Bilanțul activităților Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare în anul 2022

• publicat la: 9 februarie 2023
Bilanțul activităților Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare în anul 2022

În anul 2022, Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare a avut ca obiectiv primordial menținerea activităților specifice la cele mai înalte standarde, în condițiile în care, efectele generate de conflictul armat din Ucraina, au impus o adaptare rapidă și adecvată a specificului activităților polițienești, acestea vizând siguranța comunității, atât din perspectiva atribuțiilor specifice, cât și a noilor aspecte generate în gestionarea situației operative, în noul context de securitate la frontiere.

Toate aceste activități s-au desfășurat prin prisma solicitudinii şi respectului faţă de cetăţeni, concomitent cu desfășurarea activităților de combatere cu fermitate a ilegalităţilor comise pe teritoriul de competenţă, conștientizând pe deplin faptul că protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale tuturor cetățenilor și garantarea siguranței lor reprezintă un interes național de securitate.

Resursele umane reprezintă cea mai importantă componentă a instituției noastre, astfel pentru anul 2022, la nivelul inspectoratului au existat două priorități majore, respectiv acoperirea deficitului de personal și pregătirea profesională.

În acest sens, procentul de ocupare a funcţiilor prevăzute în statul de organizare este de 81.30%.

O prioritate a instituției o  reprezintă formarea continuă și dezvoltarea carierei profesionale a polițiștilor în scopul dezvoltării și consolidării capacităților și abilităților în domeniul intervenției polițienești .

Pregătirea profesională continuă a polițiștilor, a fost direcționată înspre:

creșterea gradului de pregătire a polițiștilor în domeniul autoapărării, tacticii și intervenției polițienești,

pregătirea polițiștilor în domeniul tragerilor cu armamentul din dotare,

creșterea nivelului de pregătire sportivă al polițiștilor,

formarea deprinderilor necesare conducerii autovehiculelor în regim prioritar și defensiv și creșterea nivelului de pregătirea de specialitate a polițiștilor prin cursuri de perfecționare/specializare, pe diverse domenii de activitate.

În cadrul programului de pregătire pe linie de prim ajutor,  la nivelul unității s-au susținut sesiuni de pregătire cu personalul  care își desfășoară activitatea cu preponderență în mediul stradal, activitate ce va continua și pe parcursul anului 2023.

 La nivelul inspectoratului s-a pus un accent deosebit și în anul 2022, pe atragerea finanțărilor din fonduri europene nerambursabile.

Relațiile de cooperare internațională au fost direcționate în funcție de prioritățile Poliției Române, în contextul noilor evoluții ale criminalității transfrontaliere în zona de vecinătate.

În prezent Inspectoratul este implicat în două proiecte:

,,SAGA – Regional Cooperation for prevention and fighting of cross-border crime between Romania –Ukraine”, finanțat prin Programul Operațional Comun România-Ucraina,  în parteneriat cu Poliția din Ucraina și cu alte inspectorate județene de poliție de la granița de nord a țării, care vizează îmbunătățirea condițiilor de muncă prin efectuarea de reparații la sediile Inspectoratului. În cadrul acestui proiect, pe parcursul anului 2022, s-au finalizat lucrările de reparații la 10 posturi de poliție, urmând ca pe parcursul anului 2023 să fie finalizate și reparațiile de la sediul Poliție Municipiului Satu Mare.

,,Property Under Protection – enhancing the international cooperation of law enforcement agencies in fight with organized”, finanțat prin Fondul de Securitate Internă al Comisiei Europene, în parteneriat cu Poliția din Polonia, care are ca obiectiv general consolidarea cooperării internaționale a agențiilor de aplicare a legii în lupta cu criminalitatea organizată împotriva proprietății și în cadrul căruia pe parcursul anului 2022, polițiști din cadrul Serviciului Investigații Criminale au efectuat întâlniri ale echipei de proiect în Polonia,  precum și vizite de studiu la partenerii din proiect (Malta, Estonia, Slovacia, Bulgaria), în cursul lunii noiembrie, Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, fiind  gazda partenerilor străini.

În cursul anului 2022, inspectoratul s-a implicat în activități de cooperare operativă, oferind și solicitând sprijin structurilor similare din Germania, Ucraina, Ungaria, Slovacia, Marea Britanie și Italia.

În scopul îmbunătățirii condițiilor de muncă, au fost realizate activități de dotări logistice, reparații și întreținere la posturi de poliție comunale, la cele 2 sedii ale inspectoratului din municipiul Satu Mare, precum și la 2 sedii de poliție orășenească.

De asemenea, la nivelul inspectoratului a fost amenajată și o cameră dedicată audierii minorilor.

În anul 2022, a fost asigurat necesarul de materiale privind echipamentul de protecție al polițiștilor, necesar desfășurării în condiții optime a activității profesionale.

În cursul anului 2022, au fost gestionate 10.629 apeluri de urgenţă primite prin Sistemul Național de Apeluri de Urgență 112, dintre care s-a intervenit la 8.498, celelalte având un caracter non urgent sau de informare. Apelurile abuzive efectuate către numărul de urgență 112 au fost sancționate, conform OUG 34/2008.

Pentru prevenirea posibilității producerii unor evenimente de natură să tulbure ordinea și siguranța publică, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 60/2010, la nivelul inspectoratului au fost constituite, în anul 2022, două zone speciale de siguranță publică, pe perioade determinate de concentrarea unui fenomen criminogen sau aglomerări de persoane într-un spațiu delimitat, una în municipiul Satu Mare și una în zona orașului Negrești Oaș și zonele adiacente.

Pentru acoperirea întregului segment stradal, au fost constituite în total 13.246 de patrule de ordine și siguranță publică, media zilnică fiind de 48 de patrule, însumând cele două schimburi în mediul urban şi rural. Dintre acestea 33 au fost independente și 15 patrule mixte cu jandarmi.

Alături de patrulele menționate, în teren au acționat și alte forțe de ordine,  aparținând poliției de frontieră și poliției locale.

În același timp dispozitivele de ordine și siguranță publică au fost sprijinite și completate de poliţiştii de proximitate, de investigații criminale, de siguranță școlară, pentru prevenirea criminalității și din alte structuri cu atribuții.

În cursul anului 2022, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Satu Mare a fost sesizat cu privire la săvârşirea a 4.785 infracţiuni, cu 7% mai multe decât în 2021( 4.470). Cu toate că infracționalitatea sesizată a crescut, s-a remarcat scăderea infracționalității stradale sesizate cu un procent de 10%, fapt care arată o gestionare eficientă a situației operative.

Se înregistrează o creștere a infracționalității domestice, contra persoanei, în ceea ce privește infracțiunile de loviri și alte violențe, vătămări corporale, distrugere, acestea manifestându-se cu precădere în mediul rural.

În ceea ce privește dinamica dosarelor penale, în cursul anului 2022 la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost soluționate 5.588 de dosare penale, dintre care 953 s-au finalizat cu trimiteri în judecată, față de 1.066 de persoane. Pe lângă acestea, 4.635 dosare au fost finalizate cu alte soluții în care au fost cercetate 1.814 persoane.

În cursul anului precedent, structurile operative au efectuat 105 percheziții domiciliare, inițiate la nivelul inspectoratului sau derulate în sprijinul altor structuri.

Totodată, s-a dispus măsura reținerii față de 31 de persoane și arestul preventiv față de 45 de persoane.

Eforturile întreprinse în vederea combaterii criminalităţii economico-financiare s-au concretizat în constatarea, în cursul anului 2022, a 405 infracțiuni de natură economico-financiară.

În ceea ce privește recuperarea prejudiciul rezultat ca urmare a săvârșirii infracțiunilor economice, în perioada analizată, valoarea prejudiciului recuperat a fost de peste 24.000. 000 lei, din care prin măsuri asigurătorii peste 18.000.000 lei.

Pe linia combaterii comerţului ilicit cu ţigarete de contrabandă au fost intensificate acţiunile pe teritoriul de competență, astfel s-au pus în executare 38 de mandate ce au vizat metode speciale de supraveghere sau cercetare și 5 mandate de percheziție. Au fost ridicate în vederea confiscării 11.660.000 de fire de țigarete și au fost indisponibilizate 2 mijloace auto. Au fost finalizate activitățile în cadrul a 5 dosare penale soldate cu trimiterea în judecată a 5 persoane.

Ca urmare a abordării profesioniste a activităților pe acest segment, în contextul urmăririi penale au fost dispuse 9 măsuri preventive constând într-o reținere, 4 arestări preventive, 4  măsuri de control judiciar.

Infracționalitatea de natură judiciară sesizată, a crescut cu 2,89% față de anul 2021.

Infracțiunile contra persoanei au înregistrat o creștere față de anul precedent, de 14,14%,  ponderea creșterii fiind dată de infracțiunile de loviri și alte violențe și de vătămarea corporală din culpă.

Și infracțiunile de tâlhărie au scăzut semnificativ în anul 2022, fiind sesizate 8 astfel de fapte, față de 12 în anul precedent.

Infracțiunile contra patrimoniului au înregistrat o creștere cu 1,01%. Un trend descendent se înregistrează pe linia furturilor, cu o scădere de 6,43% față de anul precedent.

Trendul descendent se menține și pe linia infracțiunilor informatice, cu o scădere de 4,83%  față de anul 2021.

La începutul anului 2022 existau în lucru 89 de persoane urmărite. În cursul anului, instanțele de judecată au emis 99 de mandate noi. Au fost soluționate 92 de mandate, astfel încât la sfârșitul anului 2022 au rămas în lucru 96 de mandate.

De asemenea, având în vedere existența punctelor de trecere a frontierei cu Ungaria și Ucraina, în județul Satu Mare, precum și a aeroportului internațional, polițiștii din cadrul Compartimentului Urmăriri au pus în executare 21 de mandate privind persoane urmărite aflate în competența altor județe.

În cursul anului 2022, au fost soluționate 154 de cazuri de dispariții, dintre care 76 au fost minori. Toate disparițiile de minori au fost, în fapt, plecări voluntare de la domiciliu, din centrele de plasament sau de la asistenții maternali.

Menționăm faptul că în activitatea de soluționare a cazurilor privind persoanele dispărute, pe lângă structurile Ministerului Afacerilor Interne cu atribuții, un aport important a fost adus de societatea civilă și de reprezentanții mass-mediei locale și naționale.

În anul 2022, s-au desfăşurat activităţi specifice de supraveghere judiciară faţă de 86 de persoane  aflate sub control judiciar și 26 de persoane arestate la domiciliu.

Totodată, a fost dispusă măsura arestului preventiv față de 75 de persoane și măsura reținerii față de 77 de persoane.

În urma activităților proactive și reactive întreprinse în cursul anului 2022 constatăm că s-au produs 348 de evenimente rutiere soldate cu victime omenești, dintre care 77 de accidente grave, cu 22 mai puține decât în anul precedent și 271 de accidente ușoare(+74). În urma acestora, au rezultat 380 de  persoane rănite ușor (+143), 57 de persoane rănite grav(-24) și 25 de persoane decedate, cu 5 mai puține decât în anul precedent.

Polițiștii rutieri au constatat 384 de infracțiuni la regimul circulației: 161 (alcoolemie peste limita admisă), 68 conducerea cu permis de conducere necorespunzător categoriei vehiculului, retras, anulat sau suspendat),55(conducerea fără permis  de conducere), 49(conducerea sub influenţa unor substanţe psihoactive).

De asemenea, polițiștii au aplicat  35.101 sancțiuni contravenționale (13.583 pentru depăşirea vitezei maxime admisă, 4.633 pentru neportul centurii de siguranţă, 2.061 pentru abaterile bicicliștilor și 986 pentru indisciplina pietonilor) și au dispus ridicarea în vederea suspendării a 3.992 de  permise de conducere și 522 de certificate de înmatriculare.

În anul 2022, polițiștii criminalişti au efectuat aproximativ 1.300 de deplasări la fața locului pentru desfășurarea activităților specifice și au participat împreună cu formaţiunile operative la acţiuni şi controale poliţieneşti.

Procentul numărului de cauze cu urme papilare soluționate prin identificarea autorilor, ca urmare a interogării sistemului AFIS(Automatic Fingerprint Identification System), în anul 2022 a fost de 64%, peste cel înregistrat în anul precedent (51%).

În cursul anului 2022, polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au efectuat peste 400 de acțiuni, în urma cărora au identificat şi ridicat în vederea confiscării 17 arme și 140 de elemente de muniție. De asemenea, au fost ridicate în vederea confiscării 281 de kg articole pirotehnice, 133.072 kg de substanțe periculoase, 1.875 de litri și 110  kg de deșeuri periculoase și 3,61 kg de substanțe toxice (mercur).

Pe parcursul anului 2022, polițiștii din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale au participat la peste 150 de misiuni, având diferite obiective: sprijin și constituire a unor rezerve de intervenție în zone cu risc criminogen, acțiuni de intervenție pentru restabilirea ordinii publice, escorte, acțiuni de prindere în flagrant a unor infractori periculoși și a unor persoane urmărite, precum și  misiuni de sprijin în percheziții.

În  anul 2022, s-au implementat la nivelul Biroului pentru Protecția Animalelor, 35 de planuri de acțiune cu efective proprii și 5 planuri de măsuri în colaborare cu alte efective și instituții. Un efort mare s-a depus în anul 2022 și pe linia activităților privind examinarea și soluționarea petițiilor și sesizărilor, fiind înregistrate 42 de petiții și 171 de sesizări de la cetățeni. Au fost emise 16 ordine de plasare în adăpost pentru 20 de animale aflate într-o stare de pericol. În ceea ce privește activitatea pe linie contravențională, în anul 2022 au fost aplicate 1.194 de sancțiuni contravenționale în valoare de 175.000 de lei.

În anul 2022, au fost derulate de către Biroul Siguranță Școlară 6 proiecte, dintre care: 1 proiect național, 2  inițiative proprii și 3 proiecte în parteneriat la inițiativa altor entități, în cadrul cărora au fost susținute 365 de activități, atât în orele de curs, cât și în spații informale sau în cadrul  unor evenimente de amploare organizate, care au avut ca beneficiari direcți 11.387 de persoane. De asemenea, polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară au susținut activități preventive cu tematică juridică în cadrul a 571 ore de curs, la care au fost prezenți 14.663 de  beneficiari, în majoritate elevi.

Au fost înregistrate 28 de dosare penale pentru fapte petrecute în incinta sau în zona adiacentă unităților de învățământ, dintre care 20 pentru infracțiuni de loviri și alte violențe, 2 pentru infracțiuni de furt, 4 pentru vătămare corporală din culpă, 1 pentru purtare abuzivă și 1 pentru operațiuni cu materiale pirotehnice.

Activităţile preventive organizate şi desfăşurate de ofiţerii Compartimentului de Analiză și  Prevenire a Criminalității, în baza priorităţilor naționale, precum și ca răspuns la solicitările adresate instituţiei noastre, au atins 16.426 de beneficiari direcţi, dintre care 11.801 elevi, preşcolari, 2.190 de cadre didactice, 2.676 de părinți ai elevilor.

În perioada de referință, au fost lansate 16 campanii, proiecte și programe și inițiative  locale. Dintre acestea, reprezintă un model de bune-practici proiectele „De la copilărie la adolescență” și ,,Întinde mâna și oferă ajutor”, realizate în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Satu Mare, Direcția de Asistență Socială a Primăriei Satu Mare, precum și cu ONG-uri și specialiștii din grupurile de lucru ale Comisiei Județene privind incluziunea socială și ale Comisiei Județene în domeniul egalității  de șanse între femei și bărbați.

Totodată, la nivelul instituției, în anul precedent, au fost soluționate 1.613 petiții.

La nivelul Serviciului Cazier Judiciar, Statistică și Evidență Operativă au fost emise pe parcursul anului 2022, prin aplicația ROCRIS 35.721 de documente,  alături de 1.930 certificate de integritate comportamentală.

În cursul anului 2022, Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare a avut relații de cooperare foarte bune cu toate unităţile de parchet care supraveghează activitatea de urmărire penală a polițiștilor, cu Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, cu Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Satu Mare, cu structurile județene subordonate IGPR, precum și cu celelalte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și cu cele cu atribuții în Sistemul Național de Ordine și Siguranță Publică.

În același timp, Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare a participat activ în colaborarea interinstituțională cu Instituţia Prefectului, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică, Consiliul Judeţean, administrațiile publice locale și poliţiile locale, ceea ce a contribuit la atingerea obiectivelor propuse.

Pentru anul 2023, la nivelul  Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au fost stabilite mai multe obiective. Dintre acestea, cel mai important este creșterea gradului de siguranță a cetățeanului, prin sporirea fermității și menținerea sub control a fenomenului infracțional.

Polițiștii sătmăreni vor efectua activități specifice în vederea destructurării grupărilor infracționale și în vederea menținerii unui climat de siguranță rutieră și siguranță stradală.

Totodată, la nivelul inspectoratului se vor lua măsuri pentru asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri și achiziții publice, prin combaterea infracționalității specifice, precum și prin protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene.

În vederea exercitării activităților, se vor avea în vedere aspectele legate de dezvoltarea și optimizarea capacității operaționale, prin maximizarea resurselor umane, a mijloacelor materiale, financiare și informaționale.

Nu în ultimul rând, Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare va pune accent  pe pregătirea unor mecanisme de cooperare eficiente, care să asigure schimbul rapid de informații și intervenția eficientă în eventualitatea înregistrării unei cazuistici de infracționalitate transfrontalieră, precum și o mai strânsă colaborare cu polițiile din cadrul țărilor membre ale Uniunii Europene, respectiv Europol, în scopul identificării persoanelor urmărite internațional.

 

Lasati un comentariu