Atentat la tradiționalul porc din gospodăriile românilor! Au scăzut vânzările importatorilor?

• publicat la: 3 noiembrie 2023
Atentat la tradiționalul porc din gospodăriile românilor! Au scăzut vânzările importatorilor?

Guvernul Ciolacu nu mai susține creșterea tradițională a suinelor  în gospodăriile țăranilor  și vrea să introducă reguli aberante care să determine reducerea numărului de animale.

După ce s-a distrus mai toată industria care ne scutea de importuri și dezvolta exporturile, acum deranjează și sursa de hrană din producție proprie. Pâinea s-a scumpit dar pentru un kilogram de grâu s-a plătit doar 0,65 fermierilor și țăranilor români. Se aduc pui din import, carne de vită din America de Sud, mere din Polonia și morcovi din Turcia.

Recent, s-au adoptat  condiții sporite  de biosecuritate pentru exploatațiile noncomerciale de porcine:

a) Condiții:

1. porcinele deținute trebuie să fie identificate individual, înregistrate în Baza națională de date;

2. exploatația trebuie să fie supusă controlului sanitar-veterinar;

3. porcinele trebuie să fie înregistrate în registrul agricol deținut de unitatea administrativ-teritorială în a cărei rază teritorială se află exploatația;

4. comercializarea porcinelor și a produselor provenite de la acestea este interzisă.

b) Cerințe de biosecuritate:

1. porcinele trebuie să fie cazate în adăposturi împrejmuite, astfel încât să se evite orice contact al porcinelor deținute cu alte porcine din alte exploatații sau cu animale sălbatice;

2. adăposturile de porcine trebuie să fie construite astfel încât să se poată efectua ușor curățenia și dezinfecția;

3. trebuie să se asigure condiții pentru spălarea și dezinfectarea mâinilor și a încălțămintei la intrarea și la ieșirea din spațiile în care sunt ținute porcinele;

4. trebuie schimbată încălțămintea la intrarea și la ieșirea din spațiile în care sunt ținute porcinele;

5. trebuie folosită o tăviță cu dezinfectant pentru dezinfecția încălțămintei la intrarea în adăpostul de porcine;

6. trebuie limitat accesul vizitatorilor în spațiile în care sunt ținute porcinele;

7. trebuie interzis accesul în spațiile cu porcine pentru minimum 48 de ore al persoanelor care au avut contact cu mediul silvatic;

8. trebuie să se asigure împrejmuirea și protecția spațiilor în care sunt ținute furajele și așternutul acestora;

9. porcinele trebuie să fie hrănite cu nutrețuri vegetale numai după trecerea unei perioade de cel puțin 30 de zile de la recoltare;

10. paiele pentru așternut trebuie să fie utilizate numai după trecerea unei perioade de cel puțin 90 de zile de la recoltare;

11. resturile menajere care conțin urme de carne/produse din carne de porc/mistreț și în special apa rezultată de la spălarea cărnii de porc nu trebuie administrate în hrana porcilor.

Creșterea porcilor se va face după noi reguli, începând din această toamnă. Iar toți crescătorii de animale au obligația să le respecte. Noile reguli au la bază Legea nr. 122/2023, cu Normele de biosecuritate aprobate prin Ordinul nr. 132/418/2023.

Micii crescători de porci sunt obligați să ia măsuri de biosecuritate pentru a evita îmbolnăvirile în rândul animalelor. De asemenea, aceștia sunt obligați să intre în evidența unui medic veterinar.

Conform actului normativ, creșterea porcilor în gospodărie se face în anumite condiții stabilite prin lege. Astfel, animalele trebuie identificate individual și înregistrate în baza națională de date. În al doilea rând se impune ca animalele din gospodărie să fie supuse controlului sanitar-veterinar. În plus, porcii din gospodărie trebuie înregistrați în registrul agricol al primăriei pe raza căreia se află exploatația.

O altă regulă interzice vânzarea porcilor crescuți în gospodăriile private și a produselor provenite de la aceștia.

Pe când interzicerea persoanelor care sunt recunoscute ca evazioniști în funcții publice? Pe când sancționarea celor care au de ani de zile datorii consistente la bugetul de stat?

Doar cu gospodăriile contribuabililor aveți liste de restricții și sancțiuni?

 

Lasati un comentariu