus 10 măsuri.

Munca nedeclarată constituie un fenomen extrem de nociv datorită consecinţelor sociale şi economice pe care le produce:

 • Persoana care prestează muncă nedeclarată este lipsită de protecţie socială; lipsa drepturilor conferite de un contract de muncă, cum ar fi cele la concediu de odihnă şi la concediu medical precum şi lipsa dreptului la pensie şi la indemnizaţie de şomaj;
 • Persoana care prestează muncă nedeclarată, nu are siguranţa plăţii muncii prestate, plata făcându-se în funcţie de bunăvoinţa angajatorului;
 • Angajatorul este lipsit de posibilitatea legală de a responsabiliza pe lucrător pentru eventualele prejudici produse de acesta;
 • Condiţii precare de muncă pentru lucrători şi riscurile pe care acestea le implică pentru sănătatea lucrătorilor;
 • Fondurile sociale şi bugetul de stat sunt prejudiciate prin sustragerea de la plata impozitelor şi a contribuţiilor sociale.

      Obiectivele campaniei pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată la angajatori care desfăşoară activitatea în domeniu depozite au fost următoarele:

 1. Identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de către angajatorii care desfăşoară activităţi în deomeniul menţionat mai sus, a prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;
 2. Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor şi a tinerilor;
 3. Determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate fără forme legale de angajare, de a le înregistra în Revisal şi de a le transmite la inspectoatul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul angajatorul;
 4. Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a angajaţilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă;
 5. Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea de către angajatorii care desfăşoară activitatea în domeniul mai sus menţionat, a prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă;
 6. Eliminarea neconformităţilor constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate şi aplicarea de sancţiuni contravenţionale corespunzătoare.

 

Lasati un comentariu