Proiect grandios de minimizare a MONUMENTULUI OSTAȘULUI ROMÂN DE LA CAREI

• publicat la: 12 august 2022
Proiect grandios de minimizare a MONUMENTULUI OSTAȘULUI ROMÂN DE LA CAREI

Miercuri, 10 august 2022, a avut loc la Carei Dezbaterea Publică privind proiectul e reamenajare a zonei verzi din jurul Monumentului Ostașului Român, un proiect în sumă de 5 milioane de euro. Pentru că în paginile de limbă maghiară au apărut manipulări ordinare privind desfășurarea dezbaterii, informații provocatoare, omisiunea prezentării înalților oaspeți, mai ales a domnului academician Marius Porumb și a fiicei sculptorului Vida, Zoe Vida Porumb, vom reda mai jos luarea de cuvânt a domniei sale.

,,Suntem în orașul Carei cu ocazia  unui demers important al reamenajării parcului din zona Monumentului Ostașului Român, proiect inițiat de Primăria Municipiului Carei. Pentru inițiativa de a pune în valoare Monumentul Ostașului Român felicităm Primăria. Prin Memoriul de prezentare, proiectul este supus consultării publice. Monumentul Ostașului Român este înscris în Lista Monumentelor istorice din România  la poziția nr. 304.

Monumentul Ostașului Român din Carei este înălțat în centrul municipiului Carei, ultimul oraș eliberat de Armata Română de sub ocupația horthystă la 25 octombrie 1944, zi ce a devenit Ziua Națională a Armatei Române.

Operă monumentală de dimensiuni impresionante, Monumentul Ostașului Român de la Carei a fost inaugurat în anul 1964, fiind opera marelui sculptor român Gheza Vida, care a colaborat cu arhitectul Anton Dâmboianu la realizarea acestui ansamblu dedicat Armatei Române eliberatoare a teritoriul ocupat în urma Dictatului de la Viena din 1940. Este unul din celebrele monumente de for public ale României, prezent în toate albumele, cărțile, tratatele referitoare la arta și sculptura din țara noastră, dar și în toate ghidurile turistice, fiind un obiectiv de prim rang, ce merită a fi văzut și admirat. Monumentul de la Carei este un obiectiv de importanță națională, fiind de categoria A, ce trebuie să aibă obligatoriu avizul Comisiei Naționale a Monumentelor Istorice din România. Data de 25 octombrie 1944 este un moment de maximă împortanță pentru Istoria României, celebrat de ansamblul monumental de la Carei. În memoriul de prezentare a proiectului se spune că  „monumentul este dedicat: victimelor celui de-al doilea Război Mondial”, autorii uitând că acesta marchează de fapt victoria Armatei Române. Surprinzător, textul proiectului nu menționează numele autorilor monumentului, celebrul sculptor Gheza Vida și arhitectul Anton Dâmboianu.

Proiectul intitulat „Reamenajare Parc zona Monumentului Ostașului Român” este semnat de arh. Erika Tima și arh. Stefan Paskucz, șef de proiect. Destinația propusă: Parc în suprafață totală amenajată în proiect de 17295 m.p.  cu o copertină, amfiteatru și 2 pavilioane. Dacă analizăm atent proiectul, constatăm o aglomerare de elemente de arhitectură în jurul Monumentului care par să-l înăbușe, diminuând importanța ansamblului.  În spatele monumentului se propune „o zonă multifuncțională pentru evenimente, jocuri publice, teatru, etc.”

Dorim să subliniem că un monument dedicat eroilor este un altar închinat celor căzuți pentru Țară și pentru eliberarea teritoriilor cotropite, un loc de solemnitate, smerenie și recunoștință. Considerăm că amplasarea amfiteatrului în imediata vecinătate a monumentului este o impietate, ce  trebuie regândită și amplasată în altă parte a parcului.

Textul proiectului de „Reamenajare  a Parcului din zona Monumentului Ostașului Român” de la Carei  prezintă sumar și superficial date referitoare la importanța istorică, fără a sublinia excepționala valoare artistică și memorială, semnificația  și simbolistica pentru istoria noastră națională.  În schimb se acordă un larg spațiu, cu multe detalii inutile în economia proiectului altor monumente istorice din Carei, autorii considerând că deși este„un oraș relativ mic”„are în schimb o istorie vastă. În privința monumentelor arhitecturale, în special poate concura cu oricare dintre orașele mari ale Transilvaniei”.

În economia proiectului există o prezentare amănunțită și în detaliu a istoriei orașului Carei (p.26-29), din secolul XIII până în prezent, cu foarte multe detalii, nu are sens și nu este utilă  pentru reamenajarea unui parc în jurul unui monument ridicat în secolul XX.

Analizând proiectul constatăm utilizarea în jurul monumentului a numeroase elemente de beton, de astă dată fiind eliminată total plantația de tuia care mărginea aleea, fiind înlocuită cu două copertine pe stâlpi, asemănătoare unor peroane de gară, de o parte și de alta a monumentului.

Întrebare: Ce rol au aceste copertine ? Ce adăpostesc ele ? Neobișnuită este și inscripționarea la mare distanță față de Monument, pe o grindă de beton a denumirii „Monumentul Ostașului Român”. În fața monumentului, la nivelul de călcare, au fost prevăzute 12 corpuri de iluminat, care prin amplasare vor îngreuna circulația. Cele două pavilioane sunt amplasate judicios în afara spațiului rezervat unor ceremonii.

Ne întrebăm dacă autorii au realizat un proiect dedicat momentului istoric de la 25 octombrie 1944, moment de importanță majoră în istoria României, deoarece este perceptibilă o tendință de diminuare a valorii naționale a monumentului careian și amplasarea lui în zona de interes local. În acest sens credem că este necesară implicarea și colaborarea cu Ministerul Culturii și evident cu Ministerul Apărării Naționale, în calitatea lor de inițiatori și ctitori.

În acest proiect este obligatoriu de inclus amenajarea  unui muzeu – pavilion expozițional care să prezinte importanța națională a zilei de 25 octombrie 1944, prin care România se afla din nou în granițele sale firești. Expoziția trebuie de asemenea să înfățișeze fazele de construcție ale monumentului pe baza unor documente și fotografii contemporane edificării. De asemenea în proiect nu este prevăzut niciun spațiu în care să se facă serviciu religios în amintirea eroilor.

Proiectul propus pentru amenajarea Parcului din zona Monumentului Ostașului Român, inițiat de Primăria municipiului Carei, are desigur o importanță deosebită. Valoarea istorică, civică și patriotică a Monumentului  Ostașului Român este de o importanță excepțională pentru istoria națională, ce nu trebuie bagatelizat sau neutralizat, complexul monumental de la Carei simbolizând o pagină glorioasă din istoria Patriei care se cheamă România.

Tendința de diminuare a importanței istorice și civice a monumentelor românești de for public, se manifestă și la Oradea, în cazul monumentului Marelui voievod Mihai Viteazul, unificatorul  celor trei țări românești, impozanta statuie de bronz fiind demontată și depozitată într-o curte, iar statuia poetului național Mihai Eminescu stă de șase ani pe soclu împachetată într-o ladă de scânduri. La Carei, bustul de bronz al poetului național a fost amplasat pe marginea unui trotuar, neprimind acces în spațiul dedicat statuilor personalităților culturale locale. De curând, primăria din Turda a încercat mutarea din centrul istoric a statuii eroului național Avram Iancu, într-un loc mai puțin vizibil.

Considerăm că Proiectul intitulat Parc în zona Monumentului Ostașului Român de la Carei, ce dispune de importante fonduri europene (cinci milioane Euro), trebuie regândit. Este extrem de important ca proiectul să utilizeze fondurile judicios, contribuind la creșterea valorii artistice și culturale a complexului monumental fără a deturna sensul și semnificația, complexul monumentul fiind închinat Armatei Române victorioase care a reîntregit România.

În calitate de expert Monumente istorice al Ministerului Culturii, consider că este imperios necesară revizuirea Proiectului, regândirea unor detalii, completarea unor detalii de proiectare (expoziție documentară și muzeu) precum și consultarea unor specialiști ai domeniului. În măsura în care doriți, Institutul de Arheologie și Istoria Artei al Academiei Române din Cluj Napoca, precum și eu personal, vă acordăm întregul nostru sprijin,,.

Cu doriri de bine, Acad. Marius Porumb
.