În atenția absolvenților de învățământ, promoția 2024

• publicat la: 12 iunie 2024
În atenția absolvenților de învățământ, promoția 2024

Absolventii de studii liceale, postliceale ori universitare, promoția 2024 sunt așteptați să se înregistreze în evidențele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare, în raza cărora își au domiciliul, in termen de cel mult 60 de zile de la finalizarea studiilor, pentru a beneficia de serviciile de consiliere profesionala si mediere in munca.

Prin absolvent al unei instituții de învățământ se înțelege persoana care a obținut o diplomă sau un certificat de studii, conform legislației în vigoare, în una dintre instituțiile de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condițiile legii;

Absolventii fără un loc de muncă trebuie să se înregistreze la agenția pentru ocuparea forței de muncă din localitatea sau zona în care domiciliază în cel mult 60 de zile calendaristice de la absolvire.

Chiar dacă fac înregistrarea în perioada de 60 de zile de la terminarea studiilor, absolvenții vor putea primi indemnizația de șomaj, după expirarea perioadei la solicitarea lor.
Ajutorul de la stat se va primi timp de șase luni, calculate de la momentul în care se termină perioada de 60 zile, iar valoarea indemnizației lunare primite reprezintă o sumă fixă, respectiv 50% din valoarea indicatorului social de referință (ISR).
Conform articolului 42 din Legea nr. 76/2002, nu beneficiază de indemnizație de șomaj persoanele care, la data solicitării dreptului, refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor sau refuză participarea la servicii pentru stimularea ocupării și de formare profesională oferite de agențiile pentru ocuparea forței de muncă.
De asemenea, nu beneficiază de indemnizație de șomaj absolvenții care, la data solicitării dreptului, au fost admiși sau urmează cursurile unei forme de învățământ, organizate și/ sau acreditate, după caz, precum și absolvenții licențiați ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul național de rezidențiat pe locuri sau pe posturi.

Informații detaliate privind acordarea îndemnizației de șomaj pentru absolvenții de învățământ sunt afișate pe site-ul instituției www.anofm.ro, secțiunea Persoane fizice/Indemnizații de șomaj și venituri de completare, sau pot fi obținute prin contractarea Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Satu Mare, str.Ion Ghica, nr.36, localitatea Satu Mare, sau la tel: 0261.770.237.

Lasati un comentariu