Despre concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

• publicat la: 20 martie 2023
Despre concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

Potrivit prevederilor actului normativ aprobat în ședința de guvern din data de 15 martie 2023,  persoanele fizice care se asigură opțional în baza contractului pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate se pot asigura la venitul lunar înscris în declarația fiscală depusă în vedere plății contribuției de sănătate  sau, după caz, la media veniturilor lunare înscrise în declarație. Venitul lunar înscris în contractul de asigurare nu poate fi mare decât valoarea a trei salarii minime brute pe țară pentru orice risc asigurat, inclusiv pentru sarcină și lăuzie.

Contractele de asigurare, încheiate până la data intrării în vigoare a acestui nou act normativ, care au un venit asigurat mai mare decât venitul lunar înscris în declarația fiscală sau mai mare decât valoarea a trei salarii de bază minime brute pe țară, se vor modifica prin acte adiționale, la notificarea casei de asigurări de sănătate, până la data de 1 a lunii următoare celei în care se împlinesc 60 de zile de la data intrării în vigoare a aceste ordonanțe de urgență.

Totodată, corespunzător venitului asigurat, se modifică nivelul maxim al bazei de calcul al indemnizațiilor care nu poate fi mai mare decât valoarea a trei salarii minime brute pe țară, pentru toate tipurile de indemnizații, inclusiv de maternitate. Prin excepție, pentru contractele aflate în derulare la data intrării în vigoare a acestei modificări, baza de calul al indemnizațiilor de maternitate se determină ca media veniturilor asigurate înscrise în contractul de asigurare în ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare.

Măsurile sunt necesare pentru implementarea unui mecanism echitabil și unitar pentru calculul indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate cu scopul gestionării eficiente a fondurilor alocate acestui domeniu.

Lasati un comentariu